Publicēja: vilakabiblio | novembris 7, 2017

Gaida pieteikumus no latgaliešiem

“Asmu Latgalīts” gaida pieteikumus no latgaliešiem

2018.gada 27. janvārī Preiļu novada kultūras centrā (Raiņa bulvārī 28) notiks ceturtā Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kuru organizē biedrība “Asmu Latgalīts”.

Iepriekšējos gados mēs saņēmām daudz pieteikumu no visas Latgales par cilvēkiem, kuri sekmē Latgales izaugsmi. Katra balvu pasniegšanas ceremonija izvēršas par krāšņu pasākumu, kurā aktīvi piedalās Latgales iedzīvotāji. Komisija izvirzīja 7 Latgales iedzīvotājus, kurus mēs īpaši sveicām pasniegšanas ceremonijā. Mēs cenšamies, lai katrs no pretendentiem justos kā svētkos, jo šī ceremonija tiek veltīta tieši viņiem.

Biedrība “Asmu Latgalīts” nolēma apbalvot labākos Latgales iedzīvotājus, kuri ar savu rīcību sekmē Latgales reģiona izaugsmi un kalpo par piemēru pārējiem. Līdz 22.decembrim tiek pieņemti pieteikumi no visiem Latgales nostūriem 7 nominācijās – Latgales gada labākais lauksaimnieks, Latgales gada aktīvākais jaunietis, Latgales gada ģimene, Latgales gada varonis, Latgales gada uzņēmējs, Latgales gada aktīvākais seniors un Latgales gada sirds cilvēks. Pieteikumus vērtēs komisija. Pasākuma laikā notiks apbalvošana, kā arī Latgalē pazīstamu mākslinieku koncerts par godu mūsu nominantiem. Pēc apbalvošanas ir paredzēts arī svētku cienasts. Pasākumu atbalsta daudzas Latgales pašvaldības un uzņēmumi, kuri darbojas Latgalē.

Aicinām Jūs visus iesniegt pieteikumus līdz 22.decembrim. Sīkākai informācijai Jūs varat vērsties pie Gunitas Vanagas, zvanot +(371) 20231327 vai rakstot asmulatgalits@gmail.com. Informāciju var meklēt arī Asmu Latgalīts Facebook lapā www.facebook.com/asmulatgalits.

Latgales Gada balvas Nolikums (pdf) Latgales_Gada_balva_2018_nolikums

Advertisements

*Klubiņa “Mantinieces” dalībnieces rudens tikšanās reizē 20. oktobrī

Sekojot tradīcijai, kad rudens vēji bārsta krāsainas lapas, Viļakas novada bibliotēka aicina lasītāju interešu klubiņa “Mantinieces” dalībnieces uz rudens tikšanos bibliotēkas mājīgajās telpās. Šoreiz tika gaidīti arī jauni dalībnieki un liels bija prieks, ka 20. oktobra pēcpusdienā klubiņa dalībnieču pulciņam piepulcējās Silvija Kupriša, Virgīnija Riekstiņa, Aija Lesniece, Regīna Brokāne un Valentīna Krēmere.

Bibliotēkas direktore Rutta Jeromāne uzrunājot klubiņa dalībnieces aicināja ielūkoties dabā un paņemot rokā brūnu kastani vai krāsainu lapu savas vēlmes piepildīt ar dzīvesprieku. Rutta rosināja padomāt par jaunām idejām un darbošanās veidiem, kurus klubiņa turpmākajās norisēs varētu īstenot. Pati arī izteica vairākus priekšlikumus klubiņa darbības organizēšanā.

Klubiņa “Mantinieces” rudens tikšanās turpinājumā notika domu apmaiņa, tika izteikti vairāki vērtīgi ieteikumi, izspēlēti prāta vingrinājumi un veldzēta dvēsele ar rudens veltēm.

Nākošā tikšanās reize būs Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros 13. novembrī plkst. 16.00 Krēslas stundas lasījumos.

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | Oktobris 18, 2017

Bibliotēkas interešu klubiņa “Mantinieces” tikšanās

Publicēja: vilakabiblio | Oktobris 17, 2017

Viļakas novada bibliotēka pateicas Vijai Circānei

*Vija Circāne

Trīs lietas mani moka no mazotnes: kas biju, kas būšu un esmu kas es?
(Fricis Bārda)

*29. septembrī Viļakas novada bibliotēkas kolektīvs, draugi un sadarbības partneri teica mīļus un sirsnīgus pateicības vārdus ilggadējai bibliotēkas vadītājai Vijai Circānei.

„No malas raugoties, kaut kāds neredzams Spēks atvēra priekškaru un aizejošā vasara izgaismojās! Vieta, kur vēl pirms brīža valdīja vasaras zaļā krāsa, pārvērtās un atdzima krāsainā rudens pasaulē. Septembra saule maigi piekļāvās kļavas lapai un koks uzziedēja ar tūkstoš krāsainiem ziediem… Mežs izkrāsojās ar dzelteniem bērziem, gaiss trīsuļoja no gājputnu balsīm. Jaunās pasaules dārza vidū, aizvien jaunas, brīnišķīgas ainas uzburdama ar rudens krāsām rotaļājās Viņa, šīs pasaules neredzamā Būtne – DZĪVE. Cilvēka mūža radītāja, sargātāja un turētāja.” Šie vārdi, kuri izskanēja vienā no Viļakas bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem, ļoti labi raksturo arī šo vārdu teicēju, nu jau bijušo Viļakas novada bibliotēkas vadītāju Viju Circāni.

Vasaras izskaņā DZĪVE Viju izaicināja un piedāvāja citu ceļu uz savu apvārsni. Viņa pieņēma šo piedāvājumu un pēc 33 Viļakas bibliotēkā nostrādātiem gadiem nolēma mainīt savu ierasto ritmu. Kā krāsaina lapa, kas koku atstādama atdodas rudens vējiem, tā arī Vija, atverot sevi jaunām pārvērtībām.

Miķeļos, kas ir rudens vārti, Viju Circāni viņas pašas gaumīgi iekārtotajā bibliotēkā sveica Viļakas novada domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene. Balvu centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule un Metodiskās un komplektēšanas nodaļas vadītāja Anita Zača vēlēja būt sava ceļa gājējai. Siltus pateicības un jauna ceļa vārdus teica Viļakas novada bibliotēkas bijušie un esošie darbinieki un novada bibliotēku vadītājas. Ziedus, laba vēlējumus un mīļas bučas Vija saņēma gan no draugiem, gan no etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” sievām.

Esi un paliec tāda, kāda esi ar savu „nelabojamas optimistes” smaidu, Vija!

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | Oktobris 10, 2017

Vēl tikai 5 dienas var nobalsot par Latgales ainavu dārgumiem!

Vēl tikai 5 dienas – līdz 15. oktobrim – aicinām ikvienu paust savu viedokli tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv (sadaļā “Ainavu objektu izvēle Latvijas kartē” vai “Ainavu objektu izvēle no saraksta”), atlasot un balsojot arī par raksturīgākajām Latgales ainavām. Būtiski ir atcerēties, ka no katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā 10 ainavas (ja kādā plānošanas reģionā tiks izvēlētas vairāk kā 10 ainavas, par to tiks parādīts paziņojums tīmekļa vietnē).

Vienlaikus ar balsošanu visus 243 atlasītos Latvijas ainavu dārgumus atbilstoši savas nozares specifikai vērtēs Ainavu ekspertu padomē pārstāvētās institūcijas un organizācijas. Savukārt plānošanas reģioni apkopos sabiedrības un Ainavu ekspertu padomes vērtējumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs zināms novembra vidū.

  1. gada nogalē un 2018. gada sākumā par 50 nozīmīgākajām ainavām tiks apkopota papildus informācija, lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā – gan vēsturisku fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. Savukārt Latvijas jubilejas gadā šie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus. Katrā reģionā notiks izstāde un diskusija, kurās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un kas jādara, lai vēlamo mērķi sasniegtu.

Par aktivitāti:

Latvijas simtgades svinību ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām un plānošanas reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””. Tās mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.

Iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi – vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtēšana iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā, kas ir Latvijas lepnuma un goda zīme.

Aktivitātes pirmajā solī – līdz 15. jūlijam – tika saņemti 928 pieteikumi ar Latvijas ainavu dārgumiem, t.sk. 193 no Latgales plānošanas reģiona. Tie tika izvērtēti, izvēlētas skaistākās un ainaviskākās Latvijas vietas, ņemot vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē. Tagad no 243 ainavām ir jāatlasa 50 nozīmīgākās, par kurām Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota papildus informācija un gatavota izstāde.

Publicēja: vilakabiblio | Oktobris 6, 2017

Viļakas novada bibliotēkas direktore Rutta Jeromāne

*Rutta Jeromāne

 

Kopš 2.oktobra Viļakas novada bibliotēkas vadītāja ir Rutta Jeromāne. Pirms tam 14 gadus viņa bija Viļakas pamatskolas bibliotekāre.

Novadniece. Savulaik absolvējusi Viļakas vidusskolu, pēc studijām un dažiem Vidzemē aizvadītiem gadiem, 1993.gadā kopā ar ģimeni atgriezusies dzimtajā pusē. Rutta ir literātu biedrības “Viļakas Pegazs” biedre. Raksta dzeju, publicējas Rēzeknes dzejas almanahā un citos kopkrājumos. Interesējas par Viļakas vēsturi un mūsdienu dzīves norisēm, piedalās kultūras nama organizētajos literārajos pasākumos.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību, vadītāja ir atvērta jaunām inovācijām. Bibliotekāru misiju raksturo ar savas dzejas vārdiem:
“Ir grāmata kā gliemežnīca,
Kas baltu pērli sevī slēpj,
Bet mūsu uzdevums – to sargāt
Un īstā brīdī vaļā vērt.”
(Rutta Jeromāne)

Publicēja: vilakabiblio | Septembris 27, 2017

Dzejas pieskārieni septembrī

***Attēlā no kreisās: Aussalīts (Pēteris Boldāns), Mārīte Kokoreviča, Santa Mežābele (Antoņina Ločmele), Ilga Bukovska, Ilze Keiša, Rutta Jeromāne, Vija Circāne, Ženija Keiša, Jevgeņijs Suhovercevs 

,,Man nelīst pāri tie pelēkie lieti – līst gaišie”, uzrunājot klātesošos literātu biedrības “Viļakas Pegazs” biedrus un dzejas draugus teica Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne.

Viļakas novada bibliotēkas direktorei Vijai Circānei šī bija zīmīga tikšanās ar dzejas mīļotājiem, jo aizejot no Viļakas novada bibliotēkas direktores amata viņai svarīgi bija tikties ar radoša gara draugiem, lai smeltos spēku un izturību dzīves tālākajos līkločos. Literātu biedrības draugi vēlēja Vijai arī turpmāk rast iespēju apmeklēt “Viļakas Pegaza” pasākumus un nākt ar jaunām ierosmēm, padomiem un  iedegt jaunas idejas vietējo literātu kaismes ugunskurā.

Lai arī dzejas draugu tikšanās reizē bija jūtama nostalģija pēc aizejošās vasaras un skumjas par to, ka daudz retāk redzēsim Vijas burvīgo smaidu un dzirdēsim viņas sacītos siltos vārdus, tomēr 26. septembra tikšanās reizē neizpalika dzeja, joki un laba vēlējumi nākotnē.

Bildēs

Publicēja: vilakabiblio | Septembris 22, 2017

Aicina literātu biedrība “Viļakas Pegazs”

Publicēja: vilakabiblio | Septembris 16, 2017

Viļakas kultūras namā

Publicēja: vilakabiblio | Septembris 5, 2017

Aicinām ikvienu piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai

Aicinām ikvienu piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā
Latvijai, veidojot elektronisku ainavu dārgumu krātuvi
“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien un rīt”!

Nosauc vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kas spēj apstādināt
ikdienas steigu! Izveidosim Latvijas ainavu dārgumu krātuvi kopīgi!
Ainavu dārgumu krātuvē iekļausim ainavas ar īpašu vēstījumu par
Latvijas dabu un vēsturi, kas mums jāsaglabā nākamajām paaudzēm.
Aktivitāti Latvijas valsts simtgades pasākuma “Reģionu dienas” ietvaros organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku
Dalies un seko sociālajos tīklos: #ainavudargumi
Plašāka informācija ir pieejama publiskajās bibliotēkās un tīmekļa vietnē
http://www.ainavudargumi.lv
Iesaisties ainavu dārgumu krātuves veidošanā:
• piesakot savus ainavu dārgumus tīmekļa vietnē http://www.ainavudargumi.lv
vai papīra formātā publiskajās bibliotēkās līdz 2017. gada 15. jūlijam
• balsojot par pieteiktajiem ainavu dārgumiem tīmekļa vietnē
http://www.ainavudargumi.lv no 2017. gada 15. augusta līdz 15. oktobrim
• daloties ar papildus informāciju par ainavu dārgumiem tīmekļa vietnē
http://www.ainavudargumi.lv vai papīra formātā publiskajās bibliotēkās
no 2017. gada 10. novembra līdz 2018. gada 14. februārim

Papildinformācija:   A4-VARAM-NEW    A3-VARAM-new

Balso:

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorijas