Publicēja: vilakabiblio | Decembris 20, 2019

“Mantinieces” tiekas radošā darbnīcā

20191217_151002

   Klāt gada nogale. Tumsas ķēniņš iet savā uzvaras gājienā. Šogad tumsu vairo arī sniega kavēšanās. Tomēr gaismu var atrast un vairot. 17. decembra pēcpusdienā Viļakas novada bibliotēkā pulcējās lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībnieces, lai draudzīgā gaisotnē veidotu apsveikumu kartītes. Viņu rīcībā bija krāsaini papīri, ierīces dažādu dekoriņu iegūšanai un citi kancelejas priekšmeti. Pats svarīgākais – izdoma un strādātprieks.

   Darbs ritēja neparasti radoši, aizrautīgi un veikli. Kartītes rotāja dažādu formu izgriezumi, uzlīmes, papīra mežģīnes. Dažas kundzes centās pagatavot apsveikumus konkrētām personām, citas izteicās, ka tas ir pirmais mēģinājums pašas priekam, bet apmierinātas bija visas. Pēc tam raisījās sarunas pie tējas tases. Klubiņa dalībnieces atzina, ka ar prieku nāk uz tematiskajiem pasākumiem bibliotēkā, kur var apgūt kaut ko jaunu un vērtīgu. Šeit var pabūt kopā ar domubiedriem, tā interesanti pavadot brīvos brīžus, rast dvēselei gaismu gada tumšākajā laika sprīdī, kas saistās arī ar Jēzus piedzimšanas gaidīšanu.

   Lai mums visiem gaismas un prieka piepildīti svētki!

Bildēs

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne

Foto: R.Jeromāne

 

Publicēja: vilakabiblio | Decembris 16, 2019

Bibliotēkas darba laiks decembra nogalē

darba_laiks

Publicēja: vilakabiblio | novembris 27, 2019

Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā!

 

Viļakas novada radošo darbu konkursa

Brīvības cīņām – 100

NOLIKUMS

Moto:  “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!”

 

 1. Konkursa mērķis:

1.1. aicināt visus interesentus piedalīties radošo darbu konkursā

“Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!”;

1.2. popularizēt iedzīvotāju radošos darbus, veicināt kultūras

un vērtību attīstību;

1.3. attīstīt iedzīvotāju radošās iemaņas, piesaistīt bērnus, jauniešus un radošus cilvēkus vēstures un kultūras mantojuma izzināšanā, veicinot pilsoniskumu un atbildību par savu valsti, kā arī līdzdalību novada kultūras dzīvē.

 1. Konkursa dalībnieki: Ikviens interesents no 10 gadu vecuma.
 1. Konkursa darbu prasības:
  • rakstisks radošs darbs jebkurā žanrā;
  • darbā iekļaut pārdomas par Ziemeļlatgales un Viļakas apkārtnes brīvības cīņām.
 2. Konkursa  norise:

4.1. konkurss norisināsies no 01.11.2019. līdz 23.12.2019.

4.2. darbi iesūtāmi elektroniski  uz e-pasta adresi:    vilaka.biblio@inbox.lv     ar norādi – konkursam “Brīvības cīņām – 100”  vai pa pastu: Tautas ielā 6, Viļakas novada bibliotēka, Viļaka,  LV-4583  līdz 23.12.2019. (pasta zīmogs 19.12.2019.)

4.3. Iesūtot darbus,  jānorāda (skolēniem):

 1. autora vārds, uzvārds;
 2. klase;
 3. skolotājs-konsultants (ja tāds ir);
 4. precīzs skolas nosaukums;
 5. skolas adrese;
 6. autora kontakttālrunis vai e-pasta adrese.

        Pieaugušajiem:

 1. vārds, uzvārds;
 2. vecums;
 3. adrese;
 4. autora kontakttālrunis vai e-pasta adrese.

     5. Radošo darbu vērtēšanas kritēriji:

  • darba atbilstība tematam un nosacījumiem (30 punkti);
  • autora personiskās attieksmes un viedokļa atklāsme (30 punkti);
  • kopta un bagāta valoda (30 punkti);
  • valodas pareizrakstības un interpunkcijas ievērošana (10 punkti).
 1. Konkursa dalībnieki:

6.1.   uzvarētāji tiks noteikti grupās:

6.1.1.   5. – 8.klašu grupā labākais radošais darbs:  dzejolis, īsproza;

6.1.2.   9. – 12. klašu grupā labākais radošais darbs:  dzejolis, īsproza;

6.2.3.    no 20 gadiem labākais radošais darbs:  dzejolis, īsproza;

  • darbi iesniedzami latviešu valodā (papīra formāts A4, teksts Time New Roman, burtu lielums 12, 1 – 2 lappuses).
 1. Uzvarētāju noteikšana:

7.1. Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izveidota žūrija;

7.2. no visiem iesūtītajiem darbiem tiek izvēlēti uzvarētāji, katrā dalībnieku grupā un žanrā nosakot labāko darbu autorus;

7.3. katras grupas uzvarētājam naudas balva – 30,00 EUR;

7.4. visiem dalībniekiem – veicināšanas balvas;

7.5. žūrijai ir tiesības piešķirt simpātiju balvas.

 1. Konkursa balvu saņemšana:

8.1. balvas konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas 2020.gada 10. janvārī

         Viļakas novada bibliotēkas zālē;

8.2. ja uzvarētājs pēc balvas neierodas, tā tiks nosūtīta pa pastu.

 1. Konkursa organizatori:

9.1. Viļakas novada pašvaldības  Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Viļakas novada  bibliotēku;

9.2. atbalsta un finansē Viļakas novada dome.

Publicēja: vilakabiblio | novembris 15, 2019

Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā!

2019.gada Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas tēma ir “Svētki ziemeļvalstīs”. Ieklausīties Rīta stundas lasījumos 11.novembrī uz bibliotēku aicinājām Viļakas pamatskolas 2. klases kolektīvu kopā ar audzinātāju Inesi. Mazākajiem klausītājiem šogad tika piedāvāts fragments no Astrīdas Lindgrēnes grāmatas “Pepija Garzeķe”, kurā galvenā varone svin dzimšanas dienu. Sākumā ciemiņi noklausījās stāstījumu par šo lasījumu tradīciju, apskatīja grāmatu izstādi, noskaidroja, ka arī Emīls no Lennegergas un Karlsons, kas dzīvo uz jumta, ar vērienu svin savas dzimšanas dienas. Vien pašiem jāizlasa šīs grāmatas!
Pepijas organizētās svinības bija savdabīgas – ciemiņiem nācās doties uz bēniņiem, lai satiktos ar rēgiem, kuru tur tomēr nebija. Vecā jūrnieka lādē tika atrasti ieroči, ar kuriem Pepijai gribējās padižoties, taču tieši tad viņas draugiem bija laiks doties mājās.
Bērni vērtēja Pepijas uzvedību, norādīja uz viņas netikumiem un atzina, ka paši tā nerīkotos. Dāvanā visi saņēma grāmatzīmes. Abonementā skolēni izvēlējās sev grāmatas un priecīgi devās atpakaļ uz skolu.

Krēslas stundas lasījumiem paredzēto Karenas Bliksenas grāmatas “Likteņa anekdotes” nodaļu “Babetes mielasts” kopā ar interešu klubiņa ”Mantinieces” dalībniecēm lasījām 13.novembra pēcpusdienā kultūrvēsturiskajā lauku sētā “Vēršukalns”. Harijs bija sarūpējis siltus baltmaizes klaipus, ar savu senatnīgo mīļumu mūs laipni sagaidīja vēsturiskā māja, un sveču gaismā svētki varēja sākties! Tie bija svētki literatūrai un gaiši svētki mums pašām Latvijas pelēkajā novembrī.
Noklausījušās grāmatas fragmentu par to, kā kalpone Babete uzrīkoja svētku mielastu savu saimnieču tēva, mācītāja, simtajā dzimšanas dienā, vispirms pārrunājām dzirdēto, pēc tam pašas baudījām savu mielastu, kavējāmies atmiņās, dziedājām sen piemirstas dziesmas. Paldies par jauko kopābūšanu!

Bildēs1

Bildēs2

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne.
Foto: R.Jeromāne

Publicēja: vilakabiblio | novembris 12, 2019

Tikumiskās vērtības K.Skalbes pasakā “Kaķīša dzirnavas”

Pirms 140 gadiem dzimis Kārlis Skalbe – dzejnieks, rakstnieks, politiķis un žurnālists. Latviešu literatūras vēsturē īpaši nozīmīgas viņa literārās pasakas, kurās autors cildina garīgo spēku, noliedz vardarbību un naidu. 2014. gadā Latvijas televīzijas šovā “Lielā lasīšana” par populārāko grāmatu latviešu lasītāju vidū atzīta pasaka “Kaķīša dzirnavas”.

7.novembris ir K. Skalbes dzimšanas diena, tāpēc 8. novembrī uz bibliotēku aicinājām Viļakas pirmssklolas izglītības iestādes sagatavošanas grupas audzēkņus, lai viņi noklausītos brīnišķīgo pasaku par kaķīti – melderi un viņa piedzīvojumiem. Izrādījās, ka bērni tos jau vērojuši multiplikācijas filmā un varēja vieglāk izprast dzirdēto. Bija prieks, ka mūsu ciemiņi prata pareizi novērtēt pasakas varoņu rīcību, nosodīja Melnā runča, nejauko zēnu, niknā suņa un Meldera meitu ļaunumu. Runājām arī par atbildību, iegādājoties kādu mājdzīvnieku pašu mājās. Svarīgākā Kārļa Skalbes pasakas atziņa ir kaķīša atbilde ķēniņam: “Kāpēc vairot sāpes? Lai vairojas labāk prieks!”

 

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja: Rutta Jeromāne

 

Bildēs

Publicēja: vilakabiblio | Oktobris 23, 2019

Aizraujoši mirkļi bibliotēkā

Savādāk, kā ierasts, Viļakas pamatskolas 1. klases audzēkņiem sākās 18.oktobra rīts. Pa zeltītām lapām klātajiem un  remontdarbu skartajiem celiņiem viņi kopā ar audzinātāju Iju devās uz Viļakas novada bibliotēku. Bibliotēkas vadītājai Ruttai bērni dāvināja pašu darinātu glezniņu ar ozolu, uz kura lapām bija uzrakstīti viņu vārdi. Bibliotekāres iepazīstināja mazos ciemiņus ar telpām. Lasītavā katrs paņēma kādu žurnālu, uzmanīgi pētīja attēlus un komentēja tos.

Bibliotekāre Sandra bērniem lasīja M. Stārastes ilustrētās pasakas “Ciemiņi” un “Tince grib mācīties”. Mazie klausītāji veikli atbildēja uz visiem jautājumiem.

Rutta bija sagatavojusi īpašu uzdevumu – no atsevišķiem burtiem vajadzēja salikt vārdus: skolassoma, burtnīcas, zīmulis, penālis un citu skolas piederumu nosaukumus. Pēc tam no tiem pašiem burtiem tika veidoti citi vārdi. Darbiņš  izrādījās aizraujošs un interesants. Atlikušajā laikā katrs ņēma savu krāsojamo lapu un izkrāsoja zīmējumus.

Par radošo darbošanos ciemiņi saņēma bibliotēkā izgatavotas laminētas grāmatzīmes ar bibliotēkas logo, bērna vārdu un alfabētu. Kolāžu veidošanai skolā bibliotekāre Regīna atvēlēja norakstītos žurnālus ar skaistiem krāsainiem attēliem. Atvadoties bērni solījās apmeklēt bibliotēku vēl kādā citā reizē.

Bildēs

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne.

Foto: S.Dvinska, R.Jeromāne

Publicēja: vilakabiblio | Oktobris 8, 2019

Uz tikšanos jaunu attiecību dimensijā!

Kopš 2007. gada Vilis Bukšs ir strādājis bibliotēkā. Sākumā – Viļakas pilsētas, no 2012. gada – Viļakas novada bibliotēkā, pildot informācijas speciālista pienākumus. Savā būtībā vienmēr saistīts ar dabu un visām norisēm tajā. Šķietami nesavienojamas lietas – datori internetlasītavā un smilgas pļavā, skudras, bites, gājputni un pāri galvai – zilas debesis… Savas atziņas un pārdomas  uztic savam twitera kontam. Raksta dzeju, ļoti savdabīgu, neparastu:

es nedzīvoju,
es tikai elpoju…
dabas ritmā,
esamībā.

Ar šī gada 1. oktobri Vilis pārtrauc darba attiecības Viļakas novada bibliotēkā un, kā pats izsakās, “tālāk tumši zilais apvārsnis un seniora brīvība…”

27. septembrī pulcējāmies bibliotēkā, lai pakavētos atmiņās par kopā pavadītiem brīžiem gan darbā, gan ārpus tā. Mūsu ikdiena bibliotēkā būs garīgi nabadzīgāka, trūks padoma tehnoloģiju jomā. Nemaz nerunājot par to, ka nebūs kam pajautāt, kāds gaidāms laiks… Tomēr nebūsim pesimisti, dzīve turpinās – mums savā ritmā, Vilim savā – dinamiskā, plūstošā, nenotveramā.

Paldies, Vili, par darbu un sirdsdegsmi, ar kādu Tu to veici!  Gaidīsim ciemos!

Vairāk bildēs

Rutta

Publicēja: vilakabiblio | Septembris 12, 2019

“Viļakas Pegazam” grāmatas atvēršanas svētki

Dzejas dienas aizsākās 1965. gada 11. septembrī Komunāru parkā (pašreizējā Esplanādē), toreiz atzīmējot latviešu dzejnieka Raiņa 100. dzimšanas dienu ar viņam veltīta pieminekļa atklāšanu. Tieši 11. septembrī Viļakas novada bibliotēkā bija jūtama rosība un gaidīts pārsteigums – Aussalīša (Pētera Boldāna) jaunās grāmatas “Rasotā rītā” prezentācija. Autora rokās tā nonākusi jau maijā, bet kopā ar literātu biedrības “Viļakas Pegazs” dalībniekiem un citiem dzejas draugiem plašākai publikai vaļā vērta tieši Dzejas dienu laikā.

Pēteris atzīstas, ka nelielajā burtnīcā apkopoti senāk rakstīti teksti – gan dzeja, gan proza. To saturs atklāj bērnības atmiņas, kāda studenta eksāmenu laiku, literārā varoņa Jāņa piedzīvojumus armijas nometnē un ķibeles Sieviešu dienas sakarā. Lielākā  daļa notikumu norisinās pagājušajā gadsimtā – padomju laikos. Pētera laikabiedriem viegli atpazīt aprakstītās situācijas. Jauniešiem droši vien būtu nepieciešami komentāri. Asprātīgi aprakstīts Viļakas literātu brauciens uz Rēzeknes Centrālo bibliotēku, kur notika pirmā tikšanās ar literātu kopu “Latgales ūdensroze” gluži nesenā pagātnē.

Šajā gadā netiks izdots Rēzeknes Dzejas almanahs, tāpēc mūsu autoriem izpaliks kāds jauks dzejas pasākums. Ilze Keiša ir publicējusi savus darbus latgaliešu valodā literatūras almanahā OLŪTS. Jaunākos dzejoļus lasīja Ilga, Rutta un Antoņina. Dzejas pasākumus ierasti apmeklē Silvija un Regīna, bet jauno publikāciju autorus sveica arī Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Viņš pateicās par paveikto un novēlēja rast motivāciju radošai darbībai literārajā jomā arī turpmāk.

Dzejas dienu pasākumi turpinās, tāpēc gribu vēlēt: “… lai vārdu straumes plūst caur sirdīm un neredzamas stīgas skar!”

Bildēs

Teksta autore: literātu biedrības dalībniece Rutta Jeromāne

Foto: bibliotekāre Regīna Dūna

Publicēja: vilakabiblio | Septembris 5, 2019

Aicinām uz Aussalīša grāmatas atvēršanu!

Older Posts »

Kategorijas