Publicēja: vilakabiblio | Oktobris 11, 2017

Bibliotēkas interešu klubiņa “Mantinieces” tikšanās

Advertisements
Publicēja: vilakabiblio | Oktobris 10, 2017

Vēl tikai 5 dienas var nobalsot par Latgales ainavu dārgumiem!

Vēl tikai 5 dienas – līdz 15. oktobrim – aicinām ikvienu paust savu viedokli tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv (sadaļā “Ainavu objektu izvēle Latvijas kartē” vai “Ainavu objektu izvēle no saraksta”), atlasot un balsojot arī par raksturīgākajām Latgales ainavām. Būtiski ir atcerēties, ka no katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā 10 ainavas (ja kādā plānošanas reģionā tiks izvēlētas vairāk kā 10 ainavas, par to tiks parādīts paziņojums tīmekļa vietnē).

Vienlaikus ar balsošanu visus 243 atlasītos Latvijas ainavu dārgumus atbilstoši savas nozares specifikai vērtēs Ainavu ekspertu padomē pārstāvētās institūcijas un organizācijas. Savukārt plānošanas reģioni apkopos sabiedrības un Ainavu ekspertu padomes vērtējumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs zināms novembra vidū.

  1. gada nogalē un 2018. gada sākumā par 50 nozīmīgākajām ainavām tiks apkopota papildus informācija, lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā – gan vēsturisku fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. Savukārt Latvijas jubilejas gadā šie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus. Katrā reģionā notiks izstāde un diskusija, kurās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un kas jādara, lai vēlamo mērķi sasniegtu.

Par aktivitāti:

Latvijas simtgades svinību ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām un plānošanas reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””. Tās mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.

Iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi – vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtēšana iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā, kas ir Latvijas lepnuma un goda zīme.

Aktivitātes pirmajā solī – līdz 15. jūlijam – tika saņemti 928 pieteikumi ar Latvijas ainavu dārgumiem, t.sk. 193 no Latgales plānošanas reģiona. Tie tika izvērtēti, izvēlētas skaistākās un ainaviskākās Latvijas vietas, ņemot vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē. Tagad no 243 ainavām ir jāatlasa 50 nozīmīgākās, par kurām Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota papildus informācija un gatavota izstāde.

Publicēja: vilakabiblio | Oktobris 6, 2017

Viļakas novada bibliotēkas direktore Rutta Jeromāne

*Rutta Jeromāne

 

Kopš 2.oktobra Viļakas novada bibliotēkas vadītāja ir Rutta Jeromāne. Pirms tam 14 gadus viņa bija Viļakas pamatskolas bibliotekāre.

Novadniece. Savulaik absolvējusi Viļakas vidusskolu, pēc studijām un dažiem Vidzemē aizvadītiem gadiem, 1993.gadā kopā ar ģimeni atgriezusies dzimtajā pusē. Rutta ir literātu biedrības “Viļakas Pegazs” biedre. Raksta dzeju, publicējas Rēzeknes dzejas almanahā un citos kopkrājumos. Interesējas par Viļakas vēsturi un mūsdienu dzīves norisēm, piedalās kultūras nama organizētajos literārajos pasākumos.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību, vadītāja ir atvērta jaunām inovācijām. Bibliotekāru misiju raksturo ar savas dzejas vārdiem:
“Ir grāmata kā gliemežnīca,
Kas baltu pērli sevī slēpj,
Bet mūsu uzdevums – to sargāt
Un īstā brīdī vaļā vērt.”
(Rutta Jeromāne)

Publicēja: vilakabiblio | Septembris 27, 2017

Dzejas pieskārieni septembrī

***Attēlā no kreisās: Aussalīts (Pēteris Boldāns), Mārīte Kokoreviča, Santa Mežābele (Antoņina Ločmele), Ilga Bukovska, Ilze Keiša, Rutta Jeromāne, Vija Circāne, Ženija Keiša, Jevgeņijs Suhovercevs 

,,Man nelīst pāri tie pelēkie lieti – līst gaišie”, uzrunājot klātesošos literātu biedrības “Viļakas Pegazs” biedrus un dzejas draugus teica Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne.

Viļakas novada bibliotēkas direktorei Vijai Circānei šī bija zīmīga tikšanās ar dzejas mīļotājiem, jo aizejot no Viļakas novada bibliotēkas direktores amata viņai svarīgi bija tikties ar radoša gara draugiem, lai smeltos spēku un izturību dzīves tālākajos līkločos. Literātu biedrības draugi vēlēja Vijai arī turpmāk rast iespēju apmeklēt “Viļakas Pegaza” pasākumus un nākt ar jaunām ierosmēm, padomiem un  iedegt jaunas idejas vietējo literātu kaismes ugunskurā.

Lai arī dzejas draugu tikšanās reizē bija jūtama nostalģija pēc aizejošās vasaras un skumjas par to, ka daudz retāk redzēsim Vijas burvīgo smaidu un dzirdēsim viņas sacītos siltos vārdus, tomēr 26. septembra tikšanās reizē neizpalika dzeja, joki un laba vēlējumi nākotnē.

Bildēs

Publicēja: vilakabiblio | Septembris 22, 2017

Aicina literātu biedrība “Viļakas Pegazs”

Publicēja: vilakabiblio | Septembris 16, 2017

Viļakas kultūras namā

Publicēja: vilakabiblio | Septembris 5, 2017

Aicinām ikvienu piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai

Aicinām ikvienu piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā
Latvijai, veidojot elektronisku ainavu dārgumu krātuvi
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien un rīt”!

Nosauc vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kas spēj apstādināt
ikdienas steigu! Izveidosim Latvijas ainavu dārgumu krātuvi kopīgi!
Ainavu dārgumu krātuvē iekļausim ainavas ar īpašu vēstījumu par
Latvijas dabu un vēsturi, kas mums jāsaglabā nākamajām paaudzēm.
Aktivitāti Latvijas valsts simtgades pasākuma “Reģionu dienas” ietvaros organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku
Dalies un seko sociālajos tīklos: #ainavudargumi
Plašāka informācija ir pieejama publiskajās bibliotēkās un tīmekļa vietnē
http://www.ainavudargumi.lv
Iesaisties ainavu dārgumu krātuves veidošanā:
• piesakot savus ainavu dārgumus tīmekļa vietnē http://www.ainavudargumi.lv
vai papīra formātā publiskajās bibliotēkās līdz 2017. gada 15. jūlijam
• balsojot par pieteiktajiem ainavu dārgumiem tīmekļa vietnē
http://www.ainavudargumi.lv no 2017. gada 15. augusta līdz 15. oktobrim
• daloties ar papildus informāciju par ainavu dārgumiem tīmekļa vietnē
http://www.ainavudargumi.lv vai papīra formātā publiskajās bibliotēkās
no 2017. gada 10. novembra līdz 2018. gada 14. februārim

Papildinformācija:   A4-VARAM-NEW    A3-VARAM-new

Balso:

Publicēja: vilakabiblio | augusts 21, 2017

Kultūrvēstures studijās kopā ar “Viļakas Pegazu”

*Kultūrvēstures studiju dalībnieki Sēļu sētā

17. augustā Viļakas novada literātu biedrība “Viļakas Pegazs” un novada bibliotēku darbinieki kultūrvēstures studiju ietvaros apmeklēja un iepazinās ar Daugavpils cietokšņa un Krustpils pils vēsturi. Apmeklēja sēļu sētu Jēkabpilī, pārcēlās uz Daugavas otru krastu pie Dunavas un peldējās Maltas-Rēzeknes kanālā.

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | augusts 1, 2017

Ielūdz Upīte

No 20. augusta līdz 26. augustam SVĀTKI UPĪTIE

 

Publicēja: vilakabiblio | jūlijs 25, 2017

Viļakas novada bibliotēku darbinieki kultūrvēsturiskās studijās

*Balvu reģiona bibliotēku darbinieki Līvānos

21. jūlijā Viļakas novada bibliotekāri Balvu reģiona bibliotēku darbinieku kultūrvēsturisko studiju ietvaros apmeklēja Līvānu novada centrālo bibliotēku, Latgales mākslas un amatniecības centru, Līvānu stikla muzeju, Līvānu novada Turku pagasta bibliotēku, Preiļu tirdzniecības centru Ūga un Lūznavas muižu.

Paldies Balvu  Centrālās bibliotēkas direktorei Rutai Cibulei par piedāvāto iespēju apmeklēt kultūrvēsturiskas vietas Līvānu, Preiļu un Rēzeknes novados!

Vairāk bildēs

 

Older Posts »

Kategorijas