Publicēja: vilakabiblio | marts 17, 2020

Bibliotēkas pakalpojumu ierobežojumi

Publicēja: vilakabiblio | marts 16, 2020

Ziedi nozied, bet pasaka paliek…

Kad pavasara ziedu krāšņums vēl nerotā mūsu dārzus, radās iecere paciemoties Annas Sakses „Pasakās par ziediem”. Rakstniece dzimusi 1905. gadā un šogad viņai 115. dzimšanas diena. Literārās pasakas pirmo reizi izdotas 1966. gadā un priecējušas jau vairākas lasītāju paaudzes. Literatūrzinātniece Saulcerīte Viese  kāda izdevuma priekšvārdā raksta: „Nozied ziedi, izgaist krāsu un smaržu bagātība. Aiziet cilvēki ar saviem likteņiem, bēdām un priekiem. Bet pasaka paliek. Un līdz ar pasaku – viss labais un smejamais, saudzējamais un apkarojamais. Zied pasaku naktsvijole grāmatā, un mēs saņemam negaistošo iztēles burvību.”

Pasaku iztēles burvībā Viļakas novada bibliotēkā 11. martā dalījās lasītāju klubiņa „Mantinieces” dalībnieces. Klausījāmies pasakas par Peoniju, Narcisi, Liliju, Sniegpulkstenīti. Kundzei, kura runāja par Magoni, matus rotāja košs magones zieds, arī kleitas auduma rakstā – magones. Patīkamu pārsteigumu un prieku sagādāja bijusī bibliotekāre Valentīna Strupka,  no galvas precīzi izstāstot pasakas tekstu par Vijolīti. Datora ekrānā varēja aplūkot gan dabīgu ziedu fotogrāfijas, gan tos pašus ziedus, veidotus no mākslīgiem materiāliem. Tika vērtēta pasaku varoņu rīcība, cilvēku tikumi un paradumi. Runājām arī par tām puķēm, kuras zied mūsu pašu dārzos, kādas ir to kaprīzes un audzēšanas noslēpumi.

Laikā, kad nedrīkstēs pulcēties dažādos pasākumos, lasiet grāmatas! To lappuses slēpj daudz faktu, notikumu, dzīves ainu un atziņu.

„Lasot, smadzenes tiek darbinātas un uzlabojas citas spējas: tu sāc justies možāks, prāts ir skaidrāks, kā arī asāks. Grāmatu lasīšana ir ne tikai savas dzīves kvalitātes uzlabošana, bet arī izklaide un atpūta reizē” – http://www.tapals

Ir Lielā gavēņa laiks, tāpēc derīgi lasīt arī kristīgo literatūru, lai pilnveidotu sevi un sagatavotos Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Lai svētīgs šis neparedzētais klusuma laiks!

Pasaku burvību baudīja bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne.

Foto: R. Jeromāne

 

Vairāk bildēs

 

Publicēja: vilakabiblio | februāris 17, 2020

Mīlestības nekad nav par daudz!

Literātu biedrība „Viļakas Pegazs” februārī svin savu dzimšanas dienu. Lai sajustu labo vārdu pieskārienus dvēselei un ar tiem sildītu sirdis, Valentīndienas pēcpusdienā vārda mākslinieki un dzejas draugi pulcējās Viļakas novada bibliotēkā. Par romantiskiem tikšanās brīžiem, kad “gadi ar tevi plūst īsi kā sprīži”, dzejā runāja biedrības vadītāja Antoņina Ločmele. Ilze Keiša klausītājus priecēja ar izjustu miniatūru. Rutta Jeromāne vēlas atmiņā iesiet „mūžības skaistākos mirkļus” ar gadalaiku maiņu un personīgajiem pārdzīvojumiem. Ilga Bukovska dzejā krievu valodā apraksta dabas ainavu burvību.

