Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 21, 2017

Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli

Viļakas novada bibliotēka no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. gada 31. maijam realizē Valsts kultūrkapitāla fonda finansiāli atbalstīto projektu “Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci“. Projekta īstenošanas gaitā 20. aprīlī Viļakas novada bibliotēkā interesentiem bija iespēja tikties ar rakstnieci, vairāku grāmatu, tostarp grāmatas “Klūgu mūks” autori Ingu Ābeli.

Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne ievadot rakstnieces tikšanos ar lasītājiem teica, ka, lasot Ingas Ābeles grāmatu “Klūgu mūks” lasītājs izdzīvo laiku, kad veidojās mūsu valsts vēsture.

Pasākuma noslēgumā rakstniece Inga Ābele izteica neviltotu prieku par jauko tikšanos ar Viļakas novada ļaudīm. Apmeklējot Viļaku viņai bija arī patiess prieks tikties ar mātes māsu Marutu Matuli. Rakstniecei prieku sagādāja arī Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņu ieinteresētība viņas daiļradē.

Viļakas novada bibliotēka pateicas rakstniecei Ingai Ābelei par iespēju ieklausīties stāstījumā par vērtībām kas skar ikvienu no mums!

Viļakas novada bibliotēka pateicas Viļakas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēniem un skolotājai Rasmai Vilkastei par interesi tikties ar rakstnieci Ingu Ābeli!

Viļakas novada bibliotēka pateicas saviem lasītājiem par kopā pavadīto laiku pārdomājot Latgales un Latvijas likteni!

Vairāk bildēs

Publicēja: vilakabiblio | aprīlis 10, 2017

Aicina uz tikšanos ar rakstnieci Ingu Ābeli

Publicēja: vilakabiblio | marts 28, 2017

E-prasmju nedēļa bibliotēkā

E – prasmju nedēļas aktivitātes bibliotēkas apmeklētājiem, saistītas ar dažādu datu bāžu izmantošanu, datorapmācībām, atraktīvas spēles un uzdevumi.

Reģistrējies kā E-prasmju nedēļas 2017 dalībnieks!

 

Saulainajā 23. marta pavasara ceturtdienā Viļakas novada bibliotēku apmeklēja Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” sagatavošanas un vecākās grupas audzēkņi.

Bibliotekāre Sandra zinātkāros bērnus iepazīstināja ar aizraujošām bērnu enciklopēdijām. Bērniem paredzēto zinātnisko izdevumu ar tematiski izkārtotiem materiāliem par dzīvniekiem ir visvairāk.

Turpinot sarunu visi kopīgi noskaidroja piena izcelsmes vietu un lomu bērnu uzturā. Bērni aizraudamies stāstīja katrs savu individuāli redzēto dienišķā piena rašanās ceļu no gotiņas līdz piena krūzei.

Sarunas pagarinājumā bērni, bibliotēkas darbinieces un pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” skolotājas lasīja izzinošu stāstiņu “Kāpēc daži naktī neguļ”. Izrādās, ka daudzu profesiju pārstāvji naktīs strādā, lai nodrošinātu mūs ar dažādu pakalpojumu un preču pieejamību.

Bibliotēkas direktore Vija Circāne aicināja bērnus pāršķirstīt grāmatiņas “Vilku dzīve” lappuses  no grāmatiņu sērijas “Mazuļi iepazīst pasauli”.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” mazo draugu tikšanās bibliotēkā pasākuma ,,Aizraujošās bērnu enciklopēdijas” izskaņā visi kopā minēja bilžu un burtu mīklas un teica “Paldies!” par jauniegūtām zināšanām.

Atvadoties  mazie “Namiņa” iemītnieki vienbalsīgi pirms pateikt “Uzredzēšanos” izteica vēlmi – “Aiciniet mūs vēl un mēs atnāksim!”

Vairāk bildēs

 

Publicēja: vilakabiblio | marts 22, 2017

Izstāde “Mūzika krāsās”

Izstādē piedalās:

DARBU AUTORI
• Diāna DUPUŽE
• Alise DVINSKA
• Olga KUĻA
• Keita Emīlija ORLOVSKA
• Megija ŠIMANOVSKA
• Emīls ŠIMANOVSKIS
• Anrijs KOKOREVIČS
• Simona ZAREMBA
• Endijs LINDENBERGS
SKOLOTĀJAS
• Viktorija ZAHAROVA
• Lana CEPLĪTE

 

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2017. gada 1. kultūras projektu konkursā Radošo braucienu programmā atbalstīts Viļakas novada domes projekts “Rakstnieks un lasītājs: aci pret aci”. Projekta īstenošanas termiņš ir no 2017. gada 3. aprīļa (projekta īstenošanas sākuma termiņš) un līdz 2017. gada 31. maijam (projekta īstenošanas beigu termiņš).

Projekta īstenošanas ietvaros tiks noorganizēta Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes, Viļakas pamatskolas un Valsts ģimnāzijas audzēkņu tikšanās ar Latvijā populāriem literātiem – Inesi Zanderi un Māri Runguli. Viļakas inteliģencei būs iespēja radošā sarunā tikties ar rakstnieci Ingu Ābeli un apmainīties viedokļiem par rakstniecību, literatūru un dzīvi. Tāpat arī abpusēji lietderīgas pārrunas ar literātiem – Inesi Zanderi, Ingu Ābeli un Māri Runguli Latvijas austrumu pierobežā.

Projekta vadītāja, Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne informēja, ka projekta īstenošanas laikā bibliotēka popularizēs latviešu oriģinālliteratūru bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, šādi sekmējot latviešu autoru atpazīstamību Latvijas austrumu pierobežas novadā.

*Viļakas novada bibliotēkas lasītāju interešu klubiņa “Mantinieces” dalībnieces kopā ar Zinu Loginu 2017. gada 7. martā

Mūs apciemojis vēl viens gaismas pavasaris. Šis ir laiks, kad vērīgāk ieklausāmies putnu dziesmās un asna augšanas priekā. Pavasaris ir laiks, kas mūs dara modrus un aicina ciešāk ielūkoties vienam otra acīs. Pavasaris ir laiks, kas atver dvēseli putna lidojumam un sirdi maigumam.

7. marta pēcpusdienā Viļakas novada bibliotēkā sapulcējās bibliotēkas lasītāju interešu klubiņa “Mantinieces” dalībnieces, lai atsauktu atpakaļ laiku, kāds tas bija pirmajā darbošanās gadā.

Bibliotēkas direktore un viena no klubiņa līdzpriekšsēdētājām Vija Circāne aicināja atcerēties 2016. gada 18. februāri, kad pirmajā kopā sanākšanas reizē dalībnieces apņēmās darīt savu un līdzcilvēku dzīvi labāku, gaišāku, interesantāku. Kopš tā brīža lasītāju interešu klubiņam “Mantinieces” bijušas 10 nodarbības, kurās klubiņa dalībnieces mācījušās ieklausīties viena otrā un dalīties ar savām radošajām idejām. Šajā laikā ar radošajām idejām dalījās Ināra Andrejeva un Valija Augustāne. Genovefas Loginas iedrošinātas klubiņa dalībnieces mācījās pērļot, bet maijā devās uz Kārsavu pie šova “Īstās latvju saimnieces” Ainas Barsukovas un apmeklēja Kārsavas kultūrvēsturiskas vietas.

Godinot novadnieku, Jēkabpils Goda pilsoni, priesteri Jāni Bratuškinu, klubiņš “Mantinieces” aicināja noskatīties režisores Ingas Nesteres dokumentālo filmu “Dvēseļu gans. Dekāntēvs Jānis Bratuškins.”

Andrejdienā, 30. novembrī, lasītāju klubiņa darbīgās sieviņas sanāca kopā, lai ieklausītos bibliotēkas darbinieka Viļa Bukša laika zīmju vērojumos un noskatītos fotostāstu par rudeni dzimtajā novadā. Andrejdienas vakarēšanas noslēgumā novadniece Evita Zaremba-Krīgere aicināja skatīt viņas savāktos rokdarbus un musturus un attīstot saglabāt senču mantojumu.

Ziemassvētku gaidās klubiņa “Mantinieces” dalībnieces mācījās apgūt Kurzemes sklandraušu un Latgales rozīšu gatavošanas kulināro mantojumu. Latgales rozīšu gatavošanas noslēpumus palīdzēja atklāt Anastasija Martinova.

Pirms gada 8. martā lasītāju klubiņa dalībnieces sumināja bibliotēkas aktīvu lasītāju – nominanti “Lasīšanas vēstnesis Latgales reģionā” Inesi Rēvaldi. Toreiz ar klubiņa dalībniecēm tikās žurnāliste, dzejniece un veselīga dzīves veida popularizētāja, ceļotāja un dzīves vērotāja, vienmēr pozitīva un smaidoša sieviete Zina Logina. Zina ir cilvēks kurš nevar atteikt, ja viņu aicina uz kārtējo tikšanos. Tāpēc šoreiz vienmēr jaukā Zina atsaucās uz aicinājumu un bija kopā ar klubiņa “Mantinieces” dalībniecēm, lai dalītos savās zināšanās, meklētu veidu kā nodarbināt ķermeni un lai palīdzētu līdzcilvēkiem justies drošāk un būt možiem.

Pasākuma gaitā tika godināta Lūcija Šaicāne viņas 71. dzimšanas dienā. Katra no klubiņa dalībniecēm 8. marta priekšvakarā saņēma pavasara zieda sveicienu, bet Zina Logina klubiņa dalībnieču sarūpēto veltījumu.

Paldies bibliotēkas lasītāju klubiņa “Mantinieces” dalībniecēm par prātam radošu, sirdij jūtīgu un dvēselei veldzējošu kopā būšanu pirmajā darbības gadā!

Paldies radošai sievietei Zinai Loginai par atsaucību un silto sirdi, no kuras staro sirsnība un labestība!

Vairāk bildēs

Vija Circāne un Regīna Dūna, klubiņa “Mantinieces” līdzpriekšsēdētājas

Publicēja: vilakabiblio | marts 7, 2017

Projektu konkurss

Projektu konkurss Viļakas novada uzņēmējiem

Viļakas novada dome 2017.gadā izsludina projektu konkursu topošajiem un jaunajiem uzņēmēju projektiem Viļakas novadā.  Konkursa mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Viļakas novada teritorijā, atbalstot jauniešu un jaunus uzņēmējus biznesa ideju īstenošanu un attīstību, kā arī popularizēt uzņēmējdarbību kā jauniešu karjeras izvēli.

Aicinām uzņēmējdarbības projektu konkursā piedalīties fiziskas personas, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību Viļakas novadā, pašnodarbinātos, mājražotājus, individuālos komersantus (IK), zemnieku saimniecības (z/s), mikro un mazos uzņēmējus, kuri uz projekta iesniegšanas brīdi nav darbojušies ilgāk par pieciem gadiem
Projekti ir jāīsteno no 2017. gada 8.maija līdz 2017. gada 31.oktobrim. Konkursa projektu realizācijai paredzētais kopējais finansējums no Viļakas novada pašvaldības budžeta ir  14000,00 EUR. Vienam projektam atbalsta summa nepārsniedz 2000,00 EUR, bet var iesniegt projektus arī par mazāku summu. Līdzfinansējumu projekta iesniedzējs nodrošina 10 % apmērā no projekta kopējās summas. Līdzfinansējums ir naudas līdzekļi. Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti paredz ieguldījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un paplašināšanai, ieguldot pamatlīdzekļu (t.sk. programmnodrošinājuma) un mazvērtīgā inventāra iegādē, veicot būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas darbus un iegādājoties būvmateriālus.Projektu pieteikumi no 2017.gada 10.marta līdz 2017.gada 10.aprīlim iesniedzami personīgi Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (106.kab.), Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583.

Projektu konkursa nolikums un veidlapa ir pieejami tīmekļa vietnē: www.vilaka.lv.

Aicinām visus interesentus uz informatīvo semināru 2017.gada 21.martā plkst. 10.00  līdz 10.40 Viļakas novada domes zālē Abrenes ielā 26 un 21.martā no plkst. 10.40 – 13.00 turpināsies seminārs par Leader projektu iespējām uzņēmējiem.

Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 64507216, rakstot uz vineta.zeltkalne@vilaka.lv vai interesējoties Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (106.kab.).

Publicēja: vilakabiblio | marts 3, 2017

Nāk pavasara sudrabotā gaisma…

7-marta

Publicēja: vilakabiblio | februāris 17, 2017

Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2016′ noslēguma pasākums

dscf3343

2017. gada 16. februārī Viļakas novada bibliotēka aicināja “Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016” ekspertus uz noslēguma pasākumu Žīguros, apmeklējot Annas Āzes Meža muzeju.

Žīguros “Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016” dalībniekus sagaidīja vienmēr smaidošā un dzīves gudrā Anna Āze. Viņa aicināja iziet Mazo meža taku, lai izbaudītu mežu ziemā. Lielās zīles dziesmas pavadīti un februāra vidus saulītes sasildīti konkursa dalībnieki kopā ar vides gidi Annu Āzi izgāja meža taku uzzinot daudz jauna un noderīga par it kā snauduļojošo mežu ziemā. Izrādās, ka arī ziemā mežs piedāvā dažādus pārsteigumus. Patiesu interesi radīja stirnu, zaķa, lapsas un vāveres pēdas sniegā. Lai neapmaldītos ceļojot pa mežu, jāvēro saules atrašanās vieta un tās nepārtrauktais ceļš debess jumā. Tāpat jābūt vērīgiem, lai ieraudzītu silto akmeni, kurš apaudzis ar sūnām. Vērojumus dabā papildināja Annas stāstītais par vilka pēdām un zaķa cilpošanu.

Anna Āze ekskursantus iepazīstināja ar norādes un informācijas zīmēm mežos kuri atrodas “Latvijas Valsts mežu” aizsardzībā. Tāpat mazie meža takas pētnieki uzzināja daudz interesanta par putniem un būrīšiem, kuros ligzdo spārnotie meža draugi. Atsevišķs stāsts bija par kokiem un no to mizām un lapām pagatavotām tējām. Vides gide aicināja vērot kādi pumpuri februārī ir lazdām, ošiem un kļavām.

Izgājuši dabas taku konkursa dalībnieki tika aicināti Meža muzejā apskatīt ekspozīcijas un noklausījās Annas Āzes interesanto stāstījumu par muzeja kolekcijām.

Pēc muzeja ekspozīciju apskates “Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016” eksperti tika aicināti atsaukt atmiņā konkursa laikā izlasītās grāmatas. Bibliotekāre Sandra bija sagatavojusi nelielu izzinošu konkursu. Apkopojot ekspreskonkursa rezultātus viszinošākie izrādījās 5+ un 9+ Bērnu žūrijas dalībnieki. Viļakas novada bibliotēkas  “Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016” eksperti vecuma grupā 5+ visaugstāk novērtēja Ineses Zanderes grāmatiņu “Lupatiņu rīts”. Vecuma grupā 9+ visaugstāk tika novērtēta Rasas Bugavičutes-Pēces “Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss”. Grupā 11+ Henriks Tamms un viņa ”Nindzja Timijs un nozagtie smiekli”. Savukārt vecāku žūrijas dalībnieki 1. vietu piešķīra Noras Ikstenas “Mātes piens”.

Pasākuma noslēgumā Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne pateicās visiem čaklajiem lasīšanas maratona dalībniekiem, kuri veiksmīgi finišēja aizpildot elektroniskās anketas.

Šogad  “Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016” lasīšanas maratonā un vērtēšanā piedalījās 31 dalībnieks. Lielu ieguldījumu šajā darbā paveica Viļakas pamatskolas skolotājas Inese Rēvalde un Ija Krilova. Paldies viņām!

Sirsnīgs Paldies Annai Āzei par interesanti stāstījumu un “Latvijas Valsts meži” dāvinājumu bibliotēkai!

Pasākuma izskaņā, kā jau katru gadu, bibliotēkas sarūpētais svētku cienasts un pateicības vārdi visiem konkursantiem un konkursa organizatoriem.

Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2016 dalībnieku saraksts

Samanta Kromule-6.kl., Egija Kokoreviča-7.kl., Olga Kuļa-6.kl., Mārīte Kolomejeva-8.kl, Samanta Martiņenko-4.kl., Aleksejs Garders-4.kl.

3. klase: Aleksandrs Krilovs, Ieviņa Kokoreviča, Ingvards Kokorevičs, Sandis Mancevičs, Norberts Milaknis, Juta Korņejeva, Ģirts-Kevins Kromulis, Raitis Kuiko, Andris Martinovs, Annija Koņahina.

2. klase: Alīna Šaicāne, Simona Dūna, Darja Djomina, Elīna Zaremba, Adriana Bezmenova, Rostislavs Dmitrijevs, Džeisons Kokorevičs, Viktorija Martinova, Betija Pankule, Arguts Pužuls, Raivo Zelčs, Viola Kudure, Antra Mūrniece.

Vecāku žūrija

Inese Rēvalde, Terēzija Babāne.

Vairāk bildēs

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorijas