Publicēja: vilakabiblio | Decembris 9, 2013

Viļakas bibliotēkas simtgades atceres pasākums

100 biblio
Mums atliek no sirds izbaudīt katru mirkli, ko laiks mums atvēl. Izdzīvot tā, lai nebūtu žēl, lai būtu ko atcerēties, lai justos bagāti!

Pirms simts gadiem, 1913. gada 17. novembrī, Viļakā notika Bibliotēkas dibināšanas sapulce, kurā tika lemts atvērt Viļakā sabiedrisko bibliotēku, kas apkalpotu lasītājus krievu un latviešu valodā. Valdē ievēlēja V. Rušmani, S. Beļajevu, G. Grīntālu, Mickēviču – Sorokinu, tā vēstīja laikraksts „Jaunas Ziņas” 1913. gadā. Vēlāk, pēc Pirmā pasaules kara, 1920.gadā, lauksaimniecības biedrība ,,Orojs” atkārtoti atvēra bibliotēku. Radās iespēja lasīt lauksaimniecības žurnālus un laikrakstus. Izglītības Biedrība ,,Zvaigzne” sāka organizēt dažādus sarīkojumus un daļu no iegūtajiem līdzekļiem izmantoja bibliotēkas fonda iegādei. Ar tādām un līdzīgām aktivitātēm aizsākās publiskās bibliotēkas darbošanās Viļakā.

Atceroties bibliotēkas pirmsākumu un darbošanās laiku līdz pat mūsdienām, 30. novembrī bibliotēkā pulcējās bijušie un esošie Viļakas bibliotēkas darbinieki, draugi un labvēļi, lai „caur gadsimtu elpu un atmiņu takām…” izstaigātu vēstures līkločus un pateiktos tiem, kas caur gadu desmitiem sējuši gaismu un turpina izgaismot Gaismas taku uz savu – nu jau Viļakas novada bibliotēku.

Bibliotēkas simtgades atceres pasākumu atklāja Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne. Bibliotēkas informācijas speciālists Vilis Bukšs slaidrādē ar īsiem komentāriem parādīja Viļakas bibliotēkas darbību gadsimta garumā.

Pēc bibliotēkas vēstures prezentācijas, Viļa Cibuļa un Normunda Orlova muzikālas pauzes, Viļakas bibliotēkas administrācija pateicās bijušajiem un esošajiem bibliotēkas darbiniekiem un bibliotēkas labvēļiem.

Viļakas novada bibliotēkas TENCINĀJUMU saņēma bijušās Viļakas bibliotēkas vadītājas Valentīna Strupka (Viļakas pilsētas bibliotēkas vadītāja no 1959. līdz 1973. gadam); Ņina Tokareva (Bērnu bibliotēkas vadītāja no 1953. gada) un Virgīnija Riekstiņa (bibliotēkas vadītāja no1973. līdz 1988. gadam). Ar ziediem sveica toreizējos un tagadējos bibliotēkas darbiniekus: Marjanu Dupužu, Vitu Loginu, Tamāru Krilovu, Jekaterinu Andersoni, Ludmilu Jasakovu, Ināru Kuduri, Taisiju Maļinovu, Liliju Ivanovsku, Irēnu Medvedevu, Anitu Breici (Zariņu), Zinaīdu Loginu, Viktoriju Stivrišku, Irinu Garinu (Gutke), Sandru Resni, Aiju Pužuli, Sanitu Bindemani, Viju Circāni, Aiju Lesnieci, Regīnu Dūnu, Vili Bukšu, Valiju Augustāni, Sandru Dvinsku, Silviju Ikaunieci (bērnu bibliotēka).

Pateicoties pašvaldību vadītājiem Viļakas novada bibliotēkas TENCINĀJUMU pasniedza Marjanam Locānam (Viļakas pilsētas TDP valdes priekšsēdētājs no 1990. – 1994. gadam. Viļakas pilsētas Domes priekšsēdētājs no 1994. gada – 1997. gada jūlijam); Staņislavam Pužulim (Viļakas pilsētas Domes priekšsēdētājs no 1997. gada – 2001. gadam); Regīnai Brokānei (Viļakas pilsētas Domes priekšsēdētāja no 2001. gada – 2009. gada 30. jūnijam); Viļakas novada Domei; Viļakas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei, Balvu reģiona Centrālās bibliotēkas direktorei Rutai Cibulei un Susāju pagasta pārvaldei.

Viļakas bibliotēkas vēsture un sekmīga darbošanās nav iedomājama bez nesavtīgiem cilvēkiem un labvēļiem, kas visos laikos ir palīdzējuši bibliotēkai gan dāvinot grāmatas, žurnālus un citas bibliotēkas darbošanās nodrošināšanai svarīgas lietas, gan atbalstījuši ar padomu, idejām un radošām aktivitātēm. Pateicoties viņiem, bibliotēka tencināja uzņēmumu SIA „Ķira” un uzņēmējus Janīnu un Jaroslavu Kozlovus. Pateicās SIA „Latkomerc” un Leonīdam Cvetkovam. Liels „Paldies!” uzņēmējam Artūram Kokorevičam.

Bibliotēkas TENCINĀJUMU par labdarību saņēma: Vineta Zeltkalne, Albīna un Skaidrīte Veinas, Ināra Kudure, Ivars Logins, Anna Raubena, Marjans Locāns, Ivars Kokorevičs, Valentīna Bukovska, Lilita Šnepere, Aleksandrs Ikers, Laima un Kristers Timmermaņi, Ņina Abramova, Larisa Kļaviņa, Anna Aleksāne, Rudīte Buzijana, Iveta Dzanuška, Jaroslavs Kozlovs, Leonīds Cvetkovs,, Susāju pagasta pārvalde, Valdas un Venjamina Buzijanu ģimene, Antoņina Ločmele, Rutta Jeromāne, Ilze Keiša, Ilze Šaicāne, Dzintars Dvinskis, Viļakas novada bibliotēkas, Diāna Astreiko, Maija Boldāne, Inga Orlovska, Vilis Cibulis un Normunds Orlovs.

Dāvinājumi simtgades atceres pasākumu laikā.

Viļakas bibliotēkas 100 gadu atceres pasākuma ietvaros uzņēmums SIA „Ķira” jaunu grāmatu iegādei ziedoja Ls 100.
Novadpētnieks Ivars Logins dāvināja „Latgalistikys kongresu materiāli 2010”; Brežgo „Latgolas zemnīki krīvu dzymtbyusonas laikūs”, Joņa Cybuļska apgāds, Viļaka, 1939.
Lilija Ņjuša dāvināja: „Mantotā nolemtība”; „Nemirstīgie Dalasā”; „Заклинатель”; „Дозоры”.
Anna Raubena Viļakas novada bibliotēkai dāvināja „Senās Rīgas aptiekas”; „Jāņa Svilāna Sprediķi”; „Зима на Майорке”.
Leonīds Cvetkovs dāvināja: Jānis Urbanovičs „Nākotnes melnraksti”; „Черновики будущего”.
Ņina Tokareva dāvināja: „Rēzekne septiņos stāstos”; „Rēzekne pilsēta Latgales sirdī”; „Latgale un tās ļaudis”.
Marija Nizinska, dāvinot Piemiņas grāmatu 1941.-1945., kas veltīta 130. latviešu strēlnieku korpusam, rakstīja: „Dzimtās Viļakas mīļajai bibliotēkai, kura devusi pirmo ceļa maizi man un manām māsiņām, ievadot mūs literatūras pasaulē”.

Savukārt Taisija Maļinova, kura šobrīd dzīvo Siguldā, Viļakas bibliotēkas simtajai gadadienai veltījusi dzejolīti „Sirsnīgs sveiciens Viļakas bibliotēkas svētkos!”. Taisija raksta:
Simtgades svētkos lai suminām, teicam
Gudrību augsto, kas grāmatās mīt,
Cilvēkus viedos, kas darbu šeit veica,
Mūžs kuriem kopā ar grāmatu vīts!

Viļakas bibliotēkas simtgades atceres pasākuma dalībnieki ar klusuma brīdi godināja mūžībā aizgājušos bibliotēkas darbiniekus Veru Ļeščovu, Vandu Borisovu, Terēziju Kazinovsku, Marutu Kokoreviču, Annu Dupuži, Mariju Lizavetinu, Pēteri Vasiļjevu.

Pasākuma izskaņā Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne, pateicoties visiem par klātesamību, nolasīja pašas uzrakstīto eseju „Mana bibliotēka”. „Dienas izskaņā, kad manā mazajā Gaismas pilskalnā apklust bērnu čalas un cilvēku soļi, es nostājos pie loga. Acu skatiens, tālumā veroties, grimst austrumu pamalē, kur mūža mājās nu jau atpūšas mana māmuliņa… Paveros apkārt, uz saulrieta pusi un iegrimstu domās par dēlu un meitu… Un tā veros uz augšu, lai pateiktos Dievam, ka man ir viss, ko cilvēks var vēlēties”.

Īss bibliotēkas darbības pārskats 100 gados

Pasākuma gaita bildēs 


Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Kategorijas

%d bloggers like this: