Novadpētniecība

Facebook vietne: Abrenes Istabas

https://www.facebook.com/Abrenes-Istabas-103850238484831/

Vēsturiskas fotogrāfijas, interesanti fakti, seni priekšmeti… Ieskaties!

Viļakas novada muzejs organizē viktorīnu

Cilvēki Viļakā

TAUTAS LIKTEŅDIENU ATCEROTIES.

STAŅISLAVS PUŽULIS

Viļakas zobārsti Valda un Veniamins Buzijani 

 

Mūsējie Latvijā

Latgales ceļš pretī Latvijas valstij

Viļakas novada ticējumus studenti apkopo folkloras mācību filmā

 

pils-iela

Ielas garumā. Viļaka. Pils iela

pils-iela

Ielas garumā. Viļaka. Abrenes iela

Ielas garumā. Viļaka. Tautas un Baznīcas ielas

biblioteka

Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)

large_def9ba27

 

Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

 

Viļakas bibliotēkai 100

Bibliotēka kultūrvēstures datu bāzē

Viļakas novada bibliotēka Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzē

Bibliotekāri

Valentīna Strupka – Abrenes rajona bibliotēkas vadītāja no 1953. līdz 1959. gadam. No 1959. līdz 1973. gadam – Viļakas pilsētas bibliotēkas vadītāja.

Viļakas pilsētas bibliotēkas vadītāja Valentīna Strupka

Ināra Kudure – Viļakas pilsētas bibliotekāre no 1969. līdz 2009. gadam.

Aija Lesniece – Viļakas pilsētas Bērnu bibliotēkas bibliotekāre no 1971. gada līdz 1985. gadam. No 1985. līdz 2007. gadam Viļakas Bērnu bibliotēkas vadītāja. No 2007. gada līdz šodienai – Viļakas pilsētas un vēlāk, no 2009. gada, Viļakas novada bibliotēkas bibliotekāre.

Vanda Borisova – Viļakas pilsētas bibliotekāre laika posmā no 1972. līdz 1984. gadam.

Virgīnija Riekstiņa – Viļakas pilsētas bibliotēkas vadītāja no 1973. līdz 1986. gadam. No 1988. gada līdz šodienai – Viļakas vidusskolas, vēlāk Valsts ģimnāzijas bibliotēkas vadītāja.

Vija Circāne – Viļakas pilsētas bibliotēkas bibliotekāre no 1984. līdz 1988. gadam. Viļakas pilsētas bibliotēkas vadītāja no 1988. līdz 2009. gadam. No 2009. gada līdz šodienai – Viļakas novada bibliotēkas vadītāja.

Viktorija Stivriška – Viļakas pilsētas bibliotēkas bibliotekāre no 1987. līdz 1995. gadam.

Vilis Bukšs – Viļakas pilsētas bibliotēkas informācijas speciālists no 2007. līdz 2009. gadam. No 2009. gada līdz šodienai – Viļakas novada bibliotēkas informācijas speciālists.

***

Viļaka pirms 80!

Ciemiņi no Kanādas

2008. gada 23. augustā Viļaku apmeklēja mūsu ievērojama novadnieka Bruno Logina tuvinieki

©Ivara Logina fotoarhīvs

Jo tālāk nākotnē, jo vērtīgāks pagātnes mantojums. Līdz ar to bibliotēkai, pildot kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, sava novada izpētē svarīgi izcelt personības un darbus, kas sakņojoties vēsturē veido atmiņu koku ar pinumiem rītdienā.

Viens no šāda atceres koka tīklojuma mezgliem ir novadnieks Juliāns Supe. Ikdienas steigā piemirsts, bet līdzcilvēku atdzīvināts un savos zīmējumos atmodināts Viļakas pagasta Čudarīnes ciemā dzimušais mākslinieks. Decembrī Viļakas muzejā atklāja Juliāna Supes daiļradei veltītu izstādi.

© Ivars Logins uzsver: „Mums visos laikos jābūt sava novada cildinātājiem”

Izstādē apskatāmi daudzi darbi, kurus 2006. gada pavasarī, no aizmirstībai nolemtas mākslinieka dzīves vietas izņēma un pasargāja Viļakas pilsētas bibliotēkas darbinieces. Šobrīd Juliāna Supes zīmējumi mājvietu atraduši Viļakas muzejā.

Kas būtu bibliotēka, ja to savās ciemošanās reizēs Viļakā neapmeklētu Latgales un sava novada patriots, bibliofils Ivars Logins? Tā arī šoreiz. 2007. gada vasarā, tiekoties ar Ivaru, bibliotēkas digitālais arhīvs papildinājās ar pagājušā gadsimta divdesmito, trīsdesmito gadu Viļakas pilsētas fotoattēliem. Savu dāvināšanas misiju Ivars apņēmās turpināt arī 2008. gadā.

© Santas Mežābeles jaunais kriminālromāns

Vienmēr interesantas un saistošas tikšanās ar novada rakstošiem autoriem. Santas Mežābeles, īstajā vārdā Antoņinas Ločmeles, piektās grāmatas „Rītausmā te rēja lapsa…” atvēršanas svētki Viļakas Kultūras namā bija īpašs notikums gan autorei gan bibliotēkas darbiniekiem un apmeklētājiem.

© Dzejnieks Valerijans Rundzāns vada patriotiskās audzināšanas stundu Viļakas pamatskolas 2. klases skolēniem

Turpinās un pilnveidojas dzejnieka Valerjana Rundzāna sadarbība ar pilsētas bibliotēku. 2007. gadā Valerjana radošais talants izpaudās ar akordeonspēli un paša sacerēto dziedošo dzeju. Tas ir neikdienišķs jaunums – paša dzejnieka dziedātā dzeja akordeona pavadījumā.

© Gadalaiku pieskārieni foto stendā „Viļaka fotoattēlos”

Papildinājās foto materiāli foto izstādē ,,Viļaka laiku lokos – senāk un tagad”, kurai bibliotēkas apmeklētāji īpašu uzmanību piesaista, tāpat kā iepriekšējos gados, tieši vasaras laikā, kad bijušie Viļakas iedzīvotāji apmeklē dzimto pilsētu. Aizvadītajā gadā atvērts foto stends „Viļaka fotoattēlos“, kur iemūžināti gadalaiku pieskārieni pilsētas ikdienā.

Periodiski sniegta informācija Viļakas pilsētas Domes mājas lapai:http://www.vilaka.lv/, tāpat Balvu Centrālajai bibliotēkai un interesentiem pēc vajadzības.

Turpinās tradīcija nozīmīgās Dzīves jubilejās sveikt bijušos bibliotēkas darbiniekus. 2007. gada janvārī 80. Dzīves gadā sveikta J. Andersone, jūnijā – 75. gadadienā apmīļota V. Strupka un gada vienpadsmitajā mēnesī novembrī, 80. gadadienā sumināta V. Borisova. Arī 1. oktobrī, Starptautiskajā Veco ļaužu dienā, daudzi bibliotēkas apmeklētāji izmantoja iespēju sveikt sev tuvus un mīļus cilvēkus.

 

© Kolēģu sveikšana Dzīves Lielajās dienās

Novadpētniecības mapes: Viļaka, pilsēta, kas atmirdz ezerā, Kultūras dzīve Viļakā, Viļakas dievnami, Viļakas skolu lappuses tika papildinātas ar jauniem materiāliem.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: