Publicēja: vilakabiblio | jūlijs 19, 2017

Līdzdarbosimies VIETVĀRDU talkā

*Viļakas novads. Ceļš uz Katlešiem

Aizvadīti jau četri “Vietvārdu talkas” mēneši, un jūnijā vietvārdiem bagātīgākā vieta bija Alūksnes novads. Savukārt čaklākais talcinieks bija Santa Masinga. Kopumā līdz šim brīdim Tautas vietvārdu datubāzē www.vietvardi.lv reģistrēti jau 1652 vietvārdi.

“Vietvārdu talka” tika aizsākta 23. februārī, to veltot UNESCO Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, tādējādi turpinot vietējā mantojuma apzināšanas tradīcijas.

Ir aizritējuši gandrīz simts gadi, kopš pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka Jānis Endzelīns. Arī pēdējās desmitgadēs vietvārdu vākšana ir pierimusi un daudzi mazie vietvārdi – piemājas pļavu, lauku, mežu un citu ģeogrāfisku objektu nosaukumi, kuru mūžs bieži vien nepārsniedz 50 gadu slieksni, līdz ar saviem stāstiem draud izzust un tapt aizmirsti, tā arī nerodot iespēju tikt pierakstītiem.

Tāpēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un LU Latviešu valodas institūts sadarbībā ar citiem partneriem aicina Latvijas iedzīvotājus uz jaunu kopīgu “Vietvārdu talku”.

“Vietvārdu talkā” ikviens aicināts apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos vietvārdus – īpašvārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, Velna grava, Čurkstupīte utt., kas tiek lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk. Īpaši svarīgi ir pamanīt un neaizmirst mazos vietvārdus, kuriem neatrodas vieta kartē, bet ir būtiska nozīme, gan pētot Latvijas daudzveidīgās izloksnes un dialektus, gan vietējo vietu vēsturi un kultūru.

Vietvārdus līdz 30. septembrim var reģistrēt Tautas vietvārdu datubāzē, kas pieejama www.vietvardi.lv.

Katru mēnesi līdz talkas noslēgumam tiks izcelti čaklākie talcinieki un vietvārdiem krāšņākie novadi, kas tiks sumināti talkas noslēguma pasākumā šī gada 20. oktobrī – Vietvārdu dienā.

Krāšņākā “Vietvārdu talkas” vieta jūnijā bija Alūksnes novads, čaklākais talcinieks – Santa Masinga

Vairāk informācijas šeit.

Advertisements
Publicēja: vilakabiblio | jūlijs 7, 2017

Piesaki ainavu dārgumus

***Vasara Viļakas novadā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai, līdz 2017. gada 15. jūlijam piesakot ainavu dārgumu. Kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm. 

Pieteikumus ainavu dārgumiem līdz 2017. gada 15.jūlijam var aizpildīt elektroniski tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv. Ainavu dārgumu var pieteikt jebkura fiziska persona vai fizisku personu grupa: ģimene, mācību iestāžu audzēkņu grupa, nevalstiskās organizācijas dalībnieku grupa, aizpildot ainavu dārguma pieteikuma veidlapu. Katrs pieteicējs drīkst pieteikt vairākus ainavu dārgumus, par katru no tiem aizpildot atsevišķu pieteikuma veidlapu.

Ja pieteicējam nav pieejams internets un/vai nepieciešama palīdzība formas aizpildīšanā, objektus iespējams pieteikt tuvākajā publiskajā bibliotēkā un saņemt bibliotēkas darbinieku konsultāciju. Pieteikumam var izmantot arī izdrukājamu un aizpildāmu papīra formu, kuru pēc aizpildīšanas var ieskenēt un nosūtīt uz e-pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv.

Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzskatām par īpašām Latvijas vērtībām, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un diženuma. Tās ir ainavas, kuras vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem. Piemēram, Pērses upes ieteka Daugavā, Mākoņkalns Rēzeknes novadā, Graudu iela Liepājas pilsētā vai Kaltenes jūrmala un ciems.

Galvenie kritēriji pieteikto ainavu dārgumu iekļaušanai LNB ainavu dārgumu krātuvē ir:

  • ainavas vizuālā unikalitāte – pieteiktā ainava ir unikāla reģionā, un tas ir pamatots pieteikumā;
  • ainavas kultūrvēsturiskā nozīmība – pieteiktā ainava ir saistīta ar reģiona vai Latvijas vēsturei nozīmīgu notikumu vai personu, un tas ir pamatots pieteikumā.

Detalizētu informāciju par Latvijas ainavu dārgumu krātuvi var lasīt šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2017/ainavu-dargumi/#.WVCj0lFpy70

Publicēja: vilakabiblio | jūnijs 21, 2017

Līgo! Līgo!

Publicēja: vilakabiblio | maijs 20, 2017

Projekta ,,Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci” pārskats

Tikšanās laikā ar  dzejnieci, bērnu literatūras autori un redaktori Inesi Zanderi Viļakas pamatskolā 26. aprīlī

Viļakas novada bibliotēka no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.gada 31.maijam realizēja Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiāli atbalstīto projektu ,,Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci”. Projekta īstenošanas gaitā 20.aprīlī Viļakas novada bibliotēkā interesentiem bija iespēja tikties ar rakstnieci, vairāku grāmatu autori, tostarp grāmatas ,,Klūgu mūks” autori Ingu Ābeli. Inga Ābele (īstajā vārdā Ingrīda Ābele; dzimusi 1972. gada 5. oktobrī Rīgā) ir latviešu rakstniece, pazīstama galvenokārt kā prozaiķe un dramaturģe. Baltijas Asamblejas balvas laureāte 2009. gadā.

Par Latgales vēsturei veltīto romānu “Klūgu mūks” Andra Neiburga rakstījusi: “Ir tapis latviešu literatūrai nozīmīgs, liels darbs, literārs piemineklis Latgales vēsturei un Francim Trasunam, kas reizē ir arī laba un aizraujoša literatūra tiem, kas vēl spēj lasīt garus romānus.” 2014. gadā romānam piešķirta Dzintara Soduma balva par novatorismu literatūrā, kā arī “Literatūras gada balva 2014” kā gada labākajam prozas darbam.

Arī mūsu lasītājs Ingas Ābeles daiļradi ir iepazinis, lasot vēsturiskos romānus ,,Klūgu mūks” un nupat lasītāju vērtējumam nodoto romānu ,,Duna’’, par laiku pirms 1949.gada deportācijām.

Tikšanās laikā I.Ābele uzsvēra, ka Latgale ir rakstnieces dzimtas klēpis. Vieta, uz kuru doties personīgā svētceļojumā, ielūkoties mātes bērnībā un pietuvoties pirmsākumiem. Tā ir brīnišķīga vieta, kur satikties ar cilvēkiem. Klātesošos uzrunāja rakstnieces pārdomas par laiku, par mūsu dzīves pamatvērtībām, par rakstniecību, dzīvi un literatūru.

Savukārt aprīļa nogalē, realizējot VKKF finansiāli atbalstīto projektu ,,Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci’’, Viļakas pamatskolā un Viļakas novada bibliotēkā bērni un jaunieši tikās ar Latvijā pazīstamiem rakstniekiem – Inesi Zanderi un Māri Runguli.

Kopīga pasaules atklāšana notiek kopīgās sarunās, saskarsmē ar autoru. 26.aprīlī Viļakas pamatskolas audzēkņi tikās ar dzejnieci, bērnu literatūras autori un redaktori Inesi Zanderi. Kad bērniem stāsta, kas ir dzeja, viņa saka: ,,Es slikti dejoju dzīvē, bet brīnišķīgi dejoju valodā, es viduvēji dziedu dzīvē, bet skaisti valodā. Dzejā es varu visu, ko esmu iedomājusies – valoda ir tā matērija, kurā es jūtos brīvi. Tur man ir taisna mugura, laba stāja, brīnišķīga ritma izjūta”.

Inese Zandere bērniem gan pastāstīja, gan uzskatāmi parādīja, kā var atdzīvināt dzeju, tēlaini izstāstot četru mazo Lupatiņu – Zeķītes, Cimdiņa, Lakatiņa un Spilventiņa stāstu. Daudzi Ineses Zanderes dzejoļi ir dziedami, dancojami, spēlējami un minami. Un to lieliski parādīja Viļakas pamatskolas audzēkņi izdejojot Burtu tārpiņu, tēlojot Karaliskās mammas un aizvedot ceļojumā ar Lielo Šarloti, un dziedot skanīgas dziesmas ar I.Zanderes vārdiem. Dzejnieci iepriecināja Viļakas pamatskolas audzēkņu zīmējumu izstāde, kurā attēloti Ineses Zanderes grāmatu varoņi. Viņa aicināja mazos lasītājus nebaidīties veidot jaunvārdus, kā arī eksperimentēt ar sava vārda un uzvārda locīšanu, atskaņu meklēšanu, būt radošiem un iesūtīt savu radošo domu lidojumu dzejas gada grāmatai bērniem ,,Garā pupa”.

27.aprīlī Viļakas novada bibliotēkā valdīja neparasts satraukums. Ar smaidiem un sirsnīgiem aplausiem tika sagaidīts iemīļots bērnu un jauniešu rakstnieks Māris Rungulis. Pārsteigumu ciemiņam sagādāja Viļakas pamatskolas 5.klases audzēkņi skolotājas Rasmas Vilkastes iedrošināti, izspēlējot sirdi stindzinošas ainiņas no spoku stāstiem, zinot, ka rakstnieks ir vācis, apstrādājis un apkopojis bērnu iesūtītos spoku un joku stāstus. Mainot balss intonācijas, lasot spoku stāstu ,,Vecenīte uz ceļa”, atbildot uz neskaitāmiem jautājumiem, nemanot pagāja tikšanās laiks. Spraigā sarunā klātesošie uzzināja, ka vēl ir nepiepildīts rakstnieka sapnis – savākt un apkopot bērnu stāstītus sapņus.

Paldies rakstniekiem – Ingai Ābelei, Inesei Zanderei, Mārim Rungulim par iespēju mūsu lasītājam iepazīties ar daiļradi un nākotnes redzējumu, izjust minēto personu cilvēcisko tuvumu.

Kopīgi sadarbojoties, meklējot ceļus un tiltus, kas mūs vieno var izdarīt lielus darbus. Paldies Viļakas pamatskolas radošajam kolektīvam – direktorei A.Ločmelei, skolotājām I.Rēvaldei, I.Krilovai, I.Loginai, L.Ozolai, R.Vilkastei un pamatskolas mazajiem klausītājiem, jo katrs no jums dzejnieci Inesi Zanderi un rakstnieku Māri Runguli atklāja no jauna, katrā mazā sirsniņā šīs tikšanās atstāja saujiņu gaiša prieka.

Projekta mērķis – sekmēt latviešu autoru atpazīstamību un kultūras vērtību izplatīšanu Latvijas austrumu pierobežā ir sasniegts, pateicoties VKKF un Viļakas novada domei, kas atbalstīja projektu ,,Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci”.

Bildēs šeit un šeit

Vija Circāne, Viļakas novada bibliotēkas direktore

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 23, 2017

Tikšanās ar dzejnieku, rakstnieku Māri Runguli

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 22, 2017

Aicina uz tikšanos ar dzejnieci Inesi Zanderi

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 21, 2017

Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli

Viļakas novada bibliotēka no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. gada 31. maijam realizē Valsts kultūrkapitāla fonda finansiāli atbalstīto projektu “Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci“. Projekta īstenošanas gaitā 20. aprīlī Viļakas novada bibliotēkā interesentiem bija iespēja tikties ar rakstnieci, vairāku grāmatu, tostarp grāmatas “Klūgu mūks” autori Ingu Ābeli.

Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne ievadot rakstnieces tikšanos ar lasītājiem teica, ka, lasot Ingas Ābeles grāmatu “Klūgu mūks” lasītājs izdzīvo laiku, kad veidojās mūsu valsts vēsture.

Pasākuma noslēgumā rakstniece Inga Ābele izteica neviltotu prieku par jauko tikšanos ar Viļakas novada ļaudīm. Apmeklējot Viļaku viņai bija arī patiess prieks tikties ar mātes māsu Marutu Matuli. Rakstniecei prieku sagādāja arī Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņu ieinteresētība viņas daiļradē.

Viļakas novada bibliotēka pateicas rakstniecei Ingai Ābelei par iespēju ieklausīties stāstījumā par vērtībām kas skar ikvienu no mums!

Viļakas novada bibliotēka pateicas Viļakas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēniem un skolotājai Rasmai Vilkastei par interesi tikties ar rakstnieci Ingu Ābeli!

Viļakas novada bibliotēka pateicas saviem lasītājiem par kopā pavadīto laiku pārdomājot Latgales un Latvijas likteni!

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 10, 2017

Aicina uz tikšanos ar rakstnieci Ingu Ābeli

Publicēja: vilakabiblio | marts 28, 2017

E-prasmju nedēļa bibliotēkā

E – prasmju nedēļas aktivitātes bibliotēkas apmeklētājiem, saistītas ar dažādu datu bāžu izmantošanu, datorapmācībām, atraktīvas spēles un uzdevumi.

Reģistrējies kā E-prasmju nedēļas 2017 dalībnieks!

 

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorijas