Publicēja: vilakabiblio | februāris 8, 2021

Vilis turpina vērot dabu

Publicēja: vilakabiblio | janvāris 31, 2021

Lepojamies ar novadnieci

Mūsu novadnieces Albīnas Veinas bagātā mūža pavediens dzīves kamolā ietinis deviņdesmito gadskārtu. Pedagoģe, folkloriste, sabiedriskā darbiniece, ilggadēja Viļakas etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” vadītāja dzimusi 1931.gada 31.janvārī tagadējā Viļakas novada Medņevas pagasta Raču ciemā. Beigusi Viļakas vidusskolu un 1950. gadā turpat uzsākusi darba gaitas, kur 36 gadus nostrādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Vienlaicīgi Viļakas kultūras namā un skolā vadījusi dramatisko ansambli, dziedājusi korī. Pēc aiziešanas pensijā astoņus gadus nostrādājusi Rīgā par latviešu valodas pasniedzēju pieaugušajiem.

Albīnas kundzes sirdslieta vienmēr bijusi ceļošana. Redzētas daudzas zemes, iepazīta citu tautu kultūra. Darba tikums un mīlestība uz dziesmu nāk līdzi no vecāku ģimenes. Prieka un spēka avots ir paši tuvākie – divas meitas, trīs mazdēli, radi un domubiedri. Kopā veikti daudzi darbi un svinēti svētki. Vienmēr noderīgs viedais padoms, bet pāri visam – nesavtīga mīlestība.

Nozīmīgākie fakti, kuri kā dārgakmeņi rotā jubilāres dzīves gājumu un liecina par lielo darba mīlestību un sirdsgudrību:

1998.gadā Albīna Veina Viļakā nodibina nevalstisko organizāciju dāmu klubs “Marienhauzena”.

No 1996. līdz 2018.gadam ir etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” vadītāja, piedalījusies visos starptautiskajos folkloras festivālos “Baltica”.

2003. gadā kā konkursa “Mans latviešu valodas skolotājs” laureāte ieguvusi goda nosaukumu “Dižskolotāja”.

Ar 2005.gada 12.oktobra Ordeņu kapitula lēmumu Albīna Veina kļūst par Atzinības krusta Lielās sevišķās pakāpes goda zīmes īpašnieci.

2009.gada decembrī Valsts Kultūrkapitāla fonds A.Veinai piešķir mūža stipendiju.

Sveicot Albīnas kundzi lielajā dzīves jubilejā, vēlam veselību, možu garu, Dieva svētību katrai dienai!

Viļakas novada bibliotēkas kolektīva vārdā – Rutta Jeromāne.

(Foto no personīgā arhīva)

Publicēja: vilakabiblio | janvāris 7, 2021

Bibliotēkas lietotāju ievērībai

Ministru kabinets lēma no 12. janvāra atvērt apmeklētājiem bibliotēkas, lai tās var atsākt grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai. Bibliotēku lasītavas apmeklētājiem arī turpmāk būs slēgtas.

Publicēja: vilakabiblio | decembris 23, 2020

Lai miers un mīlestība Jūsu mājās un sirdīs!

Publicēja: vilakabiblio | decembris 18, 2020

Informācija par ārkārtas situāciju

Publicēja: vilakabiblio | decembris 12, 2020

Jaunas prasmes veiksmīgai darbībai digitālajā vidē

Oktobrī sākās Kultūras ministrijas atbalstītie semināri bibliotēku un muzeju speciālistu digitālo prasmju attīstībai. Trīs mācību kursus apguva 5 dalībnieku grupas, aptverot 280 darbiniekus no bibliotēkām un muzejiem visā Latvijā. 

“Kā atzīst Kultūras ministrija, “Covid-19” krīze uzskatāmi izgaismoja nepieciešamību papildināt kultūras nozares darbinieku profesionālo kompetenci, tāpēc tika nolemts īstenot prasmju pilnveides attīstības programmu, kuras mērķis ir paaugstināt kultūras nozares darbinieku prasmes, t. sk. digitālās, tādējādi vairojot nozares noturību un kapacitāti. Bibliotēku un muzeju darbinieku digitālo prasmju pilnveidei tika atvēlēti 30 000 eiro; seminārus organizēt tika uzticēts Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB)” – https://www.biblioteka.lv/norit-kulturas-ministrijas-atbalstitie-seminari-biblioteku-un-muzeju-specialistu-digitalo-prasmju-attistibai/

Mācību process tika organizēts ar “Microsoft Teams” platformā izveidotu virtuālo mācību grupu palīdzību, kuru ietvaros notika gan tiešsaistes nodarbības, gan komunikācija ar pasniedzējiem, gan praktisko darbu izpilde.

Latgales grupas nodarbībās piedalījos arī es – Viļakas novada bibliotēkas vadītāja. Vēlos dalīties ar gūto pieredzi un atziņām. Mūsu grupai tika novadītas 20 nodarbības, kurās aptverti sekojoši temati:

  • digitālās prasmes un kompetences 21. gadsimtā;
  • digitālā mārketinga stratēģija, rīki un platformas;
  • komunikācija un etiķete tīmeklī;
  • kiberdrošība;
  • digitālo attēlu ieguve, autortiesības un kvalitāte;
  • kvalitatīva fotogrāfija un tās kompozīcija;
  • attēlu apstrāde, izmantojot bezmaksas rīkus;
  • reklāmattēlu izveide;
  • efektīva darbība sociālajos medijos.

Darbojāmies interneta vietnē www.canva.com. Līdz šim to netiku izmantojusi. Kvalitatīvus fotoattēlus var atrast vietnēs: www.momenti.lv un www.unsplash.com. Daudz ierosmju guvu darbam mājaslapas veidošanā un ierakstu veikšanai bibliotēkas Facebook lapā. Varbūt dažiem Facebook asociējas tikai ar izklaidi un nepārbaudītiem faktiem,  tomēr tā ir ļoti apmeklēta vietne, kurā var arī veiksmīgi dalīties ar informāciju. Uzzināju par pamatprincipiem kvalitatīvas fotogrāfijas iegūšanai. Savas prasmes nācās parādīt vairākos mājasdarbos.

Esmu iecerējusi gūtajās zināšanās dalīties ar citām Viļakas novada bibliotekārēm,   līdzko būs iespēja atkal visām satikties. Attēlā neliels piemērs no praktiskajām nodarbībām www.canva.com.

Lai šobrīd esošā situācija netraucē ar gaišām cerībām un sirdī auklētu mīlestību turpināt ceļu pretī Gaismai, tuvāk brīdim, kad atkal svinēsim Dieva Dēla dzimšanas dienu!

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne

Publicēja: vilakabiblio | oktobris 1, 2020

Mūzika un mana sirds

Mūzika, kas manā sirdī skan,

Mūzika kā nemiers sirdi plosa man,

Mūzika, kur esi patiesi tu pats,

Mūzika, kad spēlē vēju muzikants.

Ar dziesmu “Mūzika un mana sirds” Normunda Orlova izpildījumā iesākās Aiņa Šaicāna  piemiņai veltīts pasākums Viļakas novada bibliotēkā 29. septembra pēcpusdienā. Vārdi un melodija aizkustināja klātesošos, daudzu acīs riesās asaras…

Ainis Šaicāns dzimis 1950. gada 12. aprīlī Abrenes rajona, Susāju ciema padomes “Birzniekos”. Šā gada pavasarī Ainim būtu 70 gadu jubileja, taču viņa rosīgās dzīves pavediens pārtrūka 2011. gada 25. oktobrī. Ainis mācījies Žīguru pamatskolā, Viļakas vidusskolā, kuru absolvēja 1968. gadā, studējis LV Fiziskās kultūras institūtā (tagad – Sporta akadēmija). Pēc studijām četrus gadus strādājis par sporta skolotāju Viļakas vidusskolā, bet no 1977. gada septembra – Balvu 1. vidusskolā.

Atmiņās par brāli dalījās māsa Maruta Brokāne, Viļakas novada izglītības darba speciāliste. Abiem ir 11 gadu starpība, bet mazā māsa allaž bijusi līdzās brālim gan kopā ar Meža ielas (Žīguros) bērniem, gan futbola spēlē, arī uz skatuves. Marutas stāstījums ir emocionāls, ar mīlestību un cieņu pret Aini. Dzīvē svarīgs bijis brāļa drošais plecs un padoms. Māsa akcentēja arī Aiņa rūpes par vecākiem, par savu ģimeni, kurā kopā ar dzīvesbiedri Irēnu audzināti četri bērni. Meita Ieva bija klāt pasākumā, bet runāt par tēti, sakāpināto emociju dēļ, atturējās.

Ainis Šaicāns bija ansambļa “Leijerkastnieki” dibinātājs, vadītājs, arī daudzu dziesmu vārdu un melodiju autors. Par ansambļa rašanās datumu tiek uzskatīts 1988.gada 30. janvāris. Grupā muzicējis Ivars Kuprišs, kurš pastāstīja par sadarbību ar Aini dziesmu aranžēšanā, par koncertiem visā Latvijas teritorijā, piedalīšanos TV Mikrofona aptaujās, festivālos “Osvalds” un citur. Silvija Kupriša dalījās atmiņās par sadarbību ar Aini Tautas frontes aktivitātēs. Marija Voika ar siltām jūtām atceras “Leijerkastnieku” uzstāšanos Balvu rajona izglītības darbinieku konferencēs.

Dziesmas ar Aiņa Šaicāna melodijām dziedāja etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” sievas. Pasākumā izskaņā – “Meža dziesma” ar Bruno Vilka vārdiem:

Un, ja tevi pavadīs

Tavas dzimtās vietas,

Mežs tev klusu atvadām

Meža dziesmu dziedās…

Sirsnīgs paldies visiem, kuri ritināja atmiņu pavedienu un ar patiesu sirsnību atcerējās novadnieku Aini Šaicānu viņa jubilejas gadā! 24.oktobrī Viļakas sv. Mateja kapos būs Mirušo piemiņai veltīts Svecīšu vakars. Iedegsim svecītes pie Aiņa atdusas vietas kā mūsu cieņas un mīlestības apliecinājumu!

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne.

Foto – Mareks Šubenieks.

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | septembris 30, 2020

Bibliotēkas loma lasīšanas intereses veicināšanā

 

25.septembrī Viļakas novada bibliotēkā pulcējās novada bibliotekāres, lai piedalītos izglītojošā seminārā. To vadīja ilggadējā Latvijas universitātes profesore, pedagoģisko zinātņu doktore Dagmāra Ausekle. Īsi iepazīstinot ar sevi, katra dalībniece atklāja pozitīvo savā darbā, kā arī minēja lietas, kas apbēdina. Viena no tām – lasītāju skaita samazināšanās.

Lekcijas ievadā jautājums: vai grāmatai (literāram darbam) ir derīguma termiņš? Semināra gaitā, sarunā iesaistot arī klausītājas, lektore centās atbildēt – akcentējot to, ka klasiķu darbos ir iekodētas mūžīgās vērtības. Piemēram, R. Blaumaņa darbi, kuriem raksturīga smalka cilvēku psiholoģijas analīze.

Lai lasītājam veiksmīgi  ieteiktu kādu grāmatu, bibliotekāram jāpazīst cilvēks, jāzina viņa intereses. Šajā ziņā svarīgi ņemt vērā personas vecumposmu. D. Ausekle, pamatojoties uz psihologa E. Eriksona psihosociālās attīstības teoriju, raksturoja cilvēka īpatnības katrā no attīstības  stadijām. Tika runāts par krāsu teoriju izmantošanu Fr.Bārdas dzejas interpretācijā, to saistību ar kompetencēs balstītu mācību procesu. Guvām ieskatu Gētes, J.Kursītes-Pakules un V. Vollas krāsu teorijās. Daiļdarbā krāsa ir būtisks mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis.

Pateicamies novadniecei Dagmārai Auseklei par mums veltīto laiku un idejām lasīšanas intereses veicināšanai.

Teksts un foto: Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne

 

Publicēja: vilakabiblio | septembris 11, 2020

Dzeja dvēselē skan. Vai dziedē?

Ieskandinot Dzejas dienas, kuras šogad tiek organizētas 55. reizi, ar dzejas pēcpusdienu „Šie vārdi man dvēselē skan…” Viļakas novada bibliotēkā viesojās literātu biedrības „Viļakas Pegazs” dalībnieki. Šoreiz  savus darbus piedāvāja tikai trīs autores, taču sarunās par dzeju iesaistījās visi klātesošie. Tā kā Dzejas dienu moto ir „Dzeja dziedē”, Rutta Jeromāne minēja dažu dzejnieku viedokļus. Tie nav viennozīmīgi, – vai dzeja dziedē,  atkarīgs no dzejoļa vēstījuma.

Savus jaunākos darbus lasīja Ilze Keiša, atzīstoties, ka, rakstot domā par to, lai teksts patiktu lasītājam. Ilzes mamma nolasīja Ārijas Elksnes dzejoli, kurā atklājas viņas pašas izjūtas, tas liek domāt par ģimeni, par attiecībām. Ikdienas steigā par tām aizmirstam. Antoņina Ločmele (Santa Mežābele) atzina, ka dzeja atsauc atmiņā jaunību, „aizskar dvēseles stīgas”. Viņa lasīja dzejoļus par vērojumiem savas mājas pagalmā – par ziedošām puķēm, par cilvēku rosību – gan kādreiz Viļakā, gan tagad – Gulbenē. Rutta viedokli par to, vai dzeja dziedē, pauž dzejā:

„Ja plāksteris kā vairogs sargā

Un palīdz rētai ātrāk dzīt,

Tad dzejas rindas dziedē garu

Un vairo gaismu dvēselē.”

Mūsu klausītājas atcerējās, ka savulaik dzejoļi pārrakstīti kladēs. Īpaši tuva ir Ā. Elksnes, O.Vācieša, A. Čaka dzeja. Aizkustinošas ir  daudzas dziesmas, kuru teksti tāpat ir dzejoļi. Vienaldzīgu neatstāj krievu autoru dzeja. Krievu valoda ir bagāta, tā ļauj domu ietērpt bagātos izteiksmes līdzekļos.

11. septembrī – Raiņa dzimšanas dienā – dzejniece Inese Zandere Latvijas Radio pauda savu viedokli: „Nedomāju, ka Dzejas dienās jūs sastapsieties tikai ar tādu glāstošu daiļumu, bet tikpat lielā mērā – arī ar satraucošu vai pat uz nerviem krītošu tekstu, kas jums drīzāk iedzels, nekā izdziedēs. Tikpat labi varētu teikt – “dzeja dzirdina” vai vienkārši “dzeja dzīvo””.

Lasot un klausoties dzeju, nedomāsim tik šauri – vai dzeja dziedē? Baudīsim mūsu skaistās latviešu valodas skanīgumu un autora pārdzīvojumu, droši zinot, ka vārdi vēl ilgi skanēs dvēselē!

Teksts: Rutta Jeromāne

Foto: Regīna Dūna

Bildēs

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorija