Publicēja: vilakabiblio | jūnijs 21, 2017

Līgo! Līgo!

Publicēja: vilakabiblio | maijs 20, 2017

Projekta ,,Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci” pārskats

Tikšanās laikā ar  dzejnieci, bērnu literatūras autori un redaktori Inesi Zanderi Viļakas pamatskolā 26. aprīlī

Viļakas novada bibliotēka no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.gada 31.maijam realizēja Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiāli atbalstīto projektu ,,Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci”. Projekta īstenošanas gaitā 20.aprīlī Viļakas novada bibliotēkā interesentiem bija iespēja tikties ar rakstnieci, vairāku grāmatu autori, tostarp grāmatas ,,Klūgu mūks” autori Ingu Ābeli. Inga Ābele (īstajā vārdā Ingrīda Ābele; dzimusi 1972. gada 5. oktobrī Rīgā) ir latviešu rakstniece, pazīstama galvenokārt kā prozaiķe un dramaturģe. Baltijas Asamblejas balvas laureāte 2009. gadā.

Par Latgales vēsturei veltīto romānu “Klūgu mūks” Andra Neiburga rakstījusi: “Ir tapis latviešu literatūrai nozīmīgs, liels darbs, literārs piemineklis Latgales vēsturei un Francim Trasunam, kas reizē ir arī laba un aizraujoša literatūra tiem, kas vēl spēj lasīt garus romānus.” 2014. gadā romānam piešķirta Dzintara Soduma balva par novatorismu literatūrā, kā arī “Literatūras gada balva 2014” kā gada labākajam prozas darbam.

Arī mūsu lasītājs Ingas Ābeles daiļradi ir iepazinis, lasot vēsturiskos romānus ,,Klūgu mūks” un nupat lasītāju vērtējumam nodoto romānu ,,Duna’’, par laiku pirms 1949.gada deportācijām.

Tikšanās laikā I.Ābele uzsvēra, ka Latgale ir rakstnieces dzimtas klēpis. Vieta, uz kuru doties personīgā svētceļojumā, ielūkoties mātes bērnībā un pietuvoties pirmsākumiem. Tā ir brīnišķīga vieta, kur satikties ar cilvēkiem. Klātesošos uzrunāja rakstnieces pārdomas par laiku, par mūsu dzīves pamatvērtībām, par rakstniecību, dzīvi un literatūru.

Savukārt aprīļa nogalē, realizējot VKKF finansiāli atbalstīto projektu ,,Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci’’, Viļakas pamatskolā un Viļakas novada bibliotēkā bērni un jaunieši tikās ar Latvijā pazīstamiem rakstniekiem – Inesi Zanderi un Māri Runguli.

Kopīga pasaules atklāšana notiek kopīgās sarunās, saskarsmē ar autoru. 26.aprīlī Viļakas pamatskolas audzēkņi tikās ar dzejnieci, bērnu literatūras autori un redaktori Inesi Zanderi. Kad bērniem stāsta, kas ir dzeja, viņa saka: ,,Es slikti dejoju dzīvē, bet brīnišķīgi dejoju valodā, es viduvēji dziedu dzīvē, bet skaisti valodā. Dzejā es varu visu, ko esmu iedomājusies – valoda ir tā matērija, kurā es jūtos brīvi. Tur man ir taisna mugura, laba stāja, brīnišķīga ritma izjūta”.

Inese Zandere bērniem gan pastāstīja, gan uzskatāmi parādīja, kā var atdzīvināt dzeju, tēlaini izstāstot četru mazo Lupatiņu – Zeķītes, Cimdiņa, Lakatiņa un Spilventiņa stāstu. Daudzi Ineses Zanderes dzejoļi ir dziedami, dancojami, spēlējami un minami. Un to lieliski parādīja Viļakas pamatskolas audzēkņi izdejojot Burtu tārpiņu, tēlojot Karaliskās mammas un aizvedot ceļojumā ar Lielo Šarloti, un dziedot skanīgas dziesmas ar I.Zanderes vārdiem. Dzejnieci iepriecināja Viļakas pamatskolas audzēkņu zīmējumu izstāde, kurā attēloti Ineses Zanderes grāmatu varoņi. Viņa aicināja mazos lasītājus nebaidīties veidot jaunvārdus, kā arī eksperimentēt ar sava vārda un uzvārda locīšanu, atskaņu meklēšanu, būt radošiem un iesūtīt savu radošo domu lidojumu dzejas gada grāmatai bērniem ,,Garā pupa”.

27.aprīlī Viļakas novada bibliotēkā valdīja neparasts satraukums. Ar smaidiem un sirsnīgiem aplausiem tika sagaidīts iemīļots bērnu un jauniešu rakstnieks Māris Rungulis. Pārsteigumu ciemiņam sagādāja Viļakas pamatskolas 5.klases audzēkņi skolotājas Rasmas Vilkastes iedrošināti, izspēlējot sirdi stindzinošas ainiņas no spoku stāstiem, zinot, ka rakstnieks ir vācis, apstrādājis un apkopojis bērnu iesūtītos spoku un joku stāstus. Mainot balss intonācijas, lasot spoku stāstu ,,Vecenīte uz ceļa”, atbildot uz neskaitāmiem jautājumiem, nemanot pagāja tikšanās laiks. Spraigā sarunā klātesošie uzzināja, ka vēl ir nepiepildīts rakstnieka sapnis – savākt un apkopot bērnu stāstītus sapņus.

Paldies rakstniekiem – Ingai Ābelei, Inesei Zanderei, Mārim Rungulim par iespēju mūsu lasītājam iepazīties ar daiļradi un nākotnes redzējumu, izjust minēto personu cilvēcisko tuvumu.

Kopīgi sadarbojoties, meklējot ceļus un tiltus, kas mūs vieno var izdarīt lielus darbus. Paldies Viļakas pamatskolas radošajam kolektīvam – direktorei A.Ločmelei, skolotājām I.Rēvaldei, I.Krilovai, I.Loginai, L.Ozolai, R.Vilkastei un pamatskolas mazajiem klausītājiem, jo katrs no jums dzejnieci Inesi Zanderi un rakstnieku Māri Runguli atklāja no jauna, katrā mazā sirsniņā šīs tikšanās atstāja saujiņu gaiša prieka.

Projekta mērķis – sekmēt latviešu autoru atpazīstamību un kultūras vērtību izplatīšanu Latvijas austrumu pierobežā ir sasniegts, pateicoties VKKF un Viļakas novada domei, kas atbalstīja projektu ,,Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci”.

Bildēs šeit un šeit

Vija Circāne, Viļakas novada bibliotēkas direktore

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 23, 2017

Tikšanās ar dzejnieku, rakstnieku Māri Runguli

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 22, 2017

Aicina uz tikšanos ar dzejnieci Inesi Zanderi

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 21, 2017

Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli

Viļakas novada bibliotēka no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. gada 31. maijam realizē Valsts kultūrkapitāla fonda finansiāli atbalstīto projektu “Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci“. Projekta īstenošanas gaitā 20. aprīlī Viļakas novada bibliotēkā interesentiem bija iespēja tikties ar rakstnieci, vairāku grāmatu, tostarp grāmatas “Klūgu mūks” autori Ingu Ābeli.

Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne ievadot rakstnieces tikšanos ar lasītājiem teica, ka, lasot Ingas Ābeles grāmatu “Klūgu mūks” lasītājs izdzīvo laiku, kad veidojās mūsu valsts vēsture.

Pasākuma noslēgumā rakstniece Inga Ābele izteica neviltotu prieku par jauko tikšanos ar Viļakas novada ļaudīm. Apmeklējot Viļaku viņai bija arī patiess prieks tikties ar mātes māsu Marutu Matuli. Rakstniecei prieku sagādāja arī Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņu ieinteresētība viņas daiļradē.

Viļakas novada bibliotēka pateicas rakstniecei Ingai Ābelei par iespēju ieklausīties stāstījumā par vērtībām kas skar ikvienu no mums!

Viļakas novada bibliotēka pateicas Viļakas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēniem un skolotājai Rasmai Vilkastei par interesi tikties ar rakstnieci Ingu Ābeli!

Viļakas novada bibliotēka pateicas saviem lasītājiem par kopā pavadīto laiku pārdomājot Latgales un Latvijas likteni!

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 10, 2017

Aicina uz tikšanos ar rakstnieci Ingu Ābeli

Publicēja: vilakabiblio | marts 28, 2017

E-prasmju nedēļa bibliotēkā

E – prasmju nedēļas aktivitātes bibliotēkas apmeklētājiem, saistītas ar dažādu datu bāžu izmantošanu, datorapmācībām, atraktīvas spēles un uzdevumi.

Reģistrējies kā E-prasmju nedēļas 2017 dalībnieks!

 

Saulainajā 23. marta pavasara ceturtdienā Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” sagatavošanas un vecākās grupas audzēkņi.

Bibliotekāre Sandra zinātkāros bērnus iepazīstināja ar aizraujošām bērnu enciklopēdijām. Bērniem paredzēto zinātnisko izdevumu ar tematiski izkārtotiem materiāliem par dzīvniekiem ir visvairāk.

Turpinot sarunu visi kopīgi noskaidroja piena izcelsmes vietu un lomu bērnu uzturā. Bērni aizraudamies stāstīja katrs savu individuāli redzēto dienišķā piena rašanās ceļu no gotiņas līdz piena krūzei.

Sarunas pagarinājumā bērni, bibliotēkas darbinieces un pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” skolotājas lasīja izzinošu stāstiņu “Kāpēc daži naktī neguļ”. Izrādās, ka daudzu profesiju pārstāvji naktīs strādā, lai nodrošinātu mūs ar dažādu pakalpojumu un preču pieejamību.

Bibliotēkas direktore Vija Circāne aicināja bērnus pāršķirstīt grāmatiņas “Vilku dzīve” lappuses  no grāmatiņu sērijas “Mazuļi iepazīst pasauli”.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” mazo draugu tikšanās bibliotēkā pasākuma ,,Aizraujošās bērnu enciklopēdijas” izskaņā visi kopā minēja bilžu un burtu mīklas un teica “Paldies!” par jauniegūtām zināšanām.

Atvadoties  mazie “Namiņa” iemītnieki vienbalsīgi pirms pateikt “Uzredzēšanos” izteica vēlmi – “Aiciniet mūs vēl un mēs atnāksim!”

Vairāk bildēs

 

Publicēja: vilakabiblio | marts 22, 2017

Izstāde “Mūzika krāsās”

Izstādē piedalās:

DARBU AUTORI
• Diāna DUPUŽE
• Alise DVINSKA
• Olga KUĻA
• Keita Emīlija ORLOVSKA
• Megija ŠIMANOVSKA
• Emīls ŠIMANOVSKIS
• Anrijs KOKOREVIČS
• Simona ZAREMBA
• Endijs LINDENBERGS
SKOLOTĀJAS
• Viktorija ZAHAROVA
• Lana CEPLĪTE

 

Older Posts »

Kategorijas