Publicēja: vilakabiblio | janvāris 14, 2019

Tikšanās ar Žannu Maksimovu

Advertisements
Publicēja: vilakabiblio | janvāris 8, 2019

Aicina mūzikas un dzejas vakars

Vairāk: afiša

Publicēja: vilakabiblio | janvāris 7, 2019

Sāc studēt!

Ziemas uzņemšana rta2019

Publicēja: vilakabiblio | janvāris 4, 2019

Par 3td e-GRĀMATU bibliotēku

Par 3td e-GRĀMATU bibliotēku

“3td E-GRĀMATU bibliotēka” ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Šo iespēju Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”.

REĢISTRĒŠANĀS

Reģistrēšanās notiek vietnē www.3td.lv, kur sākumlapas augšējā joslā jāizvēlas iespēja Reģistrēties. Reģistrēšanās sastāv no diviem soļiem:

  1. Lietotāja datu pārbaude bibliotēkā. Šajā solī no saraksta jāizvēlas reģionālais bibliotēku kopkatalogs, kurā lietotājs ir reģistrēts, un jāievada bibliotēkas piešķirtais publiskā kataloga lietotājvārds un parole, lai sistēma varētu pārbaudīt, vai lietotājs ir reģistrēts kādā no kopkataloga bibliotēkām. Ja lietotājam nav piešķirts lietotājvārds vai tas ir aizmirsts, jāsazinās ar savu bibliotēku.
  2. Jauna lietotāja reģistrācija. Pēc veiksmīgas lietotājvārda un paroles pārbaudes sistēma parāda personas datus, kādi reģistrēti bibliotēkā. Šajā solī jāievada derīga e-pasta adrese, kas turpmāk tiks izmantota kā lietotājvārds “3td e-GRĀMATU bibliotēkā”, un jauna parole, ar kuru pieslēgties savam “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” kontam. Uz ievadīto e-pasta adresi sistēma sūtīs paziņojumus un atgādinājumus, kas saistīti ar “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lietošanu.

Pēc veiksmīgas reģistrēšanās informācijas ievadīšanas sistēma nosūta uz ievadīto e-pasta adresi aktivizācijas saiti. Ja nosūtīto saiti atver pārlūkā, sistēma aktivizē izveidoto lietotāju, un tas var sākt izmantot autorizētā lietotāja funkcijas “3td e-GRĀMATU bibliotēkā”.

SVARĪGI: Ja līdz šim lasītājam nav lietotājvārda un paroles e-kataloga izmantošanai, tad lasītājam jāvēršas savā bibliotēkā to saņemšanai!

Vairāk šeit: e-GRĀMATU bibliotēkas lietošanas noteikumi un lietošanas noteikumi 20190104 par e-gramatu bibliotēku 20190104

Publicēja: vilakabiblio | Decembris 28, 2018

Priecīgus Ziemassvētkus! Patīkamus pārsteigumus Jaunajā gadā!

Publicēja: vilakabiblio | Decembris 27, 2018

Ontonam Slišānam 70

Ontona Slišāna 70 gadu dzimšanas dienas svētkos svinēs bērnu dzejas kopkrājuma izdošanu

Gada nogalē, 28. decembrī, Nemateriālās kultūras mantojuma centrs “Upīte” aicina uz visu gadu gaidītā notikuma – dzejnieka, novadpētnieka, publicista un sabiedriskā darbinieka Ontona Slišāna 70 gadu piemiņas svētkiem. O. Slišāns mūžībā devās 2010. gadā, bet viņa piemiņa visā Latgalē tiek aktīvi uzturēta vēl arvien. Tieši 28. decembrī tiks svinēta arī Ontona Slišāna bērniem veltītās dzejas kopkrājuma “Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ” izdošana.

Latgales dzejnieks, rakstnieks, publicists, folkloras vācējs, novadpētnieks un sabiedriskais darbinieks Ontons (Antons) Slišāns dzimis 1948. gada 28. decembrī tagadējā Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Stabļovā. Mūžībā devies 2010. gada 15. decembrī. Bez O. Slišāna padarītā šobrīd nav iedomājama Ziemeļlatgales kultūrvēsture – vācis un pierakstījis Ziemeļlatgales folkloru, dibinājis un vadījis Upītes un Rekavas etnogrāfiskos ansambļus. Ontona Slišāna dzejoļi izdoti 30 grāmatās, viņš bija vienīgais dzejnieks Latvijā, kurš rakstījis un izdevis dzejas grāmatas bērniem latgaliski. Vadījis Upītes bibliotēku, izveidojis un vadījis Upītes kultūrvēstures muzeju, iedzīvinājis pasaulē vecāko festivālu – latgaliešu mīlas dzejas un dziesmu festivālu “Upītes Uobeļduorzs”. Šobrīd Ontona darbus turpina gan viņa bērni, gan mazbērni, 2014. gadā par aktivitātēm saņemot arī apbalvojumu “Laiks Ziedonim”.

Ontona Slišāna jubilejas gada #OntonamSlišānam70 svinēšana sākās šī gada janvārī Antona dienas pasākumā “Ontona dīnas ļustes”, bet turpināsies arī līdz pat Ontona dīnai 2019. gada 18. janvārī, kad noslēgsies šobrīd notiekošais, Ontonam Slišānam veltītais radošo darbu konkurss bērniem un pieaugušajiem.

  1. decembrī izdošanas svinības būs Ontona Slišāna bērniem veltītās dzejas kopkrājumam “Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ”, kurā apkopotas un izdodas 15 no visām 17 O. Slišāna dzejas grāmatas bērniem. Pēdējās divās dzejas grāmatās, kuras nav iekļautas kopkrājumā, publicēti iepriekš izdotajās grāmatās lasāmie dzejoļi. Krājumā iekļauti tikai tie dzejoļi, kas tapuši latviski un latgaliski, nav iekļauti atdzejojumi citās valodās. Dzejas krājuma māksliniecisko noformējumu veidojuši Ontona mazbērni Kate un Domeniks Slišāni, kā arī to krāšņo Latgales skolēnu zīmējumi, kas radīti, piedaloties Ontonam Slišānam veltītajā radošo darbu konkursā. Ideja par dzejas kopkrājuma izdošanu radusies Ontona meitai, arī literātei Mārītei Slišānei. Ontona ģimene, gaidot krājuma atvēršanu, saka: “Viss šis gads ir veltīts Ontona bērniem rakstītajai dzejai, jo dzīves laikā Ontons bija vienīgais dzejnieks pasaulē, kurš rakstīja dzeju bērniem latgaliski. Šī visa #OntonamSlišānam70 gada aktivitātes vairāk veltītas bērniem, bet priekšā vēl daudz darāmā arī ar darbiem pieaugušajiem. Turklāt lielākā daļa O. Slišāna bērnu dzejas grāmatu nu jau ir bibliogrāfisks retums, tādēļ, zinot, ka skolās bērniem vajag arī grāmatas latgaliski, esam priecīgi par kopkrājuma “Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ” iznākšanu.”

Ontona Slišāna 70 gadu jubilejas svētki notiks 28. decembrī plkst. 16.00 Viļakas novada Upītes Tautas namā. Pasākumā piedalīsies Ontona tuvi un tāli draugi. Turpat, Upītē, šobrīd skatāma arī Ontona meitas, mākslinieces un skolotājas Anneles Slišānes tekstilmākslas darbu izstāde #100dečiLatvijai.

Ontona Slišāna bērnu dzejas kopkrājums “Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ” tiek izdots ar Latgales kultūras programmas atbalstu – Valsts kultūrkapitāla fonda, A/S “Latvijas valsts meži” un Latgales reģiona attīstības aģentūras finansējumu.

Plašāka informācija:

Andris Slišāns

Nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” direktors

Mob. tel. +371 29621058

e-pasts: andris.slisans@gmail.com, upites.muzejs@gmail.com

13. decembra pēcpusdienā Vecumu pagasta Borisovas tautas namā jau stundu pirms pasākuma valdīja dzimtu vēstures liecību noskaņa. Latvijas austrumu pierobežas mazā, bet mājīgā tautas nama telpu mazpamazām piepildīja literātes Santas Mežābeles (īstajā vārdā Antoņina Ločmele) grāmatas “Vilkam cēla dvēselīte” varoņi, viņu draugi, paziņas, vēsturnieki un citi šī nozīmīgā pasākuma apmeklētāji. Vecumu pagastā pēdējos gados tas bija vēl nebijis līdzīga satura notikums, jo kā grāmatu raksturojot izteicās ilggadējais Vecumu pagasta priekšsēdētājs Georgijs Logins, tad “ar vienu piegājienu izlasīju grāmatu, jo savā darbā autore izmantoja reālus cilvēkus, kas dzīvoja, strādāja, audzināja bērnus un mazbērnus tagadējā Viļakas novada Vecumu pagasta teritorijā”.

Grāmatā “Vilkam cēla dvēselīte” aprakstīti triju Vecumu pagasta Viļakas novadā – kādreizējā Balvu rajona – ģimeņu dzīves stāsti, sākot ar 1949. gada 25. marta izvešanu uz Sibīriju, līdz mūsu dienām. Tie ir stāsti par tēvu sētām, kuru vairs nav, par stiprajām latviešu ģimenēm, kuras pastāvošā vara toreiz mēģināja iznīdēt, bet kuras izturēja, apvienojās un no jauna kļuva stipras. Tie ir dzīves stāsti par Loginu, Circānu un Svātiņu stiprajām dzimtām. Tie ir stāsti, kā izteicās vēsturniece Maruta Brokāne, “par dzimtām kā ozoliem, kas ar savām stiprajā saknēm sakņojas Ziemeļlatgales mālainajā zemē”.

Pasākuma atklāšanā uzrunu teica Viļakas novada bibliotēkas direktore Rutta Jeromāne. Viņa uzsvēra autores lomu novadniekiem vērtīgas dāvanas sarūpēšanā ar stāstu par Viļakas novada Vecumu pagasta ļaudīm. Vēsturniece Irēna Ondzule, kura interesējas par mūsu puses cilvēku un dzimtu likteņiem, atcerējās pēckara dzīvi nu jau izmirušajā Lugu ciemā Krievijas pierobežā. Maruta Briča, dzimusi Circāne, dalījās atmiņās par stipro un sīksto Malvīnes un Jāņa Circānu ģimeni. Dzejniece Eva Dortāne – Genovefa Lakše, aicināja iedegt sveci un lūgties par tiem kas mūžībā, un par dzīvajiem, kas viņus atceras. Leģendu par Staņislavu Cunski atstāstīja Ēvalds Cunskis.

Siltus pateicības vārdus grāmatas autorei Santai Mežābelei un grāmatas varoņiem veltīja Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Viļakas novada muzeja vadītāja Rita Gruševa, Viļakas novada bibliotēkas darbinieki un citi klātesošie. Literātu biedrība “Viļakas Pegazs” jau vairāku gadu garumā sadarbojas ar Rēzeknes literātu biedrību “Latgales Ūdensroze”. Grāmatas “Vilkam cēla dvēselīte” atvēršanā kopā ar biedrības vadītāju rakstnieci Aiju Mikeli (agrāk Zuja) un citiem literātiem bija ieradusies arī dzejniece Iveta Dimzule. Pirms pusgada viesojoties Viļakas novada bibliotēkā tieši Iveta bija tā, kas uzdrošināja Santu Mežābeli rakstīt grāmatu par 1949. gadā deportēto dzimtām.

Grāmatas autore sirsnīgi pateicās visiem par atbalstu un palīdzību, bet jo īpaši Laurai Bričai, kuras materiāli no zinātniski pētnieciskā darba „Latviešu tautas deportācijas padomju okupācijas laikā” (darba konsultante skolotāja, vēstures maģistre Viktorija Vārpiņa) izmantoti grāmatā. Īpašs “Paldies!” Vecumu pagasta Mežvidu pamatskolas bijušajām skolniecēm Samantai Kokarevičai, Dagnijai Kokarevičai un skolotājai Inārai Nikolajevai par zinātnisko pētījumu Svātiņu – Martiņenko ģimenes deportācija. “Paldies!” Viļakas vidusskolas skolniecei Alīnai Uzkliņģei (Bogdanova) un skolotājai Marutai Brokānei. Tāpat grāmatā izmantoti materiāli kas glabājas Viļakas novada muzejā, Vecumu pagasta bibliotēkā un Rīgas 1. ģimnāzijā.

Grāmatas “Vilkam cēla dvēselīte” autore Santa Mežābele sirsnīgi pateicas Susāju un Vecumu pagasta pārvaldniekam Ilmāram Locānam un Vecumu pagasta bibliotēkas vadītājai Aijai Locānei par grāmatas atvēršanas pasākuma organizēšanu. Autores mīļš “Paldies!” Borisovas tautas nama jauktajam vokālajam ansamblim „Atvasara” par dvēseliskām dziesmām.

Grāmatas “Vilkam cēla dvēselīte” izdošanu finansēja Viļakas novada dome. Grāmata izdota izdevniecībā “Domu Pērles”.

Vairāk bildēs

Teksts un foto: Vilis Bukšs, Viļakas novada bibliotēkas informācijas speciālists

Publicēja: vilakabiblio | Decembris 13, 2018

Palīdzēsim Viļakas novada bērniem bāreņiem

Publicēja: vilakabiblio | novembris 20, 2018

Foto izstāde “Viens mirklis no 100 Ziemeļlatgalē”

Older Posts »

Kategorijas