Mūsu ciemiņš, Ilgas kundzes meita, Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne klausītājiem atklāja sirsnīgus vārdus, ko  veltījusi mātei jubilejā. Dažādos dzīves posmos māmiņa salīdzināta ar kādu ziedu, kura krāšņumu ar mīlestību veltījusi vispirms saviem bērniem. Ilze atslodzi un iedvesmu rod pie dabas. Viņas miniatūrās un dzejā atspoguļojas dvēseles ilgas, domu brīvais lidojums Visumā. Vārdi plūst viegli un melodiski.

Ar savām pārdomām par dzīvi, laika vērtību un katra mirkļa skaistumu dalījās žurnāliste Zinaīda Logina, kura labprāt apmeklē dzejas pasākumus Viļakā. No viņas allaž staro sirsnība un dzīvesprieks.

Par tikšanos liriskās noskaņās prieku pauda Gulbenes literātu kluba „Autogrāfs” dalībnieks Arvis Degums.

Starp daudziem ikdienas darbiem un priestera pienākumiem laiku dzejas pasaules baudīšanai atrada arī Viļakas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels, kurš savā uzrunā lakoniski pateica būtiskāko: „Mīlestības nekad nav par daudz!”

Pasākumu kuplināja lasītāju klubiņa „Mantinieces” dalībnieces. Bibliotēkas darbinieces viesiem dāvināja laminētas grāmatzīmes ar sirsniņām un citātus par mīlestību. Sirsnīgas sarunas turpinājās pie aromātiskas zāļu tējas tases.

Paldies visiem par gaismu, sirds siltumu un mīlestību, ko visi kopā varējām baudīt Mīlestības svētkos!

Liriskajās emocijās dalījās Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne

Foto: V.  Bukšs, R. Jeromāne

Vairāk bildēs

 

Publicēja: vilakabiblio | februāris 7, 2020

Dzejas draugu tikšanās

Publicēja: vilakabiblio | februāris 7, 2020

Draudzīga domu apmaiņa Medņevas bibliotēkā

Lai dalītos ar sava amata noslēpumiem, veiksmes stāstiem un iecerēm, 31. janvārī Viļakas novada bibliotekāres ciemojās pie kolēģes Anitas Smuškovas  Medņevā.

Apskatījām skolotājas, novadpētniecības darba entuziastes Lilitas Šaicānes savāktās un saudzīgi glabātās vēstures pērles no skolas un novada vēstures. Darāmā viņai vēl daudz, bet tam neatliek laika. Varbūt kādreiz… Lai Lilitai izdodas!

Viduču pamatskolas direktore Ināra Sokirka mums ar prieku un saimnieces gādību ļāva aplūkot visas mācību un atpūtas telpas, stāstot par darba ikdienu lauku skolā.

Jauniešu iniciatīvu centrā “Sauleszieds” vadītāja Antra Prancāne pastāstīja, kā skolas bērni un jaunieši pavada savu brīvo laiku.

Medņevas pagasta bibliotēkā pārliecinājāmies, cik ērti un gaumīgi visu var iekārtot nelielās telpās. Dzērām tēju un našķējamies, bet runājām arī par darbu.

Mums veidojās savdabīgs “grāmatu apskats” – centāmies atcerēties grāmatu nosaukumus, kuros ir vārds “roze” – “Sniega roze”, “Pusnakts roze”, “Poga ar sudraba rozi”. Ķīmiskas vielas grāmatu nosaukumos – “Svina garša”, “Zelta būrītis”, “Alvas kliedziens”. Krāsas – “Zaļā krūze”, “Tik balta sirds”, “Zilā aploksne”, “Melnais taurenis”, “Pelēkā akmens stāsti”. Tie ir tikai daži piemēri. No ielaminētām kartītēm veidojām rindu: grāmatas autors, nosaukums, tēls. Uzreiz katrai radās doma, kā šos uzdevumus varēs izmantot savā darbā.

Paldies Anitai par viesmīlību!

Informāciju sagatavoja Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne.

Foto: R. Jeromāne

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | janvāris 25, 2020

Radošo darbu konkursa “Brīvības cīņām – 100” noslēgums

Radošo darbu konkursa moto “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!” mudināja autorus gan pārdomāt Ziemeļlatgales Brīvības cīņu norisi pirms simts gadiem, gan atklāt savu attieksmi pret dzimteni, kritušo karavīru piemiņu, kultūrvēstures vērtībām. Tika iesniegti 10 darbi gan dzejā, gan prozā.

10.janvārī Viļakas bibliotēkas zālē pulcējās konkursa darbu autori, Viļakas novada domes Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darbinieces,  Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, interesenti, kopā vairāk nekā 30 cilvēki.

Klātesošos uzrunāja Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, aicinot katram apzināties to, cik dārga mums katram sava dzimtā zeme, cik būtisks katra pienesums tās izaugsmei. Viļakas novada muzeja vadītāja Rita Gruševa pastāstīja par konkrētajām cīņām un  karaspēka vienībām 1920. gada janvārī Viļakas (Marienhauzenas) pusē. Tika akcentēta arī Polijas un Igaunijas karavīru līdzdalība izšķirošajās cīņās.

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne kopā ar domes priekšsēdētāju visiem konkursa darbu autoriem pasniedza Pateicības rakstus un īpašas piemiņas balvas, bet uzvarētāji saņēma diplomus un Nolikumā paredzētās naudas balvas 30,00 EUR vērtībā.

Konkursa uzvarētāji: Santa Aleksāne (7. kl.), Kristiāna Kokoreviča (10.kl.), Armands Zujevs (27 g.), bet žūrijas komisijas simpātiju balvu saņēma Ieva Martiņenko (10.kl.)

Pasākumu emocionālāku vērta muzikālās  pauzes ar dziesmām un kokles skaņām Ilonas Bukšas un Sanijas Zelčas izpildījumā. Vides gide un novada vēstures izzinātāja Anna Āze pastāstīja interesantus faktus par pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem veidošanu un tā likteni dažādos laika periodos.

Informāciju sagatavoja Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne

Foto: Mareks Šubenieks

Bildēs

Publicēja: vilakabiblio | Decembris 20, 2019

“Mantinieces” tiekas radošā darbnīcā

20191217_151002

   Klāt gada nogale. Tumsas ķēniņš iet savā uzvaras gājienā. Šogad tumsu vairo arī sniega kavēšanās. Tomēr gaismu var atrast un vairot. 17. decembra pēcpusdienā Viļakas novada bibliotēkā pulcējās lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībnieces, lai draudzīgā gaisotnē veidotu apsveikumu kartītes. Viņu rīcībā bija krāsaini papīri, ierīces dažādu dekoriņu iegūšanai un citi kancelejas priekšmeti. Pats svarīgākais – izdoma un strādātprieks.

   Darbs ritēja neparasti radoši, aizrautīgi un veikli. Kartītes rotāja dažādu formu izgriezumi, uzlīmes, papīra mežģīnes. Dažas kundzes centās pagatavot apsveikumus konkrētām personām, citas izteicās, ka tas ir pirmais mēģinājums pašas priekam, bet apmierinātas bija visas. Pēc tam raisījās sarunas pie tējas tases. Klubiņa dalībnieces atzina, ka ar prieku nāk uz tematiskajiem pasākumiem bibliotēkā, kur var apgūt kaut ko jaunu un vērtīgu. Šeit var pabūt kopā ar domubiedriem, tā interesanti pavadot brīvos brīžus, rast dvēselei gaismu gada tumšākajā laika sprīdī, kas saistās arī ar Jēzus piedzimšanas gaidīšanu.

   Lai mums visiem gaismas un prieka piepildīti svētki!

Bildēs

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne

Foto: R.Jeromāne

 

Publicēja: vilakabiblio | Decembris 16, 2019

Bibliotēkas darba laiks decembra nogalē

darba_laiks

Publicēja: vilakabiblio | novembris 27, 2019

Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā!

 

Viļakas novada radošo darbu konkursa

Brīvības cīņām – 100

NOLIKUMS

Moto:  “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!”

 

 1. Konkursa mērķis:

1.1. aicināt visus interesentus piedalīties radošo darbu konkursā

“Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!”;

1.2. popularizēt iedzīvotāju radošos darbus, veicināt kultūras

un vērtību attīstību;

1.3. attīstīt iedzīvotāju radošās iemaņas, piesaistīt bērnus, jauniešus un radošus cilvēkus vēstures un kultūras mantojuma izzināšanā, veicinot pilsoniskumu un atbildību par savu valsti, kā arī līdzdalību novada kultūras dzīvē.

 1. Konkursa dalībnieki: Ikviens interesents no 10 gadu vecuma.
 1. Konkursa darbu prasības:
  • rakstisks radošs darbs jebkurā žanrā;
  • darbā iekļaut pārdomas par Ziemeļlatgales un Viļakas apkārtnes brīvības cīņām.
 2. Konkursa  norise:

4.1. konkurss norisināsies no 01.11.2019. līdz 23.12.2019.

4.2. darbi iesūtāmi elektroniski  uz e-pasta adresi:    vilaka.biblio@inbox.lv     ar norādi – konkursam “Brīvības cīņām – 100”  vai pa pastu: Tautas ielā 6, Viļakas novada bibliotēka, Viļaka,  LV-4583  līdz 23.12.2019. (pasta zīmogs 19.12.2019.)

4.3. Iesūtot darbus,  jānorāda (skolēniem):

 1. autora vārds, uzvārds;
 2. klase;
 3. skolotājs-konsultants (ja tāds ir);
 4. precīzs skolas nosaukums;
 5. skolas adrese;
 6. autora kontakttālrunis vai e-pasta adrese.

        Pieaugušajiem:

 1. vārds, uzvārds;
 2. vecums;
 3. adrese;
 4. autora kontakttālrunis vai e-pasta adrese.

     5. Radošo darbu vērtēšanas kritēriji:

  • darba atbilstība tematam un nosacījumiem (30 punkti);
  • autora personiskās attieksmes un viedokļa atklāsme (30 punkti);
  • kopta un bagāta valoda (30 punkti);
  • valodas pareizrakstības un interpunkcijas ievērošana (10 punkti).
 1. Konkursa dalībnieki:

6.1.   uzvarētāji tiks noteikti grupās:

6.1.1.   5. – 8.klašu grupā labākais radošais darbs:  dzejolis, īsproza;

6.1.2.   9. – 12. klašu grupā labākais radošais darbs:  dzejolis, īsproza;

6.2.3.    no 20 gadiem labākais radošais darbs:  dzejolis, īsproza;

  • darbi iesniedzami latviešu valodā (papīra formāts A4, teksts Time New Roman, burtu lielums 12, 1 – 2 lappuses).
 1. Uzvarētāju noteikšana:

7.1. Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izveidota žūrija;

7.2. no visiem iesūtītajiem darbiem tiek izvēlēti uzvarētāji, katrā dalībnieku grupā un žanrā nosakot labāko darbu autorus;

7.3. katras grupas uzvarētājam naudas balva – 30,00 EUR;

7.4. visiem dalībniekiem – veicināšanas balvas;

7.5. žūrijai ir tiesības piešķirt simpātiju balvas.

 1. Konkursa balvu saņemšana:

8.1. balvas konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas 2020.gada 10. janvārī

         Viļakas novada bibliotēkas zālē;

8.2. ja uzvarētājs pēc balvas neierodas, tā tiks nosūtīta pa pastu.

 1. Konkursa organizatori:

9.1. Viļakas novada pašvaldības  Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Viļakas novada  bibliotēku;

9.2. atbalsta un finansē Viļakas novada dome.

Publicēja: vilakabiblio | novembris 15, 2019

Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā!

Older Posts »

Kategorijas