Publicēja: vilakabiblio | februāris 7, 2020

Dzejas draugu tikšanās

Publicēja: vilakabiblio | februāris 7, 2020

Draudzīga domu apmaiņa Medņevas bibliotēkā

Lai dalītos ar sava amata noslēpumiem, veiksmes stāstiem un iecerēm, 31. janvārī Viļakas novada bibliotekāres ciemojās pie kolēģes Anitas Smuškovas  Medņevā.

Apskatījām skolotājas, novadpētniecības darba entuziastes Lilitas Šaicānes savāktās un saudzīgi glabātās vēstures pērles no skolas un novada vēstures. Darāmā viņai vēl daudz, bet tam neatliek laika. Varbūt kādreiz… Lai Lilitai izdodas!

Viduču pamatskolas direktore Ināra Sokirka mums ar prieku un saimnieces gādību ļāva aplūkot visas mācību un atpūtas telpas, stāstot par darba ikdienu lauku skolā.

Jauniešu iniciatīvu centrā “Sauleszieds” vadītāja Antra Prancāne pastāstīja, kā skolas bērni un jaunieši pavada savu brīvo laiku.

Medņevas pagasta bibliotēkā pārliecinājāmies, cik ērti un gaumīgi visu var iekārtot nelielās telpās. Dzērām tēju un našķējamies, bet runājām arī par darbu.

Mums veidojās savdabīgs “grāmatu apskats” – centāmies atcerēties grāmatu nosaukumus, kuros ir vārds “roze” – “Sniega roze”, “Pusnakts roze”, “Poga ar sudraba rozi”. Ķīmiskas vielas grāmatu nosaukumos – “Svina garša”, “Zelta būrītis”, “Alvas kliedziens”. Krāsas – “Zaļā krūze”, “Tik balta sirds”, “Zilā aploksne”, “Melnais taurenis”, “Pelēkā akmens stāsti”. Tie ir tikai daži piemēri. No ielaminētām kartītēm veidojām rindu: grāmatas autors, nosaukums, tēls. Uzreiz katrai radās doma, kā šos uzdevumus varēs izmantot savā darbā.

Paldies Anitai par viesmīlību!

Informāciju sagatavoja Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne.

Foto: R. Jeromāne

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | janvāris 25, 2020

Radošo darbu konkursa “Brīvības cīņām – 100” noslēgums

Radošo darbu konkursa moto “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!” mudināja autorus gan pārdomāt Ziemeļlatgales Brīvības cīņu norisi pirms simts gadiem, gan atklāt savu attieksmi pret dzimteni, kritušo karavīru piemiņu, kultūrvēstures vērtībām. Tika iesniegti 10 darbi gan dzejā, gan prozā.

10.janvārī Viļakas bibliotēkas zālē pulcējās konkursa darbu autori, Viļakas novada domes Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darbinieces,  Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, interesenti, kopā vairāk nekā 30 cilvēki.

Klātesošos uzrunāja Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, aicinot katram apzināties to, cik dārga mums katram sava dzimtā zeme, cik būtisks katra pienesums tās izaugsmei. Viļakas novada muzeja vadītāja Rita Gruševa pastāstīja par konkrētajām cīņām un  karaspēka vienībām 1920. gada janvārī Viļakas (Marienhauzenas) pusē. Tika akcentēta arī Polijas un Igaunijas karavīru līdzdalība izšķirošajās cīņās.

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne kopā ar domes priekšsēdētāju visiem konkursa darbu autoriem pasniedza Pateicības rakstus un īpašas piemiņas balvas, bet uzvarētāji saņēma diplomus un Nolikumā paredzētās naudas balvas 30,00 EUR vērtībā.

Konkursa uzvarētāji: Santa Aleksāne (7. kl.), Kristiāna Kokoreviča (10.kl.), Armands Zujevs (27 g.), bet žūrijas komisijas simpātiju balvu saņēma Ieva Martiņenko (10.kl.)

Pasākumu emocionālāku vērta muzikālās  pauzes ar dziesmām un kokles skaņām Ilonas Bukšas un Sanijas Zelčas izpildījumā. Vides gide un novada vēstures izzinātāja Anna Āze pastāstīja interesantus faktus par pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem veidošanu un tā likteni dažādos laika periodos.

Informāciju sagatavoja Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne

Foto: Mareks Šubenieks

Bildēs

Publicēja: vilakabiblio | Decembris 20, 2019

“Mantinieces” tiekas radošā darbnīcā

20191217_151002

   Klāt gada nogale. Tumsas ķēniņš iet savā uzvaras gājienā. Šogad tumsu vairo arī sniega kavēšanās. Tomēr gaismu var atrast un vairot. 17. decembra pēcpusdienā Viļakas novada bibliotēkā pulcējās lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībnieces, lai draudzīgā gaisotnē veidotu apsveikumu kartītes. Viņu rīcībā bija krāsaini papīri, ierīces dažādu dekoriņu iegūšanai un citi kancelejas priekšmeti. Pats svarīgākais – izdoma un strādātprieks.

   Darbs ritēja neparasti radoši, aizrautīgi un veikli. Kartītes rotāja dažādu formu izgriezumi, uzlīmes, papīra mežģīnes. Dažas kundzes centās pagatavot apsveikumus konkrētām personām, citas izteicās, ka tas ir pirmais mēģinājums pašas priekam, bet apmierinātas bija visas. Pēc tam raisījās sarunas pie tējas tases. Klubiņa dalībnieces atzina, ka ar prieku nāk uz tematiskajiem pasākumiem bibliotēkā, kur var apgūt kaut ko jaunu un vērtīgu. Šeit var pabūt kopā ar domubiedriem, tā interesanti pavadot brīvos brīžus, rast dvēselei gaismu gada tumšākajā laika sprīdī, kas saistās arī ar Jēzus piedzimšanas gaidīšanu.

   Lai mums visiem gaismas un prieka piepildīti svētki!

Bildēs

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne

Foto: R.Jeromāne

 

Publicēja: vilakabiblio | Decembris 16, 2019

Bibliotēkas darba laiks decembra nogalē

darba_laiks

Publicēja: vilakabiblio | novembris 27, 2019

Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā!

 

Viļakas novada radošo darbu konkursa

Brīvības cīņām – 100

NOLIKUMS

Moto:  “Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!”

 

 1. Konkursa mērķis:

1.1. aicināt visus interesentus piedalīties radošo darbu konkursā

“Tēvu zemi dārgo turi ciet ar savu sirdi!”;

1.2. popularizēt iedzīvotāju radošos darbus, veicināt kultūras

un vērtību attīstību;

1.3. attīstīt iedzīvotāju radošās iemaņas, piesaistīt bērnus, jauniešus un radošus cilvēkus vēstures un kultūras mantojuma izzināšanā, veicinot pilsoniskumu un atbildību par savu valsti, kā arī līdzdalību novada kultūras dzīvē.

 1. Konkursa dalībnieki: Ikviens interesents no 10 gadu vecuma.
 1. Konkursa darbu prasības:
  • rakstisks radošs darbs jebkurā žanrā;
  • darbā iekļaut pārdomas par Ziemeļlatgales un Viļakas apkārtnes brīvības cīņām.
 2. Konkursa  norise:

4.1. konkurss norisināsies no 01.11.2019. līdz 23.12.2019.

4.2. darbi iesūtāmi elektroniski  uz e-pasta adresi:    vilaka.biblio@inbox.lv     ar norādi – konkursam “Brīvības cīņām – 100”  vai pa pastu: Tautas ielā 6, Viļakas novada bibliotēka, Viļaka,  LV-4583  līdz 23.12.2019. (pasta zīmogs 19.12.2019.)

4.3. Iesūtot darbus,  jānorāda (skolēniem):

 1. autora vārds, uzvārds;
 2. klase;
 3. skolotājs-konsultants (ja tāds ir);
 4. precīzs skolas nosaukums;
 5. skolas adrese;
 6. autora kontakttālrunis vai e-pasta adrese.

        Pieaugušajiem:

 1. vārds, uzvārds;
 2. vecums;
 3. adrese;
 4. autora kontakttālrunis vai e-pasta adrese.

     5. Radošo darbu vērtēšanas kritēriji:

  • darba atbilstība tematam un nosacījumiem (30 punkti);
  • autora personiskās attieksmes un viedokļa atklāsme (30 punkti);
  • kopta un bagāta valoda (30 punkti);
  • valodas pareizrakstības un interpunkcijas ievērošana (10 punkti).
 1. Konkursa dalībnieki:

6.1.   uzvarētāji tiks noteikti grupās:

6.1.1.   5. – 8.klašu grupā labākais radošais darbs:  dzejolis, īsproza;

6.1.2.   9. – 12. klašu grupā labākais radošais darbs:  dzejolis, īsproza;

6.2.3.    no 20 gadiem labākais radošais darbs:  dzejolis, īsproza;

  • darbi iesniedzami latviešu valodā (papīra formāts A4, teksts Time New Roman, burtu lielums 12, 1 – 2 lappuses).
 1. Uzvarētāju noteikšana:

7.1. Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izveidota žūrija;

7.2. no visiem iesūtītajiem darbiem tiek izvēlēti uzvarētāji, katrā dalībnieku grupā un žanrā nosakot labāko darbu autorus;

7.3. katras grupas uzvarētājam naudas balva – 30,00 EUR;

7.4. visiem dalībniekiem – veicināšanas balvas;

7.5. žūrijai ir tiesības piešķirt simpātiju balvas.

 1. Konkursa balvu saņemšana:

8.1. balvas konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas 2020.gada 10. janvārī

         Viļakas novada bibliotēkas zālē;

8.2. ja uzvarētājs pēc balvas neierodas, tā tiks nosūtīta pa pastu.

 1. Konkursa organizatori:

9.1. Viļakas novada pašvaldības  Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Viļakas novada  bibliotēku;

9.2. atbalsta un finansē Viļakas novada dome.

Publicēja: vilakabiblio | novembris 15, 2019

Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā!

2019.gada Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas tēma ir “Svētki ziemeļvalstīs”. Ieklausīties Rīta stundas lasījumos 11.novembrī uz bibliotēku aicinājām Viļakas pamatskolas 2. klases kolektīvu kopā ar audzinātāju Inesi. Mazākajiem klausītājiem šogad tika piedāvāts fragments no Astrīdas Lindgrēnes grāmatas “Pepija Garzeķe”, kurā galvenā varone svin dzimšanas dienu. Sākumā ciemiņi noklausījās stāstījumu par šo lasījumu tradīciju, apskatīja grāmatu izstādi, noskaidroja, ka arī Emīls no Lennegergas un Karlsons, kas dzīvo uz jumta, ar vērienu svin savas dzimšanas dienas. Vien pašiem jāizlasa šīs grāmatas!
Pepijas organizētās svinības bija savdabīgas – ciemiņiem nācās doties uz bēniņiem, lai satiktos ar rēgiem, kuru tur tomēr nebija. Vecā jūrnieka lādē tika atrasti ieroči, ar kuriem Pepijai gribējās padižoties, taču tieši tad viņas draugiem bija laiks doties mājās.
Bērni vērtēja Pepijas uzvedību, norādīja uz viņas netikumiem un atzina, ka paši tā nerīkotos. Dāvanā visi saņēma grāmatzīmes. Abonementā skolēni izvēlējās sev grāmatas un priecīgi devās atpakaļ uz skolu.

Krēslas stundas lasījumiem paredzēto Karenas Bliksenas grāmatas “Likteņa anekdotes” nodaļu “Babetes mielasts” kopā ar interešu klubiņa ”Mantinieces” dalībniecēm lasījām 13.novembra pēcpusdienā kultūrvēsturiskajā lauku sētā “Vēršukalns”. Harijs bija sarūpējis siltus baltmaizes klaipus, ar savu senatnīgo mīļumu mūs laipni sagaidīja vēsturiskā māja, un sveču gaismā svētki varēja sākties! Tie bija svētki literatūrai un gaiši svētki mums pašām Latvijas pelēkajā novembrī.
Noklausījušās grāmatas fragmentu par to, kā kalpone Babete uzrīkoja svētku mielastu savu saimnieču tēva, mācītāja, simtajā dzimšanas dienā, vispirms pārrunājām dzirdēto, pēc tam pašas baudījām savu mielastu, kavējāmies atmiņās, dziedājām sen piemirstas dziesmas. Paldies par jauko kopābūšanu!

Bildēs1

Bildēs2

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne.
Foto: R.Jeromāne

Publicēja: vilakabiblio | novembris 12, 2019

Tikumiskās vērtības K.Skalbes pasakā “Kaķīša dzirnavas”

Pirms 140 gadiem dzimis Kārlis Skalbe – dzejnieks, rakstnieks, politiķis un žurnālists. Latviešu literatūras vēsturē īpaši nozīmīgas viņa literārās pasakas, kurās autors cildina garīgo spēku, noliedz vardarbību un naidu. 2014. gadā Latvijas televīzijas šovā “Lielā lasīšana” par populārāko grāmatu latviešu lasītāju vidū atzīta pasaka “Kaķīša dzirnavas”.

7.novembris ir K. Skalbes dzimšanas diena, tāpēc 8. novembrī uz bibliotēku aicinājām Viļakas pirmssklolas izglītības iestādes sagatavošanas grupas audzēkņus, lai viņi noklausītos brīnišķīgo pasaku par kaķīti – melderi un viņa piedzīvojumiem. Izrādījās, ka bērni tos jau vērojuši multiplikācijas filmā un varēja vieglāk izprast dzirdēto. Bija prieks, ka mūsu ciemiņi prata pareizi novērtēt pasakas varoņu rīcību, nosodīja Melnā runča, nejauko zēnu, niknā suņa un Meldera meitu ļaunumu. Runājām arī par atbildību, iegādājoties kādu mājdzīvnieku pašu mājās. Svarīgākā Kārļa Skalbes pasakas atziņa ir kaķīša atbilde ķēniņam: “Kāpēc vairot sāpes? Lai vairojas labāk prieks!”

 

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja: Rutta Jeromāne

 

Bildēs

Publicēja: vilakabiblio | Oktobris 23, 2019

Aizraujoši mirkļi bibliotēkā

Savādāk, kā ierasts, Viļakas pamatskolas 1. klases audzēkņiem sākās 18.oktobra rīts. Pa zeltītām lapām klātajiem un  remontdarbu skartajiem celiņiem viņi kopā ar audzinātāju Iju devās uz Viļakas novada bibliotēku. Bibliotēkas vadītājai Ruttai bērni dāvināja pašu darinātu glezniņu ar ozolu, uz kura lapām bija uzrakstīti viņu vārdi. Bibliotekāres iepazīstināja mazos ciemiņus ar telpām. Lasītavā katrs paņēma kādu žurnālu, uzmanīgi pētīja attēlus un komentēja tos.

Bibliotekāre Sandra bērniem lasīja M. Stārastes ilustrētās pasakas “Ciemiņi” un “Tince grib mācīties”. Mazie klausītāji veikli atbildēja uz visiem jautājumiem.

Rutta bija sagatavojusi īpašu uzdevumu – no atsevišķiem burtiem vajadzēja salikt vārdus: skolassoma, burtnīcas, zīmulis, penālis un citu skolas piederumu nosaukumus. Pēc tam no tiem pašiem burtiem tika veidoti citi vārdi. Darbiņš  izrādījās aizraujošs un interesants. Atlikušajā laikā katrs ņēma savu krāsojamo lapu un izkrāsoja zīmējumus.

Par radošo darbošanos ciemiņi saņēma bibliotēkā izgatavotas laminētas grāmatzīmes ar bibliotēkas logo, bērna vārdu un alfabētu. Kolāžu veidošanai skolā bibliotekāre Regīna atvēlēja norakstītos žurnālus ar skaistiem krāsainiem attēliem. Atvadoties bērni solījās apmeklēt bibliotēku vēl kādā citā reizē.

Bildēs

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne.

Foto: S.Dvinska, R.Jeromāne

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorijas