Publicēja: vilakabiblio | decembris 3, 2021

Santai Mežābelei (Antoņinai Ločmelei) – 80

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ziemas baltumā šogad jubileju svin novadniece – ilggadēja skolotāja un rakstniece Santa Mežābele, īstajā vārdā Antoņina Ločmele.

Dzimusi 1941. gada 3. decembrī Balvu rajona Vectilžas pagastā.

Pirmo grāmatu Santa Mežābele uzrakstīja 2000.gadā. Pavisam   pie lasītājiem ir nonākušas 9 grāmatas:
Tēva priede (2000), Naktī uz svētdienu (2002), Uz priekšu, meitenes! (2002), Viena lustīga sieviete (2004), Rītausmā te rēja lapsa (2007), Skaistulis un mežinieka meita (2010), Aiz loga dziedāja vējš (2011), Жила весёлая женщина (2012). Savu novadnieku piemiņai veltīta grāmata “Vilkam cēla dvēselīte” (2018) – Sibīrijas moku ceļus izgājušo dzīves stāsti.

Rēzeknē izdotajā “Dzejas almanahā” Santa publicējas kopš 2010.gada. Ar  saviem darbiem piedalījusies kopkrājumos “Latgales sirdspuksti” un “Dvēseles aka”. Vislatvijas ,,Mežābeļu” saieta himnas autore. Konkursa  “Latvijas sieviete 2008” laureāte.

No 2009. gada Santa Mežābele vada literātu biedrību „Viļakas Pegazs”. Viļakas bibliotēkā katru gadu tiek organizēti Dzejas dienu pasākumi un mūsu literātu grāmatu prezentācijas svētki.

Sveicam novadnieci nozīmīgajā dzīves jubilejā! Viņas moto ir: “Ej tikai uz priekšu un turies virs ūdens!” Lai veselība, dzīvesprieks, radošs gars, ejot droši tālāk un uzsmaidot saviem gadiem!

Viļakas bibliotēkas kolektīvs.

Teksts: Rutta Jeromāne

Foto:  no Viļakas bibliotēkas foto arhīva

Vairāk foto:

Publicēja: vilakabiblio | novembris 17, 2021

Priecīgu Latvijas dzimšanas dienu!

Publicēja: vilakabiblio | novembris 16, 2021

Informācija apmeklētājiem

Publicēja: vilakabiblio | novembris 12, 2021

Bibliotēka gaida apmeklētājus!

No 15. novembra bibliotēka atvērta apmeklētājiem.

Bibliotēkas apmeklējuma laikā turpināsim ievērot visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus.

Apmeklētājiem obligāta prasība uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai vīrusa pārslimošanas sertifikātu.

Ja nav sadarbspējīga sertfikāta, piesakiet savu apmeklējumu pa tālruni: 28668727.

Publicēja: vilakabiblio | oktobris 21, 2021

Valstī ieviesti stingrāki drošības pasākumi

Aicinām saņemt piekļuves datus un konsultācijas e-grāmatu bibliotēkas www.3td.lv un

datu bāzes www.letonika.lv lietošanai.

Izmantojiet LNB datu bāzes attālināti: https://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka/attelizdevumi

Publicēja: vilakabiblio | oktobris 20, 2021

Laikam nav ne sākuma ne gala…

Grāmatu autoram, redaktoram un izdevējam ULDIM AUSEKLIM šogad 80 gadu jubileja. Galvenie  biogrāfiskie dati: dzimis 1941.gada 30.oktobrī Madonas rajona Mētrienas pagastā. 1962.gadā beidzis Ļaudonas vidusskolu, studējis LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā (1962 – 1967). Strādājis Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā par zinātnisko līdzstrādnieku (1966 – 1973). No 1973.gada izdevniecībā Liesma par redaktoru Mūzikas un mākslas redakcijā. No 1982. līdz 1985.gadam – Bērnu literatūras redakcijā par redaktoru, no  1985. līdz 1990. gadam par tās pašas redakcijas vadītāju, bet no 1990. līdz 1992. gada 31.augustam – par jaundibinātās bērnu un jaunatnes izdevniecības Sprīdītis galveno redaktoru. U.Auseklis devis nosaukumu Garā pupa Dzejas dienu izdevumam bērniem. Viņa sakārtojumā iznāca 10 grāmatas (1992 – 1998), tika ierosināti un sakārtoti ikgadējie īsās prozas izdevumi jaunatnei – Putnu ceļš .

