Publicēja: vilakabiblio | jūlijs 2, 2021

Esmu, lai apzinātos savu esmu.

Sabiedriskajam un kultūras darbiniekam, literātam, māksliniekam, dabas un laika zīmju pazinējam Vilim Bukšam – 65 gadu jubileja. Cilvēks, kuram sāp par katru nolauztu ziedu… izpostītu ligzdu, samītu skudru, cilvēks, kuram augstākais spēks ir Daba.

Dzimis 1956.gada 5.jūlijā Balvu rajona Susāju pagasta Meirovas ciemā, tādēļ arī viņa interneta blogs ir Meiravietis: https://meiravietis.typepad.com/mans/ , kurā ir Viļa fotogrāfijas, dzejoļi, filozofiski apraksti. Īsts Latgales, savas dzimtās puses, patriots. Viļakas novada ģerboņa autors.

Viens no aktīvākajiem Atmodas laika cilvēkiem. Par drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, piedaloties Latvijas neatkarības aizstāvēšanā, apbalvots ar Balvu novada domes Atzinības rakstu. Grāmatas ,,Bija tāds laiks. 1991. Janvāra barikādes” (2016) līdzautors. Piedalījies Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresā.

Apbalvots ar 1991.gada barikāžu dalībnieka goda zīmi. 2011.gadā Vilis Bukšs par netradicionālu un radošu Viļakas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un novada simbolikas izveidi apbalvots ar Viļakas novada Atzinības rakstu.

2001.gadā sāka darbu Žīguru kultūras namā, kur realizējis vairākus lielus projektus, arī Žīguru estrādes celtniecību, bet kopš 2007.gada strādāja Viļakas pilsētas bibliotēkā par datorspeciālistu, veidoja bibliotēkas mājaslapu. 2019.gada rudenī, pēc 44 darba gadiem devies pelnītā atpūtā, nu var izbaudīt savu lielāko aizraušanos – iešanu dabā, fotografēšanu.

“Mūsu senči vēroja dabu un izdzīvoja. Pateicoties viņiem, mēs esam šajā pasaulē. Ja mūsu senči būtu dumji, mēs te nerunātu, bet viņiem piemita liela dzīves māksla. Vai mēs tagad bez satelītiem un modernas aparatūras kaut ko zinātu? Mūsdienu cilvēks ar masveidīgumu un urbanizāciju izraisa katastrofas, bet senči izdzīvoja skarbos apstākļos. Mēs, latvieši, vēl neesam nozaudējuši senču prasmes. Kāpēc iznīcināt to, kas mums jau ir, skriet pakaļ Rietumu civilizācijai, kas tagad saprot, ka daudzējādā ziņā nonākusi strupceļā, un grib atgriezties. Mūsu būtība ir organiskās vielas, mēs neesam veidoti no cita materiāla kā visa pārējā daba, tāpēc mums tā ir jāsaglabā. Ja paņemam tikai tik, cik vajag, ir līdzsvars, kas ir visa pamatā.  …. Mēs jau esam brīnumā iekšā, bet gribam skriet meklēt brīnumus citur. Kad reiz cilvēks sapratīs, ka ir nevis jāskrien uz austrumiem vai rietumiem, bet jāizprot, kas viņš pats ir? Tur tas sāls! Mums jau ir tautas vērojumi, ticējumi, bet jauna lapa tajos katram pašam jāatver” – stāsta Vilis.

Viļa dzīve ir nemitīgs skrējiens… Savu 60. jubileju nosvinēja, noskrienot  60 kilometrus 8 stundās, pēc tam uzkāpjot paša stādītajā ozolā – par godu savai dzīvei un pasaulei. “Es tikai ceļš, ceļš bezgalīgs…“  /Vilis Bukšs /

Sveicam Vili jubilejā! Lai neapstājas skrējiens, lai neizsīkst jaunu domu un ieceru avots!

Vairāk par Vili: https://twitter.com/meiravietis; https://meiravietis.typepad.com/mans.

Publicēja: vilakabiblio | jūnijs 22, 2021

Līgo! Līgo!

Publicēja: vilakabiblio | maijs 25, 2021

Nepalaid garām!

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 20, 2021

Svētais Juris un pūķis

23. aprīlis ir Katalonijas aizstāvja, Svētā Jura diena, kurš izglāba princesi gan no tautas tumsonības, kas gribēja princesi iemainīt pret tīru ciema gaisu un upurēt pūķim, gan arī no paša pūķa. Visam pa vidu ir maģiskais rozes zieds – vai nu to Svētais Juris pasniedza princesei vai arī tā uzplauka vietā, kuru skāra pūķa asinis. Visu faktu mijiedarbībā 23. aprīlis ir kļuvis par dienu, kad roze un grāmata simbolizē mīlestības un kultūras lielo nozīmi cilvēka dzīvē.

Tā ir Pasaules Grāmatu un autortiesību diena, kura pirmo reizi atzīmēta 1923. gadā Spānijā, lai godinātu rakstnieka Migela de Servantesa nāves atceres dienu. Sākotnēji tie bijuši Katalonijas nacionālie svētki, taču kopš 1995. gada UNESCO 23. aprīli ir noteikusi par Pasaules Grāmatu un autortiesību dienu.

Attēls no http://www.vesturesklubs.lv resursiem.

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 1, 2021

Sveicieni Lieldienās!

Publicēja: vilakabiblio | februāris 8, 2021

Vilis turpina vērot dabu

Publicēja: vilakabiblio | janvāris 31, 2021

Lepojamies ar novadnieci

Mūsu novadnieces Albīnas Veinas bagātā mūža pavediens dzīves kamolā ietinis deviņdesmito gadskārtu. Pedagoģe, folkloriste, sabiedriskā darbiniece, ilggadēja Viļakas etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” vadītāja dzimusi 1931.gada 31.janvārī tagadējā Viļakas novada Medņevas pagasta Raču ciemā. Beigusi Viļakas vidusskolu un 1950. gadā turpat uzsākusi darba gaitas, kur 36 gadus nostrādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Vienlaicīgi Viļakas kultūras namā un skolā vadījusi dramatisko ansambli, dziedājusi korī. Pēc aiziešanas pensijā astoņus gadus nostrādājusi Rīgā par latviešu valodas pasniedzēju pieaugušajiem.

Albīnas kundzes sirdslieta vienmēr bijusi ceļošana. Redzētas daudzas zemes, iepazīta citu tautu kultūra. Darba tikums un mīlestība uz dziesmu nāk līdzi no vecāku ģimenes. Prieka un spēka avots ir paši tuvākie – divas meitas, trīs mazdēli, radi un domubiedri. Kopā veikti daudzi darbi un svinēti svētki. Vienmēr noderīgs viedais padoms, bet pāri visam – nesavtīga mīlestība.

Nozīmīgākie fakti, kuri kā dārgakmeņi rotā jubilāres dzīves gājumu un liecina par lielo darba mīlestību un sirdsgudrību:

1998.gadā Albīna Veina Viļakā nodibina nevalstisko organizāciju dāmu klubs “Marienhauzena”.

No 1996. līdz 2018.gadam ir etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” vadītāja, piedalījusies visos starptautiskajos folkloras festivālos “Baltica”.

2003. gadā kā konkursa “Mans latviešu valodas skolotājs” laureāte ieguvusi goda nosaukumu “Dižskolotāja”.

Ar 2005.gada 12.oktobra Ordeņu kapitula lēmumu Albīna Veina kļūst par Atzinības krusta Lielās sevišķās pakāpes goda zīmes īpašnieci.

2009.gada decembrī Valsts Kultūrkapitāla fonds A.Veinai piešķir mūža stipendiju.

Sveicot Albīnas kundzi lielajā dzīves jubilejā, vēlam veselību, možu garu, Dieva svētību katrai dienai!

Viļakas novada bibliotēkas kolektīva vārdā – Rutta Jeromāne.

(Foto no personīgā arhīva)

Publicēja: vilakabiblio | janvāris 7, 2021

Bibliotēkas lietotāju ievērībai

Ministru kabinets lēma no 12. janvāra atvērt apmeklētājiem bibliotēkas, lai tās var atsākt grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai. Bibliotēku lasītavas apmeklētājiem arī turpmāk būs slēgtas.

Publicēja: vilakabiblio | decembris 23, 2020

Lai miers un mīlestība Jūsu mājās un sirdīs!

Older Posts »

Kategorija