Posted by: vilakabiblio | Jūlijs 19, 2016

Pie akmeņiem kopā ar Ivaru Loginu

pie akmens..

***15. jūlijā kultūrvēstures studiju ietvaros tika apsekoti 72 interesantākie akmeņi Lukaša ezera pussalā, Nastrovas ezera ziemeļu krastā, Jaujos un Čortovas
kalniņā Cirnavā (Černovā). Apsekošanā piedalījās novadpētnieks Ivars Logins, Gvido Lielmanis un Vilis Bukšs.

Vairāk bildēs

Posted by: vilakabiblio | Jūnijs 30, 2016

Viss par tējām un ārstniecības zālītēm

augi no dārza

***Viļakas novada bibliotēkas lasītavā no 4. jūlija skatāma ārstniecības augu izstāde “Vasaras siltā elpa no smaržīgās zāļu tējas”

Posted by: vilakabiblio | Jūnijs 20, 2016

Lustīgus līgo!

līgo

Posted by: vilakabiblio | Jūnijs 17, 2016

“Ik zālītes galā pērlīte mirdz…”

zāļu izstāde9

***Bibliotēkā skatāma ārstniecības augu izstāde “Ik zālītes galā pērlīte mirdz“. Izstāde simbolizē Zāļu laika augu dziednieciskā spēka augšupejošo Zalkša vijumu…

Vairāk bildēs

 

Posted by: vilakabiblio | Jūnijs 10, 2016

Medņevieši Viļakas novada bibliotēkā

09.06.16 051

Vairāk bildēs

No 2. maija Viļakas novada bibliotēkas izstāžu zālē bija skatāma Medņevas pagasta iedzīvotāju rokdarbu izstāde “Rokdarbu un austo segu siltums un krāšņums Medņevas ļaužu stāstos”. Izstādē bija izstādīti Malvīnes Ločmeles, Antoņinas Smuškovas, Valentīnas Babānes, Leonoras Kaimiņas, Antoņinas Šaicānes un Aijas Oļehnovičas rokdarbi.

9. jūnijā Viļakas novada bibliotēkā uz izstādes noslēguma pasākumu ieradās rokdarbnieces Leonora Kaimiņa, Malvīne Ločmele un Medņevas etnogrāfiskais ansamblis, kuru vada Natālija Smuška. Pasākuma ievadrunā Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne mīļi pateicās Medņevas ļaudīm par iespēju bibliotēkā izrādīt rokdarbu krāšņo rakstu siltos toņus. ”Tā bija vienreizēja izdevība bibliotēkas apmeklētājiem un darbiniekiem skatīt un priecāties par medņeviešu austo, adīto un izšūto darbu margojuma krāsainajām zīmēm”, – teica Vija Circāne.

Pateicoties par dalību izstādē un līdzcilvēkiem dāvāto prieku, bibliotēkas vadītāja Vija Circāne izstādes dalībniekiem pasniedza Pateicības rakstus. Savukārt Medņevas bibliotēkas vadītāja Anita Smuškova saviem rokdarbniekiem pateicās ar mīļām piemiņas dāvaniņām. Protams, neizpalika arī ziedi un tie bija īpaši – rožainās peonijas, kuras uzziedēja reizē ar mežrozītēm.

Etnogrāfiskā ansambļa dziedātās dziesmas, ziedi, jauki vārdi un Mārītes Kokorevičas darītie žagariņi pirmsjāņu gaumē kopā ar piparmētru tēju un citronu radīja gaisotni, kuru rokdarbniece Leonora Kaimiņa raksturoja kā atgriešanos jaunībā…

Rokdarbu izstādi organizēja Viļakas novada bibliotēka sadarbībā ar Medņevas pagasta bibliotēku un Medņevas tautas namu.

Sirsnīgs Paldies Medņevas tautas nama vadītājai Skaidrītei Šaicānei un Medņevas pagasta bibliotēkas vadītājai Anitai Smuškovai par sapratni un sadarbību izstādes un noslēguma pasākuma sarīkošanā!

20160520_134843

Sanākt kopā – tas ir sākums,
Turēties kopā – tas ir progress,
Strādāt kopā – tie ir panākumi.
/Henrijs Fords/

19. un 20. maijā Preiļu Galvenajā bibliotēkā notika Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference par komunikāciju, sadarbību un komandas darbu, kurā piedalījās Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne un Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda Konferences mērķis bija celt Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku profesionālo kvalifikāciju, sniegt inovatīvas un radošas idejas bibliotēku kultūrvides attīstībā un ilgtermiņā stiprināt saikni: izglītots, atvērts bibliotekārs – zinātkārs, domājošs lasītājs.

Mūsdienu bibliotekārs ir savas nozares profesionālis, kuram nemitīgi jāpilnveidojas, jāpapildina savas zināšanas un prasmes, jābūt atvērtiem jaunumiem, lai kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk apmierinātu lietotāju intereses. Lai veicinātu bibliotēku darbinieku profesionālo izaugsmi, tiek organizētas tematiskas konferences.

19.maijā Europe Direct informācijas centra (EDIC) Austrumlatgalē kontaktpunkts Preiļos organizēja konferenci ,, “Komunikācija, sadarbība un komandas darbs – ilgtspējīgas izaugsmes pamats”. Šajā dienā notika lektoru lasījumi un sarunas par pozitīvo domāšanu, digitālo komunikāciju, kultūras mantojuma saglabāšanu vietējā sabiedrībā, kā arī diskusija ar dažādu nozaru pārstāvjiem par sadarbības nozīmi. Dienas otrajā daļā konferences dalībnieki piedalījās komandu sadarbības meistarklasē ,,Veiksmīgas komandas priekšnoteikumi.”

20.maija Preiļu Galvenās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības Latgales nodaļas organizētās konferences “Sadarbība – ceļš uz panākumiem, attīstību un izaugsmi” dienas kārtība tika sadalīta trīs sesijās: bibliotēka – bibliotēka; bibliotēka – lietotājs; bibliotēka – sadarbības partneri. Rīta pusē bija iespēja apmeklēt Preiļu kultūrvēsturiskās vietas, iepazīt Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā vēstures ekspozīciju ,,Preiļi gadsimtu spoguļos”. Īpašu uzmanību piesaistīja materiāli par Borhu dzimtu, kurai ir liels nopelns Preiļu muižas apbūves kompleksa un romantiskā parka izveidošanā.

Otrajā konferences dienā sava darba pieredzē dalījās kolēģi no Ludzas un Preiļu Galvenās bibliotēkas, Latgales Centrālās bibliotēkas. Kursīšu bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons no Kurzemes prezentēja Kursīšu bibliotēkas darbu, sadarbību un tās formas, partnerus un realizētos pasākumus, uzstājās ar priekšlasījumu “Sadarbība: risinājumi un pieredze, bibliotēkas pakalpojumu un aktivitāšu pilnveidei”, kā arī parādīja Kursīšu bibliotēkas darbu planšetēs “Sadarbība. Attiecības. Kopiena”.

Edīte Husare, Latgales vēstniecības GORS mārketinga nodaļas vadītāja sniedza augstā profesionālā līmenī sagatavotu prezentāciju ,,Medijs – bibliotēkas draugs un atbalsts: masu mediju lietošana bibliotēkas mērķu sasniegšanai”. Informāciju par publisko bibliotēku lomu neformālajā un informālajā izglītībā ziņoja Latvijas Bibliotēku biedrības priekšsēdētāja Kristīne Pabērza.

Paldies konferences organizatoriem par viesmīlīgu uzņemšanu, pozitīvām emocijām un gūto pieredzi. Tā bija lieliska iespēja tikties ar kolēģiem un diskutēt par bibliotēkas attiecībām un sadarbību ar lietotājiem, sadarbības partneriem, iedziļinoties tieši Latgales bibliotēku kontekstā.

Bildēs

Posted by: vilakabiblio | Maijs 6, 2016

Ciemiņi no Carnikavas

06.05.16-1 006

*6. maijā Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Carnikavas novada pašvaldības darbinieki. Ciemiņus no Carnikavas pavadīja Viļakas novada domes deputāte Regīna Brokāne.

Bildēs

Posted by: vilakabiblio | Maijs 2, 2016

Medņevas pagasta rokdarbnieku izstāde

Medņevas pagasta rokdarbi

Posted by: vilakabiblio | Aprīlis 29, 2016

Kārsavas novada bibliotekāri apmeklē Viļaku

kārsavas bibliotekāri

*28. aprīlī Viļaku apmeklēja Kārsavas novada bibliotekāru saime. Ciemiņi no Kārsavas jūsmoja par Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu Dievnama arhitektūru, iepazinās ar Viļakas novadpētniecības muzeja kolekcijām un ciemojās Viļakas novada bibliotēkā.

Vairāk bildēs

Posted by: vilakabiblio | Aprīlis 25, 2016

Viļakas Mākslas skolas bērnu radošie darbi

radošie darbi

Bildēs

Older Posts »

Kategorijas

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 357 other followers