Publicēja: vilakabiblio | jūnijs 18, 2018

“Bites deja” kā vēstures stunda

Latvijas likteņgaitas satinušās gadsimta kamolā. Tur dzīpari kā dabasmātes vaigā – no saules zeltainiem līdz zemes tumši brūniem. Tās ir prieka, svētku un uzvaru dienas, bet līdzās – bailes, izmisums, sāpes un zaudējumi. Cauri šiem dzīpariem vijas katra cilvēka mūžs, atstājot pēdas savas dzimtenes vēstures lappusēs.

14. jūnija pēcpusdienā Viļakas novada bibliotēkas zālē uz tikšanos ar grāmatas “Bites deja” autori Ivetu Dimzuli pulcējās lasītāju interešu klubiņa “Mantinieces” pārstāves, “Viļakas Pegaza” biedri un citi interesenti, lai paklausītos atmiņu stāstu par grāmatas galveno varoni Helēnu, kura 1945. gada 25. martā no Viļānu stacijas tika deportēta uz Sibīriju.

Bibliotēkā ciemojās arī literātu kopas “Latgales ūdensroze” dalībnieki Maruta Avramčenko, Ina Marks, Arvīds Gļauda. Viņi lasīja fragmentus no grāmatas “Bites deja’’ un kopkrājuma “Ejam pa dzīvi”, Maruta pastāstīja par savu autorkrājumu “Dienu pavedienā”. Visas grāmatas tika dāvinātas bibliotēkai. Paldies!

Ar lielu interesi klātesošie sekoja Ivetas stāstam par grāmatas tapšanu, Helēnas sūrajām dienām Sibīrijā. Tika uzdoti jautājumi par viņas dzīvi pēc atgriešanās Latvijā – Helēnas  meitiņa un dzīvesbiedrs ir miruši, tagad viņa dzīvo kopā ar dēlu, kuram savas ģimenes nav.

Helēna par grāmatu teikusi “smuki uzrakstīta”. Tā likusi domās vēlreiz atgriezties senos notikumos, satikties ar cilvēkiem, izjust pārdzīvojumus.

Rakstnieks un literatūrzinātnieks Valentīns Lukaševičs par grāmatu “Bites deja” teicis, ka tajā ir īstā vēsture, tā vajadzētu rakstīt daudziem…

Santa Mežābele (Antoņina Ločmele) tika uzrunāta rakstīt par kādu novadnieku, kura dzīve ir daļa no Latvijas vēstures. Literāte vienmēr seko notikumiem valstī un atspoguļo tos savos darbos. Lūk, fragments no Latvijas simtgadei veltītā dzejoļa:
……
Es rokas augšup paceļu –
Plūst mūsu upe Daugava,
Tur baltos kreklos bāliņi
Par savu zemi cīņās iet.

Un pieminekļi paceļas,
Visaugstāk Milda zvaigznes tur,
Tās vienotības guni kur
Jau simtu gadu Latvijai.

Viļakas katoļu baznīcu ciemiņi bija apmeklējuši pagājušā gada vasarā, taču gūtie iespaidi un atmiņas vilināja vēlreiz pabūt mūsu “gotikas pērlē”. Paldies prāvestam Guntaram par doto iespēju kāpt arī tornī un vērot brīnišķīgu skatu uz Viļaku.

Esmu pateicīga visiem dalībniekiem par šo neparasto vēstures stundu, kas ievīsies  Latvijas simtgades notikumu raibajā rakstā. Meklēsim cilvēkus un faktus, kuri no maziem  ķieģelīšiem būvē lielo vēsturi!

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne

Vairāk bildēs

Advertisements
Publicēja: vilakabiblio | jūnijs 12, 2018

Fotoizstāde “Psalmu grāmatas pārlapojot”

IZSTĀDES  ANOTĀCIJA

“Katram noteikti mājās ir lietas, kas tiek uzglabātas jau vairākus gadus. Vai esat aizdomājušies par to, kāpēc šis lietas, kas sevī glabā tik daudz laika, ir svarīgas Jums vai kādam citam… Kādi stāsti vai cilvēki slēpjas aiz šo lietu stāsta?

Vai kādreiz esat aizdomājušies par to, ka lietas un priekšmeti glabā informāciju? Vai par to, ka tām ir sava “dzīve” (no izgudrošanas–> transformācijas—>līdz nāvei) un, iespējams, pat kopīga saite ar cilvēku (lietas mainās tieši cilvēka iedarbības rezultātā).

Tātad, ja pat ikdienas priekšmeti glabā informāciju par cilvēku, tad ko gan var teikt par tik personīgu lietu kā psalmu grāmata. Lietas, kas cilvēkam ir patiesi tuvas, jo ietver sevī saikni ar kaut ko varenāku, neizskaidrojamu un savā ziņā apbrīnojamu. Grāmatas, kurām ir savāda emocionāla saikne ar cilvēku. Grāmatas, kuras redzēja mūs patiesus un īstus savā būtībā. Grāmatas, kurās, ja ieskatās, var redzēt daļu no cilvēka dzīves.

Lietas atver mums cilvēku gluži kā grāmatu, pēc tā var spriest par to īpašnieku. Mēs paveram savā priekšā durvis, kur lietas kļūst par jautājumiem…

Izstādes idejas autore un realizētāja ir Dana Ponomarenko – brīvprātīgā darba veicēja no Ukrainas.  Pabeigusi Ļvovas Nacionālo universitāti, pēc specialitātes kulturologs (studējusi kultūras vēsturi un teoriju). Iesaistījusies vairākos kultūras un brīvprātīgā darba projektos Ukrainā, Polijā un Norvēģijā. Šobrīd aktīvi darbojas Latvijā.”

“Ja man nebūtu iespējas iesaistīties projektos, kuros paskrien lielākā manas dzīves daļa, es labprāt ceļotu un kolekcionētu istabas augus no visām pasaules malām. Noteikti rakstītu arī esejas par ceļojumiem, jo, manuprāt, tajās katrs varētu atrast kaut ko sev interesējošu!” savus sapņus atklāja Dana.

Izstāde ir Eiropas brīvprātīgā darba projekta Nr. 2017-1-LV02-KA105-001561 “Never be the same again” aktivitāte.

„Projekts Nr. 2017-1-LV02-KA105-001561 “Never be the same again” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | jūnijs 7, 2018

Aicina uz tikšanos ar literātiem

Publicēja: vilakabiblio | maijs 17, 2018

Spānijas pēcpusdiena Viļakas novada bibliotēkā

 

Spānijas pēcpusdiena Viļakas novada bibliotēkā

Maijs šogad neparasti silts, visi augļu koki vienā laikā raisa ziedus un priecē acis, bet lakstīgalas kā negudras triec savus ierastos treļļus gan agros rītos, gan vakaros. Šādā pavasarīgā pēcpusdienā Viļakas novada bibliotēkas zālē pulcējās lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībnieces, lai neklātienē baudītu vēl karstākas zemes krāsas un smaržas. Bibliotēkā ciemojās brīvprātīgā darba veicējas Dana (no Ukrainas) un Laura (no Spānijas).

Laura prezentēja savu valsti Spāniju. Meitene runāja angļu valodā, bet Dana tulkoja krievu valodā. Tā bija interesanta bilingvāla valodas spēle, bet teikto katra saprata savā dzimtajā valodā. Laura stāstīja par Spānijas vēsturi un ģeogrāfiju, par dabu, laika apstākļiem un tautas tradīcijām. Tika pieminēti izcilākie mākslinieki, mūziķi, arhitekti. Valsts atrodas Pireneju pussalā, ir otrā lielākā Eiropas savienībā, galvaspilsēta – Madride.

Virtuve katrā Spānijas reģionā ir atšķirīga. Iecienītas ir jūras veltes, viegli kaltēts Lakonas šķiņķis, uzturā daudz lieto olīveļļu. Pie tradīcijām tika minētas vēršu cīņas, ielu gājieni lielos reliģiskos svētkos, tautiskās dejas, krāšņi tērpi. Videoierakstā noklausījāmies Andrea Bocelli smeldzīgo dziesmu Besame mucho.

Latvijas ziema Laurai nebija patīkama, bet šī gada maijs jau līdzinās ierastiem laika apstākļiem. Latviju, kā brīvprātīgo darbības zemi, meitene izvēlējās tāpēc, ka tā ļoti atšķiras no dzimtenes.

Varējām nogaršot Empanada – kārtainās mīklas pīrāgu ar zivju pildījumu un Tortillu – kartupeļu sacepumu. Mūsu zināšanu pārbaudei Laura bija sagatavojusi testu par Spāniju, kā arī – zīmējumiem bija jāpielāgo pareizie vārdi spāņu valodā.

Paldies  Laurai, Danai un Evijai par interesanto prezentāciju, bet klubiņa dalībniecēm – par pasākuma apmeklējumu.

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne

Foto: Evija Kravale

„Pojekts Nr. 2017-1-LV02-KA105-001561 “Never be the same again” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 28, 2018

Kultūrvēstures studijas Vecumu pagastā

*** No kreisās: Sarmīte Vorza, Regīna Dūna, Benita Troška, Sandra Dvinska, Rutta Jeromāne, Anita Smuškova

27. aprīlī Viļakas novada bibliotekāri apmeklēja Vecumu pagastu. Kultūrvēstures studiju izbraucienā apmeklēja bijušo Dravnieku skolu Slīpačos, lauzto priedi Ūlasos, piemiņas vietu pie bijušās Vecumu dzelzceļa stacijas, brauca pa bijušo Rīga – Pitalova (Abrene) dzelzceļu un pabija bijušajā Mežvidu pamatskolas ēkā, kur šobrīd ēkas pirmajā stāvā saimnieko SRC BRASA un strādā 25 šuvēji, kas šuj specapģērbu un izpilda īpaša pasūtījuma darbus.

Kultūrvēstures studiju brauciena rezultāti un sarunas ar Balvu Centrālās bibliotēkas Novadpētniecības lasītavas speciālisti Sarmīti Vorzu notika Vecumu pagasta bibliotēkā, kur kultūrvēstures studiju dalībniekus laipni sagaidīja un uzņēma Vecumu pagasta bibliotēkas vadītāja Aija Locāne.

Tikšanās noslēgumā Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne pateicās pasākuma dalībniekiem un dāvināja maģisko rozes ziedu ar grāmatu, jo pagājušais 23. aprīlis, jeb Svētā Jura diena ir kļuvusi par dienu, kad roze un grāmata simbolizē mīlestības un kultūras lielo nozīmi cilvēka dzīvē. 1995. gadā UNESCO šim datumam piešķīra starptautisku nozīmi, lai godinātu autorus un viņu darbus un lai pievērstu cilvēku uzmanību literatūrai, jo grāmatas ir viens no ietekmīgākajiem faktoriem zināšanu izplatīšanā.

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 18, 2018

Lasītāju klubiņa Mantinieces tematiska tikšanās

13. aprīļa pēcpusdienā Viļakas novada bibliotēkas mājīgajās telpās kārtējā ikmēneša tikšanās reizē nāca kopā bibliotēkas lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībnieces. Padomus un ieteikumus ko un kā sēt, stādīt pavasarī deva un uz jautājumiem atbildēja pieredzes bagāta, zinoša agronome un lauksaimniece Regīna Brokāne.

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 17, 2018

Aicina nūjot. Nodarbības vada Zina Logina

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 16, 2018

Piedāvā apgūt studiju programmas

Publicēja: vilakabiblio | marts 29, 2018

Viļakas pamatskolas 4. klase apmeklē foto izstādi

28. martā Dzintara Malkausa foto izstādi NEREĀLĀ REALITĀTE – BANGLADEŠA apmeklēja Viļakas pamatskolas 4. klases bērni un audzinātāja Inese Rēvalde.

Prieks par skolotājas Ineses bērniem, kuri bija ļoti vērīgi, jautāja, paši izvērtēja un analizēja izstādes fotogrāfijas.

Paldies skolotājai, kura atrod īsto zelta atslēdziņu, lai atslēgtu pasaules izziņas lādīti, kur paši bērni meklē atbildes uz jautājumiem…

Viļakas pamatskolas 4. klases bērnu secinājums pēc izstādes apmeklējuma: Nekur nav tik labi kā mājās… Latvija ir mūsu laimes zeme!

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | marts 28, 2018

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017” noslēgums

2017. gada lasīšanas ekspertu lomā iejutās 40 1. – 4. klašu audzēkņi, 2 meitenes no 7. klases, 1 – 9.kl. lasītāja un 2 vecāku žūrijas pārstāves – Inese Rēvalde un Terēzija Babāne.

Lielās lasīšanas noslēguma pasākums notika 20.martā, Kultūras un radošo industriju centrā.

Tā organizatori – Viļakas novada bibliotēkas darbinieki – bija parūpējušies par siltu atmosfēru, pārsteiguma balvām, diplomiem skolēniem un skolotājiem, lietderīgu prasmju darbnīcu un neaizmirstamu, lai arī gaidītu cienastu.

Brīvprātīgā darba veicēja Dana no Ukrainas un 12.kl. audzēkne Evija organizēja praktisku darbošanos – bērni varēja izveidot košas grāmatzīmes un mazas grāmatiņas ar krāsainām lapām.

Viļakas pamatskolas skolēni uz šo pasākumu devās kājām.  Šis kopīgais gājiens arī bija sava veida piedzīvojums. Mājupceļš bija emocijām bagāts. Tika runāts par lasītajām grāmatām, gardajiem “žagariņiem” un par pašu veidotajām grāmatzīmītēm. Spilgtākie iespaidi tika ierakstīti pašu veidotajās grāmatiņās. Paldies par jauko kopā būšanu!

Grāmatu lasīšanu palīdzēja organizēt un noslēguma pasākumā līdzdarbojās – Viļakas pamatskolas skolotājas: Irēna Logina, Inese Rēvalde, Ija Krilova, Linda Ozola. 

Klase I  vieta II  vieta III  vieta
       
1. Īsi stāstiņi par lietām. Kasparavičs Ķ. Govs. Arhona H. Pasaka apar peļu pili. Bonds M.
2. Pasaka apar peļu pili. Bonds M. Puika, kas zīmēja kaķus Govs. Arhona H.
3. Uzrodas Flata kungs! Kuponss Ž. Baltais lācis. Viška M., Daugaviņš U., Sirmais M. Kaķēns margrietiņās. Auseklis U.
4. Baltais lācis. Viška M., Daugaviņš U., Sirmais M. Pūcīte ar zeltainajām acīm. Stumbre L. Proti svilpot, Juhanna? Starks U.
       

Vairāk bildēs

Older Posts »

Kategorijas