 Īpašas attiecības Uldim veidojušās ar Viļakas puses cilvēkiem. Viņa sieva Dagmāra Viļakā mācījusies vidusskolā, kopā studējuši filologos, pēc viņas dzimtas īpašuma Šķilbēnos atgūšanas Uldis tur juties kā mājās. Latgale bijusi daudzu dzejoļu iedvesmas avots. Prieku un gandarījumu sagādāja Viļakas novada domes apsveikums un pagodinājums, sveicot dzejnieku ar “Zelta ābele 2018” balvas saņemšanu (skat. foto). Viļakas bibliotēkai Uldis Auseklis devis unikālu iespēju izstādē izvietot visas viņa grāmatas: dzejoļus bērniem un pieaugušajiem, tulkotos darbus, “Garās pupas” izdevumus, rediģētās grāmatas. Tās var apskatīt gan klātienē bibliotēkā, gad virtuāli – bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos.

     Turpinot par izdevēja darbību – 1992.gadā reģistrēts privātapgāds “Garā pupa”, kurā līdz 2017. gadam izdotas 102 grāmatas, kultūras mēnešraksts bērniem – Kurmītis (125 numuri), literārais žurnāls par cittautu rakstniekiem Sasiesim astes.

    “Garās pupas” gadi bijuši ražīgākie un radošākie:  izdotas 36 grāmatas bērniem, 13 dzejoļu krājumi pieaugušajiem. Par krājumu “Kaķis ada zeķes zaķim” saņemta Pastariņa prēmija (1997), par “Kaķēns margrietiņās” – Laligabas balva (2016) kategorijā Labākais Latvijas oriģinālliteratūras darbs bērniem, Autortiesību Bezgalības balva par dziesmas “Piparkūkas danco” vārdiem (2017).

       2018.gada grāmatu mākslas konkursaZelta ābele”  žūrija U. Auseklim piešķīra balvu par mūža ieguldījumu grāmatniecībā, savukārt 2019.gadā  īpaši iepriecināja Latvijas valsts piešķirtais senais goda ordenis  – Atzinības krusts (IV šķ.)

    Sagaidot Latvijas simtgadi, Kandavas dome lūdza atļauju izvietot uz vecās skolas nama sienas dzejoli “vecāmamma man atstāja” rokrakstā (foto). To komponists Uldis Fridrihsons pārvērtis arī par melodisku dziesmu.

Gadu gaitā nostiprinājusies labvēlīga sadarbība ar skolām, bibliotēkām, kultūras namiem. Dzejnieks lasījis dzejoļus, piedalījies literāros pasākumos gan viens, gan kopā ar kolēģiem – rakstniekiem, dziesmu autoriem vai grāmatu  māksliniekiem visos Latvijas novados

   Gribas nocitēt Uldim būtisku un mīļu trioletu (uzrakstītu Šķilbēnos 27.07.1999, skat. krājumu “saplaukst puķes retas – trioletas”):

                            laikam nav ne sākuma, ne gala,

                            kāds mūs visus vienā mezglā sien,

                            vienas krelles dala lakstīgalas.

                            laikam nav ne sākuma, ne gala,

                            atspiedies uz tālas mākoņmalas,

                            māj ar cepuri man sēlis viens.

                            laikam nav ne sākuma, ne gala,

                            laiks ir viens –

                                     un visus vienā mezglā sien.

   Sveicot dzejnieku jubilejas reizē, Viļakas bibliotēkas kolektīvs novēl augstu domu lidojumu, lai katrai dienai ir prieka dzirkstis, ar ko sasildīt dzīvi, stipru veselību un vēl daudz radošu ieceru!

Ar Ulda Ausekļa laipnu piekrišanu viņa dzīves un darba būtiskākos notikumus

apkopoja Rutta Jeromāne.

 Foto: R.Jeromāne, interneta resursi.

Vairāk foto:

Publicēja: vilakabiblio | oktobris 5, 2021

Studiju gadus atceroties

Oktobris  sākās ne tikai ar krāsainu rudens lapu karuseli aiz loga, bet arī ar sirsnīgu literātu tikšanos 1. oktobra pēcpusdienā bibliotēkas zālē. Šoreiz goda vietā Aussalīša (Pētera Boldāna) romāns “Tas raibais fukša gads”, kas šogad izdots saistībā ar autora 70 gadu jubileju. Pēteris Boldāns dzimis 1951.gada 20.jūnijā Briežuciema pagasta Aussalas ciemā. Mācības uzsāka Aussalas pamatskolā un turpināja Baltinavas vidusskolā. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā apguva agronoma profesiju. Uzreiz pēc studijām, 1974.gadā viņš uzsāka savas darba gaitas kā agronoms padomju saimniecībā “Briežuciems”. No 1994. līdz 2014.gadam sekoja darbs pašvaldībā (dažādos amatos) – Viļakas pilsētas, vēlāk Viļakas novada domē.

Savus literāros darbus Pēteris Boldāns publicē ar pseidonīmu – Aussalīts. Pirmās bija publikācijas laikrakstā “Vaduguns”. Tālāk sekoja piedalīšanās desmit autoru dzejas kopkrājumā “Dvēseles aka”, kas iznāca 2013.gadā kā dāvana Viļakai 720 gados. 2015.gadā iznākusi dzejas grāmata “Viršu ziedonī”, 2019.gadā – “Rasotā rītā”, 2021. gadā – romāns.  

Viesu vidū – Ilona Vītola no “Vītola izdevniecības”. Viņa pastāstīja par sadarbību ar autoru, teica atzinīgus vārdus par viņa atraisīšanos dažādos literārajos žanros. Literātu biedrības “Viļakas Pegazs” vadītāja Antoņina Ločmele (S.Mežābele) gandarīta par jaunu, vērtīgu papildinājumu grāmatu klāstā. Atmiņās  no studentu dzīves Lauksaimniecības akadēmijā dalījās Rutta, bet Regīna atcerējās darba gaitas kopā ar Pēteri. Tika uzdoti jautājumi par romānā aprakstītajiem notikumiem, pasniedzēju uzvārdiem un faktiem – kā tos tik labi var atcerēties pēc daudziem gadiem. Pasākuma dalībnieki  izteica prognozi par romāna turpinājumu, jo tagad ir aprakstīts tikai pirmais studiju gads. Pēteris ir pierakstījis arī atmiņas par pēckara laiku (domāts Otrais pasaules karš), varbūt kādreiz varētu tās publicēt. Autors neko konkrētu nesola, bet cerība paliek vienmēr…

Paldies Pēterim par dokumentālu faktu atspoguļojumu, kuriem līdzās netrūkst arī romantikas, par iespēju pastaigāt pa Jelgavas ielām un pils gaiteņiem! Lai veicas turpmāk!

Teksts un foto: Rutta Jeromāne
Vairāk foto:

Publicēja: vilakabiblio | septembris 12, 2021

Vārdu mežģīnēs ietērptās domas

Ilze Šaicāne un Antoņina Ločmele (Santa Mežābele)

10. septembrī dāsnā atvasaras saule mūs apmīļoja un ļāva svinēt Dzejas svētkus brīvā dabā. Viļakas bibliotēkā ciemojās novadniece Ilze Šaicāne ar jauno grāmatu „Paturi manu plaukstu savējā”. Klausītāju pulkā – literātu biedrības „Viļakas Pegazs” dalībnieki un lirikas cienītāji.

  Ilze savas pārdomas un izjūtas atklāj dzejā, miniatūras, esejās. Autores dzejoļi nav rakstīti klasiskajā formā. Literāte Sarmīte Poikāne raksta: „Ilzes Šaicānes grāmatā “Paturi manu plaukstu savējā” es atrodu autores vēlmi emocionālā valodā vēstīt lasītājiem, kā viņa redz laimi, deju, vētru… Ļoti emocionāls īstenības un arī abstraktu jēdzienu atspoguļojums vijas cauri visam krājumam. Dzejniece, domīgi raudzīdamās uz lasītāju caur pašas veidotajām vārdu mežģīnēm, apcer, kas ir labsajūta, miers, mirklis. “Šķiet, visi saprot, ka mirklis nav mūžīgs, taču nereti mēs tos mirkļus nenovērtējam…?” – saka autore.”

Ilze pastāstīja arī par savu jauno aizraušanos ar glezniecību. Viņa uzsvēra, ka vajag uzdrošināties ņemt rokā otu un sākt! Klātesošie izteica savu viedokli, apbrīnu un vēlēja veiksmi.

Priecājamies par novadnieces radošo darbību un viņas pienesumu mūsu novada kultūras vērtībām. Ilze, paldies par jaukajiem dzejas mirkļiem!  Lai viegla roka otas vilcieniem un brīvs domu lidojums!

Autores gleznas ir aplūkojamas Viļakas bibliotēkas zālē.

Teksts un foto: Rutta Jeromāne

Vairāk foto:

Publicēja: vilakabiblio | augusts 26, 2021

Senlietu stāsti “Abrenes istabās”

20. augusta pēcpusdienā Viļakas bibliotēkas darbinieces devās kultūrvēstures studiju ekskursijā uz “Abrenes istabām”. Senlietu un retro braucamrīku kolekcionārs Dzintars Dvinskis vēsturiskā ēkā, Tautas ielā 1, izveidojis ekspozīciju par Abrenes apriņķi laika posmā no 1920. līdz 1960. gadam, kad Viļaka ietilpa Jaunlatgales, Abrenes apriņķī, vēlāk bija kā Viļakas apriņķa un Abrenes rajona centrs.

Ēka celta 1925. gadā, senāk atradusies Marienhauzenas tirgus laukumā. Savulaik ēkā bijuši veikali, biroji, dzīvojamās telpas, pašaizsardzības štābs, gestapo un čeka. Padomju gados ilgu laiku te bija poliklīnika.

Telpās izvietoti tirdzniecības un sadzīves priekšmeti, militārās formas, seni dokumenti un fotogrāfijas, goda raksti, attiecīgajam laikam atbilstošas mēbeles.

Dzintars ir zinošs un aizrautīgs stāstnieks. Var apbrīnot eksponātu skaitu un daudzveidību, par katru saimniekam ir savs stāsts… Mums bija iespēja rakstīt ar tintē mērcējamu spalvu, svērt preci uz senlaicīgiem svariem ar atsvariem. Daudzi priekšmeti bija atpazīstami, tādi vai līdzīgi bijuši mūsu mājās, tomēr par atsevišķu lietu pielietojumu nācās jautāt.  Bibliotekāra acij tīkama bija grāmatu veikala reklāma, kurā vēstīts, ka “veikals pieņem pieteikumus bibliotēku (krājuma – R.J.) komplektēšanai”.

Informāciju par ekspozīciju var iegūt vietnē: https://www.facebook.com/Abrenes-Istabas-103850238484831

Lai neapsīkst entuziasms un ir atsaucīgi cilvēki, kuri varētu papildināt ekspozīcijas priekšmetu klāstu!  Paldies, Dzintar!

Teksts un foto: Rutta Jeromāne

Vairāk foto:

Publicēja: vilakabiblio | augusts 5, 2021

Uzticīga grāmatai kā vērtībai

Kādreizējai Viļakas pilsētas bibliotēkas vadītājai Virgīnijai Riekstiņai  augustā skaista jubileja. Dzīves pavedienā iesieti septiņu gadu desmitu mezgli. Virgīnija dzimusi Viļakā 1951. gada 10. augustā. Mācījusies Viļakas vidusskolā (1958.- 1969. g.)

Grāmata vecāku un pašas ģimenē vienmēr godāta un cienīta, tika abonēti un lasīti laikraksti un žurnāli. Jau skolas gados bērnu bibliotēkas bibliotekāre ļāvusi Virgīnijai  apkalpot mazos lasītājus un ieteikt kādu grāmatu.

Virgīnija Riekstiņa bibliotekāres gaitas uzsāka Viļakas bērnu bibliotēkā 1969. gadā. Profesijai nepieciešamās pamatzināšanas apguvusi, mācoties neklātienē Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā. Pēc tam – studijas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas nodaļā. Studiju laikā bija jālasa daudz latviešu un ārzemju literatūras, šīs zināšanas izrādījās  vērtīgs guvums turpmākajā darbā.  No 1973. gada līdz 1986. gadam Virgīnija bija  pilsētas bibliotēkas vadītāja. 1986. gadā sāka strādāt Viļakas vidusskolā par sākumskolas skolotāju un bibliotekāri skolas bibliotēkā, kur nostrādāts līdz 2021. gadam.

Tie bija bagāti gadi – daudz emociju, pārdzīvojumu un gandarījuma. Bibliotekāre organizēja dažādus literārus pasākumus – konkursus, viktorīnas, literāro darbu dramatizējumus. Virgīnija bija Viļakas novada Skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja un regulāri rūpējās par kolēģu darba iemaņu pilnveidošanu.

Par savu darbu Virgīnija saka: “Esmu bijusi uzticīga grāmatai kā vērtībai un savas zināšanas un pieredzi veltījusi darbam ar lasītājiem, izglītojamajiem. Strādājot bibliotēkā, nav divu vienādu dienu. Labam bibliotekāram jābūt komunikablam, loģiski domājušam, labam psihologam, elastīgam, jo nereti nākas  darīt vairākus darbus vienlaikus. Esmu informācijas nesējs, informācijas pārvaldītājs. Laiks ar grāmatu un saskarsme ar cilvēkiem ir daļa manas dzīves. Bibliotekāra darbs ir interesants, reizēm nenovērtēts”.

Virgīnija regulāri apmeklē pasākumus kultūras namā un publiskajā bibliotēkā. Viņai patīk rokdarbi, darbs dārzā, daudz laika tiek veltīts mazdēlam Edgaram, kad viņš ciemojas pie vecvecākiem.   

Sveicam Virgīniju jubilejā! Lai vienmēr atliek laiks grāmatai un citām nodarbēm, kas priecē dvēseli un silda sirdi!

Informāciju sagatavoja Rutta Jeromāne.

Foto no V. Riekstiņas personīgā arhīva.

Older Posts »

Kategorija