Publicēja: vilakabiblio | Decembris 5, 2017

,,Manas cerības ticībā dzimst…’’

Decembra pirmajā piektdienā Viļakas novada bibliotēkā pulcējās lasītāju interešu klubiņa ,,Mantinieces” dalībnieces. Klubiņa ,,Mantinieces” kopā saiešana notika Adventa laika priekšvakarā un pasākuma nosaukums ,,Manas cerības ticībā dzimst…’’ atspoguļo tikšanās būtību Ziemassvētkus gaidot.

Bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne uz tikšanos ar klubiņa dalībniecēm bija aicinājusi Viļakas, Liepnas un Kupravas katoļu draudžu prāvestu Guntaru Skutelu. Viņš pastāstīja par Adventa laika būtību un sūtību skaidrojot latīņu vārda adventus nozīmi. Tikšanās noslēgumā  priesteris svētīja bibliotēkas Adventa vainagu un sveces, ko bija paņēmušas līdzi klubiņa dalībnieces. Klubiņa dalībniecēm priesteris dāvināja mazas svētbildītes uz kurām attēlota Svētā Ģimene.

Paldies Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvestam Guntaram Skutelam par apciemojumu un vērtīgiem padomiem!

Paldies bibliotēkas lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībniecēm par atsaucību, radošām domām un rosību 2017. gadā!

Vairāk bildēs un Viļakas novada domes mājas lapā

Advertisements
Publicēja: vilakabiblio | Decembris 3, 2017

Aicinām apmeklēt

Publicēja: vilakabiblio | Decembris 1, 2017

Izstāde “Brīnumi caur dvēseli un sirdi” Viļakas bibliotēkā

No kreisās: Silvija Kuzmane, skolotāja Olga Reče, Irma Rimša, SIA “LNB RC” Balvu filiāles vadītāja Gunta Zepa, Gatis Gabrāns, Biruta Nagle, Imants Ločmelis

No 29. novembra Viļakas novada bibliotēkas izstāžu zālē skatāma Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra aktīvo dalībnieku darbu izstāde “Brīnumi caur dvēseli un sirdi”. Apbrīnojamajā izstādē skatāmi Birutas Nagles, Irmas Rimšas, Kristīnes Berkules, Kaspara Grigāna, Gata Gabrāna, Juzefas Bozovičas, Ingrīdas Pitkevičas, Anatolii Nezlobina, Imanta Ločmeļa, Pētera Augstkalna, Silvijas Kuzmanes, Lūcijas Loginas, Teklas Supes, Liliozas Zelčas un Leontīnas Golobevas darbi.

29. novembrī Viļakas novada bibliotēkā uz izstādes atklāšanas pasākumu ieradās Biruta Nagle, Irma Rimša, Gatis Gabrāns, Imants Ločmelis un Silvija Kuzmane. Pasākumu atklāja SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra” Balvu filiāles vadītāja Gunta Zepa. Viņa pateicās Viļakas novada bibliotēkai par iespēju izlikt darbus bibliotēkas telpās un aicināja mākslinieci, Balvu Mākslas skolas skolotāju Olgu Reči pastāstīt par sadarbību ar Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra Balvu filiāles aktīvajiem dalībniekiem šīs jaukās izstādes veidošanā.

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne uzrunājot klātesošos akcentēja izstādes “Brīnumi caur dvēseli un sirdi” krāsainību, kas bibliotēkas telpas vēlā rudens pelēcībā atdzīvināja ar vasarīga siltuma un ziedu laika krāsu rotaļām.

Izstādes darbu autori Irma Rimša, Imants Ločmelis un Biruta Nagle pastāstīja par savu radošo pieredzi un pateicās par iespēju piedalīties izstādē Viļakā.

Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra aktīvo dalībnieku darbu izstāde “Brīnumi caur dvēseli un sirdi” Viļakas novada bibliotēkā skatāma līdz 10. janvārim.

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | novembris 23, 2017

Karlsons lido bibliotēkā

Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” sagatavošanas grupiņas bērni, skolotājas Terēzija, Ilze un bibliotekāre Sandra kopā ar Karlsonu (Rutta)

***Vairāk bildēs

22.novembrī, kad rudens pelēcību gaišāku darīja tikko uzsnigušais sniedziņš, Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” sagatavošanas grupiņas un Viļakas pamatskolas 1.klases bērni.

Bibliotēkā bērnudārza un skolas audzēkņus sagaidīja Karlsons (Rutta Jeromāne), kurš bibliotēku bija izvēlējies par savu rotaļu vietu radīdams izbrīnu bērnos ar labsirdīga vīriņa smaidu un zilo propelleru uz muguras. Pēc sasveicināšanās un bērnu iztaujāšanas par saldēdienu, Karlsons iepazīstināja ar Viļakas novada bibliotēku un izteicās, ka te viņš atradis patiesus draugus.

Bibliotekāre Sandra, Karlsonam piepalīdzot, zinātkāros bibliotēkas apmeklētājus iesaistīja dažādās spēlēs un konkursiņos. Tomēr neskatoties uz aizraujošām viktorīnām un rotaļām bērnus urdīja jautājums, kāpēc Karlsonam propellers zils, bet ne sarkans?

Sarunas un prāta vingrinājumu turpinājumā izveidojās arī priekšstats par zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas darba “Karlsons lido atkal” galvenā varoņa Karlsona laikmetīgo tēlu un tā mājvietu bibliotēkā.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” un pamatskolas 1.klases mazo draugu ekskursija un tikšanās bibliotēkā noslēdzās ar “Pateicības saldēdienu” par prāta spēlēm un jauniegūtām zināšanām.

Atsveicinoties un roķeles vicinot mazie ciemiņi pateicās bibliotēkas Karlsonam un promejot izteica vēlmi kļūt par dūšīgiem bibliotēkas grāmatu lasītājiem.

Paldies Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” skolotājai Terēzijai Brokānei un skolotājas palīdzei Ilzei Rēvaldei par sapratni un sadarbību!

Paldies Viļakas pamatskolas skolotājai Irēnai Loginai par draudzīgu un ilglaicīgu sadarbošanos ar Viļakas novada bibliotēku!

Viļakas pamatskolas 1.klase un skolotāja Irēna Logina kopā ar Karlsonu (Rutta)

***Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | novembris 21, 2017

Izstādes atklāšana

Publicēja: vilakabiblio | novembris 20, 2017

Iesniedz savu atmiņu stāstu

Ainavu ekspertu padome* ir pieņēmusi lēmumu elektroniskajā Latvijas ainavu dārgumu krātuvē iekļaut 50 ainavas no kopā 243 izvirzītajām.

Rūpīgi analizējot sabiedrības viedokli un ekspertu vērtējumus, padome ir pieņēmusi lēmumu par tām 50 ainavām, kas visaptverošāk raksturo visus reģionus un ir nozīmīgas visā valsts mērogā. Ainavu dārgumu krātuvē iekļauto ainavu saraksts alfabētiskā secībā ir pieejams šeit. Atsevišķos gadījumos balsošanai izvirzīto ainavu nosaukumi ir precizēti vai papildināti, uzsverot ainavu īpašās vērtības.

Turpmākajos mēnešos par šīm 50 ainavām elektroniskajā Ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota informācija, lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā gan fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. Tāpēc aicinām ikvienu no 2017. gada 10.novembra līdz 2018.gada 14. februārim tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv iesniegt savu atmiņu stāstu, fotoattēlus un vēlējumus nākotnei par krātuvē iekļautajām ainavām.

Ja savus atmiņu stāstus par notikumiem un zīmīgām personībām vēlaties gatavot rokrakstā, lūgums tos ieskenēt un sūtīt uz elektroniskā pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv. Rokrakstu un fotoattēlu skenēšanā un elektroniskā sūtīšanā palīdzību ir iespējams saņemt publiskajās bibliotēkas.

No iesūtītajiem fotoattēliem, stāstiem un vēlējumiem 2018.gadā tiks veidotas reģionālās izstādes un organizētas diskusijas. Diskusijās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un darbiem, kas darāmi, lai ainavu dārgumu saglabātu nākamajām paaudzēm.

Pavisam balsošanas laikā, kas norisinājās no 2017. gada 15.augusta līdz 15.oktobrim ir saņemti 45 382 balsojumi un atbalsts ir pausts visām 243 izvirzītajām ainavām.

Publicēja: vilakabiblio | novembris 16, 2017

Sveiciens Latvijas Valsts svētkos

Publicēja: vilakabiblio | novembris 14, 2017

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā

Viļakas pamatskolas 2. klase pēc “Rīta stundas” lasījumiem Viļakas novada bibliotēkā

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa no 13. līdz 19.novembrim jau divdesmito reizi apvieno gan Ziemeļvalstu gan Baltijas valstu bibliotēkas, skolas un biedrības. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek  dažādi lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.

Gada vistumšākajās dienās daudzās publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas vadmotīvs šoruden ir Salas Ziemeļvalstīs.

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 13.novembra rīta stunda Viļakas novada bibliotēkā iesākās kopā ar Viļakas pamatskolas 2.klases audzēkņiem un skolotāju Lindu Ozolu. Šis gads ir zīmīgs ar to, ka Somija svin savu simtgadi un tieši tāpēc somu literatūrai ir īpaša vieta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumos. Šogad izvēlēta Mauri Kunnas (Mauri Kunnas) grāmata “Bagātību sala”, kuras pamatā ir Roberta Lūisa Stīvensona klasiskais pirātu stāsts. Bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne lasot Mauri Kunnas grāmatas stāstījumu aicināja skolas bērnus uz pārrunām, jo grāmatā darbojošās personas ir interesantas tieši jaunāko klašu bērniem.

Pēc grāmatas apspriešanas mazie lasītāji tika cienāti ar bibliotēkas darbinieku sarūpēto cienastu.

13. novembra novakarē uz krēslas stundas lasījumiem ieradās lasītāju klubiņa “Mantinieces” un etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” dalībnieces. Rutta klātesošos iepazīstināja ar šā gada Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēmām un lasīja Ullas-Lēnas Lundbergas (Ulla-Lena Lundberga) romāna “Ledus” nodaļu fragmentus. Lasījuma beigās izvērtās diskusija par veco ļaužu dzīvi Somijā un tepat mūsu novadiņā.

Pasākuma noslēgumā bibliotēkas lasītāju interešu klubiņa “Mantinieces” dalībnieces apsprieda turpmākās darbības virzienus un vienojās par nākamās tikšanās reizi novembra nogalē pirms Adventa.

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | novembris 9, 2017

Mārtiņdienas priekšvakarā

*Mārtiņdienas priekšvakarā Viļakas novada bibliotēkā

Pirms Mārtiņiem, 9.novembrī, Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” vecākās grupas audzēkņi. Kopā ar bērniem bija skolotāja Guna Rižanova un Inta Kromule.

Mazos “Namiņa” iemītniekus sagaidīja bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne, bibliotekāre Sandra Dvinska un bibliotēkas darbinieki.

Rutta bērnus iepazīstināja ar bibliotēkas telpām un atklāja grāmatu pasaules noslēpumus. Savukārt Sandra aicināja uz mīklu minēšanu, kā arī uz dzīvnieku un putnu balsu atpazīšanu.

Sarunas gaitā mazie piecgadnieki atklāja arī savus noslēpumus un aizrautīgi stāstīja pašu piedzīvoto.

Pasākuma izskaņā bibliotēkas mazie apmeklētāji mielojās ar bibliotēkas darbinieku sarūpētiem spēcinošiem burkāniem un Mārītes ceptajiem žagariņiem.

Atvadoties “Namiņa” iemītnieki pateicās par viesmīlīgo uzņemšanu bibliotēkā un mazās gaismas pils vadītājai Ruttai dāvināja mārtiņrozes. Protams, neizpalika arī kopējais foto.

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | novembris 8, 2017

Gaidām uz Krēslas stundas lasījumiem

Older Posts »

Kategorijas