Publicēja: vilakabiblio | decembris 2, 2011

Jauna dzejas grāmatiņa

***Dzejnieks Valerijans Rundzāns pirms dzejas grāmatiņas atvēršanas svētkiem savā dārzā pie vēl ziedošās piecpumpuru rozes…

Vakar, 1. decembrī, pirmā ziemas mēneša pirmajā dienā, Viļakas Kultūras namā tika krustīta vietējā dzejnieka Valerijana Rundzāna pirmā tipogrāfijā drukāta dzejas grāmatiņa Nav manis bez Dzimtenes dziesmas.

Valerijans Rundzāns dzimis 1930. gada 1. februārī Viļakas pagasta Ūlasu ciemā. Dzejot sācis 65 gadu vecumā un dzejnieku Bruno Vilka un Viļa Bukša iedrošināts un viņiem piepalīdzot 1997. gadā datorsalikumā tika izdots pirmais dzejas krājums „Manas emocijas Viļakā”. Tas uzmundrināja dzejnieku un savas dzejas mīļotāju mudināts Valerijans datorsalikumā 1999. gadā laiž pasaulē otro dzejas krājumiņu „Emociju gūstā dzimtā novadā”. Tam seko 2003. gadā izdotā dzeja „Atbalss provincē”un 2004. gadā iznāk ceturtais dzejas krājums „Veltījums dzimtā novada skolām”. Viņš ir pirmais un vienīgais Viļakas novadā, kas piesaistot konkrētus cilvēkus un notikumus, sadzīves līmenī apdzied savu dzimto novadiņu.

Vītola izdevniecībā” drukāto Valerijana Rundzāna dzejas grāmatiņu „Nav manis bez dzimtenes dziesmas” sastādījusi un ceļa vārdus veltījusi izdevniecības redaktore un vadītāja Ilona Vītola. Grāmatiņas vākam speciāli šim dzejas krājumiņam fotografēto bildi veltījis fotogrāfs Ilmārs Gūža un maketējusi Valentīna Cibuļska.

Dzejas grāmatiņas atvēršanas svētkos Viļakas Kultūras namā autors pats lasīja savus patriotiskos, cilvēciskās mīlestības, dabai un tuviem cilvēkiem veltītus dzejoļus. Valerijana Rundzāna dzeja caur un caurausta ar Viļaku un dzimto Viļakas novadu. Ar cilvēkiem un dzimtās puses dabas ainavām. Viņa dzeja ir rotaļīga, viegla un patiesa, jo pats dzejnieks ir vienkāršs un atklāts ikvienam labas gribas cilvēkam.

Dzejnieku un Viļakas novada patriotu jaunas dzejas grāmatiņas svētkos sveica un atzinīgus vārdus teica gan Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, gan novada domes deputāte Regīna Brokāne, kura visādā veidā atbalstīja un arī materiāli palīdzēja, lai šis pasākums notiktu. Pateicības vārdus, ziedus un vēlējumu „tā tik turpināt!”, Valerijans saņēma gan no māsas Janīnas, Viļakas novada bibliotēkas vadītājas Vijas Circānes, Viļakas muzeja vadītājas Maijas Boldānes, gan no kaimiņiem, draugiem un citiem viņa darbošanās atbalstītājiem. Ar muzikālu sveicienu dzejas grāmatiņas autoru sveica folkloras kopa „Atzele” un ansamblis „Sudaruški”. Pasākuma izskaņā Valerijans Rundzāns pateicās saviem labvēļiem, Viļakas novada domei, Regīnai Brokānei un izdevējai Ilonai Vītolai par finansiālo un materiālo atbalstu, lai dzejas grāmatiņa, kuras galvenais moto: „Lai es biju, kur nebiju, Viļakā man jābūt bij’, Pa pasauli staigājot, Viļaka bij’azotē”.

Jaunās dzejas grāmatiņas „krustību” noslēgumā visi tika mīļi aicināti mieloties ar Viļakas novada literātu darbības atbalstītājas Regīnas Brokānes sarūpēto torti.

 ©Vilis Bukšs

Bildes

Šeit latgaliski


Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Kategorija

%d bloggers like this: