Publicēja: vilakabiblio | novembris 27, 2019

Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā!

 

Viļakas novada radošo darbu konkursa

Brīvības cīņām – 100

NOLIKUMS

Moto:  “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!”

 

 1. Konkursa mērķis:

1.1. aicināt visus interesentus piedalīties radošo darbu konkursā

“Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!”;

1.2. popularizēt iedzīvotāju radošos darbus, veicināt kultūras

un vērtību attīstību;

1.3. attīstīt iedzīvotāju radošās iemaņas, piesaistīt bērnus, jauniešus un radošus cilvēkus vēstures un kultūras mantojuma izzināšanā, veicinot pilsoniskumu un atbildību par savu valsti, kā arī līdzdalību novada kultūras dzīvē.

 1. Konkursa dalībnieki: Ikviens interesents no 10 gadu vecuma.
 1. Konkursa darbu prasības:
  • rakstisks radošs darbs jebkurā žanrā;
  • darbā iekļaut pārdomas par Ziemeļlatgales un Viļakas apkārtnes brīvības cīņām.
 2. Konkursa  norise:

4.1. konkurss norisināsies no 01.11.2019. līdz 23.12.2019.

4.2. darbi iesūtāmi elektroniski  uz e-pasta adresi:    vilaka.biblio@inbox.lv     ar norādi – konkursam “Brīvības cīņām – 100”  vai pa pastu: Tautas ielā 6, Viļakas novada bibliotēka, Viļaka,  LV-4583  līdz 23.12.2019. (pasta zīmogs 19.12.2019.)

4.3. Iesūtot darbus,  jānorāda (skolēniem):

 1. autora vārds, uzvārds;
 2. klase;
 3. skolotājs-konsultants (ja tāds ir);
 4. precīzs skolas nosaukums;
 5. skolas adrese;
 6. autora kontakttālrunis vai e-pasta adrese.

        Pieaugušajiem:

 1. vārds, uzvārds;
 2. vecums;
 3. adrese;
 4. autora kontakttālrunis vai e-pasta adrese.

     5. Radošo darbu vērtēšanas kritēriji:

  • darba atbilstība tematam un nosacījumiem (30 punkti);
  • autora personiskās attieksmes un viedokļa atklāsme (30 punkti);
  • kopta un bagāta valoda (30 punkti);
  • valodas pareizrakstības un interpunkcijas ievērošana (10 punkti).
 1. Konkursa dalībnieki:

6.1.   uzvarētāji tiks noteikti grupās:

6.1.1.   5. – 8.klašu grupā labākais radošais darbs:  dzejolis, īsproza;

6.1.2.   9. – 12. klašu grupā labākais radošais darbs:  dzejolis, īsproza;

6.2.3.    no 20 gadiem labākais radošais darbs:  dzejolis, īsproza;

  • darbi iesniedzami latviešu valodā (papīra formāts A4, teksts Time New Roman, burtu lielums 12, 1 – 2 lappuses).
 1. Uzvarētāju noteikšana:

7.1. Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izveidota žūrija;

7.2. no visiem iesūtītajiem darbiem tiek izvēlēti uzvarētāji, katrā dalībnieku grupā un žanrā nosakot labāko darbu autorus;

7.3. katras grupas uzvarētājam naudas balva – 30,00 EUR;

7.4. visiem dalībniekiem – veicināšanas balvas;

7.5. žūrijai ir tiesības piešķirt simpātiju balvas.

 1. Konkursa balvu saņemšana:

8.1. balvas konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas 2020.gada 10. janvārī

         Viļakas novada bibliotēkas zālē;

8.2. ja uzvarētājs pēc balvas neierodas, tā tiks nosūtīta pa pastu.

 1. Konkursa organizatori:

9.1. Viļakas novada pašvaldības  Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Viļakas novada  bibliotēku;

9.2. atbalsta un finansē Viļakas novada dome.


Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Kategorijas

%d bloggers like this: